Etiket arşivi: mukabeleli risale

Hakikat Çekirdekleri Hazırlandı (Türkçe – İngilizce Karşılaştırmalı)

Seed of Reality – Hakikat Çekirdekleri çalışmasını indirmek için tıklayın

Diğer çalışmaları indirmek için tıklayın

Esselamu aleyküm ricalî ve nisaî muhterem ve mübarek kardeşlerimiz. Risale-i Nur üzerine yapılmış tüm çalışmalardan maksat Risale-i Nur derslerini ulum-u imaniye cihetinde neşrederken bunların anlaşılmasını da teshil etme üzerine olmalıdır, ta ki neşirde muvaffak olunsun. Çünkü

“Herkes herbir mes’elesini tam anlamaz.”
(Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî, s:8)

Risale-i Nurların hem şahsî mütalaasına hem halkla müzakeresine faydası çok olan çalışmalardan biri bu Mukabeleli Risale-i Nur çalışmalarıdır.

MUKABELELİ RİSALELERİN BAŞLANGICI:

Magosa’da İngilizce yürüttüğümüz hizmetlerimizi teshil etmekte vasıta için ilki 2005’li yıllarda Tabiat Risalesi ile başlamış, daha sonra 2011 yılında iyileştirerek genişletilmiş bir uygulamadır. Derste okunacak yerlerin çalışılması için hem Türkçe orijinalini, hem İngilizce tercümesini karşılıklı sayfalarda birbirine tevafuken yerleştirmek üzere başlatılmış

Başlangıç seviyesinde iken, Türkçe ve İngilizce iki ayrı kitabı karıştırmak yerine, vaktimizi biraz tasarruf edelim niyetiyle Allah’ın bir ihsanı olarak bu işlere başladık. Dimağda bir kolaylık, fikirde bir derinlik ve genişlik, ülfette bir ciddiyet, mânada bir zenginlik, hizmetlerde ise muvaffakiyetler diliyoruz bu çalışmalarla.

KISACA:

Sayfanın bir tarafında Türkçe orijinal Risale parçası
Sayfanın diğer tarafında çeviri İngilizce Risale parçası bulunuyor..

GAYELER:

Şu tarz çalışmalardaki hedef ve gayemiz, Risale okumalarını bunlara taşımak değildir. Ne Risaleleri sadeleştirmek ne de basite indirgemek de değildir hedef.

Belki yaptığımız şey, âcizane;

1) İngilizce Risalelerde mütefekkirâne vukufiyeti arttırmaya vesileliktir.

2) Her senede, İngilizce eğitime yeni başlayan laâkal yüzlerce kardeşimize kendi Nur dairemizde müsbet bir meşguliyet sahası oluşturmak..

3) RİSALE-İ NUR’un ehl-i hizmetine, şu derslerin başkalara (İngilizcesinden) tedrisi ve ta’limi hengâmında sühûlet kazandırmak..

4) Kendi tecrübe ettiğimiz şu tarzı -Altıncı Mektub’da işaret edilen hissedarlıktaki gibi- NUR’un geniş dairesindekilerin de istifadesine sunmaktır.

NOT:
Eğer bu mukabeleli Risale çalışmalarımızın hazırlanmasına yardımınızla iştirak ederseniz, İhlâs Risalesi’nde işaret olunduğu üzere, bu alanda bir taksimü’l-a’mal hâsıl olabilir. Öyleyse, şu tarz çalışmalarda hissedarlık arayanlarla teşrik-i mesaî edebiliriz..

RİSALE-İ NUR ONAYLI:

Bu çalışma; Hz. Üstadımızın, meâlen,

“Bu Kur’an derslerinin dairesi içinde bulunanlar allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri, -ulûm-u îmaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler’in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.”

ifadesinde dâhildir diye kanaattayız.

Son olarak, “Huz mâ safâ, da’mâ keder” güzel bir düsturdur…

Kıbrıs Nur Talebeleri namına
Lütfullah
limitlessglory@gmail.com
fb.com/ReadRisale

Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs
Haziran 2014

www.NurNet.org

Türkçe/İngilizce Mukabeleli 4. Söz Hazır

Risale Hakkında:

Bu Dördüncü Söz, namaz hakkındaki âyetlerin mühim bir sırrını, gayet makul ve mantıkî bir temsil ile tefsir ediyor. Zerre miktar insafı bulunanı teslime mecbur ediyor.

Çalışmamız Hakkında:

Bu Türkçe/İngilizce mukabeleli çalışma ile Dördüncü Söz’ün İngilizce tercümesinde geçen kavram ve ifadeleri daha çabuk ve kalıcı öğrenerek aşina olacaksınız inşallah.

 

Bu çalışmayla amaçlananları şöyle sıralayabiliriz:

  • İngilizce yürüttüğümüz hizmetlerimizi teshil etmekte vasıta içindir.
  • Risale-i Nur’un İngilizce tercümelerinde konu, mes’ele, mâna ve terminoloji üzerine vukufiyeti daha kolay ve sür’atle kazanmak içindir.
  • İngilizce Risale-i Nurlar ile meşguliyet hengâmında dimağda bir kolaylık, fikirde bir derinlik ve genişlik, ülfette bir ciddiyet, mânada bir zenginlik, hizmetinde ise muvaffakiyetler diliyoruz bu çalışmalarımızla.

 

Bu çalışmanın en hususi farkı:

Cümledeki kısacık ifadeleri dahi karşı satırla birbirine tevâfuk ettirmesidir. Böylece İngilizce herhangi bir ifadenin karşı tarafta Türkçe hangi ifadeye karşılık olduğu az dikkat ile seçilebilmektedir. Dillerdeki gramer farklılığından dolayı ifadelerin bazısı karşı karşıya denk gelemiyor; bu yüzden çeşitli vurgular ve Arabca alfabe ile işaretler belirtilmiştir (bir ifadenin karşı sayfada çevirisi, kendi hizasına en yakın yazı-vurgu-renk benzerliği olan satırdır/ifadedir).

Çalışmanın hedef kitlesi; İngilizce Risaleleri okurken sözlüğe ihtiyaç hissedenler ve de Türkçe’yi yeni öğrenen diğer uyruklu Nur Talebeleridir.

İmkân buldukça Küçük Sözler’i 9. Söz’e kadar tamamlayarak “küçük sözler” ismiyle bastırıp ileride neşretmek emelindeyiz.

Önemli bir iki nokta:

  • Şu tarz çalışmalardaki hedef ve gayemiz, Risale okumalarını bunlara taşımak değildir. Ne Risaleleri sadeleştirmek ne de basite indirgemek de değildir hedef. Belki yaptığımız şey, âcizane, İngilizce Risalelerde vukufiyeti arttırmaya vesileliktir.
  • Hem her senede, İngilizce eğitime yeni başlayan laâkal yüzlerce kardeşimize kendi Nur dairemizde müsbet bir meşguliyet sahası oluşturmak..
  • Hem RİSALE-İ NUR’un ehl-i hizmetine, şu derslerin (İngilizcesinden) tedrisi ve ta’limi hengâmında sühûlet kazandırmaktır. Yani, kendi tecrübe ettiğimiz şu tarzı ―Altıncı Mektub’da işaret edilen hissedarlıktaki gibi― bu dairedekilerin de istifadesine sunmaktır.
  • Bu çalışma; Hz. Üstadımızın, meâlen, “…vazifeleri, -ulûm-u îmaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler’in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.” ifadesinde dâhildir diye kanaattayız.
  • Son olarak, “Huz mâ safâ, da’mâ keder” güzel bir düsturdur…

 

Bu tarz mukabeleli çalışmalara dair görüş, tavsiye ve isteklerinizi; bölgenizde okumak için başka risalelerin hazırlanması talebinizi; çalışmaların geliştirilmesine dair geri dönüşlerinizi ve de sizin yabancı dil risaleler üzerine kendi çalışmanızı, yukarıdaki e-posta adresine göndermenizi bekliyoruz..

Eğer bu mukabeleli risale çalışmalarımızın hazırlanmasına yardımda bulunmakla iştirak ederseniz, İhlâs Risalesi’nde işaret olunduğu üzere, bu alanda bir taksimü’l-a’mal hâsıl olabilir. Öyleyse, şu tarz çalışmalarda hissedarlık arayanlarla teşrik-i mesai edebiliriz…

Baskı versiyonu indirmek için tıklayın: FourthWord_Booklet_DorduncuSoz_A6.pdf

Bilgisayarda veya mobil cihazda okumak için tıklayın: FourthWord_PC_MOBILE_DorduncuSoz_A6.pdf

 

RİSALE-İ NUR’dan hazırladığımız bu tarz çalışmaların bazılarını görmek için: nurnet.org/tag/mukabeleli-risale

İletişim:

Lütfullah

Magosa, Kıbrıs

limitlessglory@gmail.com

Türkçe/İngilizce 3. Söz Hazır

Bu çalışmalara bizi sevk eden amaçlardan başında, yabancı dildeki hizmetlerimizi geliştirmek, Risalelere İngilizcede ecnebi kalmamaktır. Başlangıç seviyesinde iken, Türkçe ve İngilizce iki ayrı kitabı karıştırmak yerine, vaktimizi biraz tasarruf edelim niyetiyle Allah’ın bir ihsanı olarak bu işlere başladık. İmkân olursa ilk emelimiz Küçük Sözler’i bitirip kitap olarak bastırmak ve neşretmektir.

Dimağda bir kolaylık, fikirde bir derinlik ve genişlik, ülfette bir ciddiyet, mânada bir zenginlik, hizmetlerde ise muvaffakiyetler diliyoruz bu çalışmalarla.

Belki başka bir taifenin yapacağı ise, İngilizce Risalelerin seslendirilmesidir, biz ise bu konuda ehil değiliz. Çünkü Türkçe Risaleler bile Risaleleri anlayanlarca seslendirilince daha mânalı oluyor.. yani, Türkçe bilmek yetmiyor..

Elinizdeki bu çalışmanın en hususi farkı: Cümledeki kısacık ifadeleri dahi karşı satırla birbirine tevâfuk ettirmesi; etmeyenleri ise renkler ve Arabca harflerle işaretler belirtmesidir (aynı ifadelere aynı işaret ve aynı renklerle).

Hedef kitlesi; İngilizcesini düz okurken az da olsa lügate ihtiyaç hissedenler ve Türkçe öğrenen diğer uyruklu Nur Talebeleridir.

Türkçe ve İngilizce, karşılıklı satırlara tevafuk eden bu risale çalışması, sür’atle istifade edilmesi için önce A4 sayfasına taslak hazırlanıyor. Bilahere, taşınabilirlik ve okunabilirliği iyileştirmek için “booklet” (*) formunda yeniden düzenleniyor.

RİSALE-İ NUR’dan bu tarz hazırlanmış başka risale çalışmalarımız vardır. Eski ve her yeni yapılan çalışmalar nurnet.org sitesinde teşhir edilmektedir. (Tam adresi: nurnet.org/tag/mukabeleli-risale)

Duyduğumuza göre paragraf veya cümle tevafuklu başka çalışmalar da varmış; mesela Haşir ve Tabiat Risaleleri gibi. Bu hizmetlerde birbirimizden haberdar olabilirsek, bu alanda taksimü’l-a’mal hâsıl olabilir.

(*): Booklet’lerin herbir sayfası A5 veya A6 ölçüsünde hazırlanıyor. Microsoft Word belgeleri PDF formatına dönüştürülerek oradan yazdırma ekranında “Kitapçık” (Booklet) tercih ediliyor. A5 çalışmalarını A4 kâğıtlara; A6 çalışmalarımızı ise A5 kâğıtlara çıktı almalısınız. Yani, A6 çalışması olan bu 20 sayfalık Üçüncü Söz risalesi, 5 adet A5 ebatındaki kâğıda sığmaktadır. Yine 20 sayfalık 13. Sözün 2. Makamı risalesi, A4 ebatındaki 5 adet kâğıda sığmaktadır.

Kitapçık versiyonunu indirmek için Tıklayın

Bilgisayarda okuma versiyonunu indirmek için Tıklayın

Diğer çalışmalar için Tıklayın

 

Duâya muhtaç kardeşleriniz…

Magosa Nur Talebeleri Namına

Lütfullah

limitlessglory@gmail.com

Kuzey Kıbrıs / Ağustos 2012

www.NurNet.org

“Aklını Kaybetmeyen Gençlerle Muhavere” Tr/İng Çalışması

Bu risale, Gençlik Rehberinde, Sözlerde ve bazı birkaç yerde daha geçen Onüçüncü Sözün İkinci Makamı mektubudur. Üç tarzda üç yoldan başka kabre giriş olmadığını ve o üç yolun da hakiki iç yüzünü gösterip ispat eden risaledir.

Sadece Müslümanlara değil, aynı zamanda gayr-ı müslimlere de hitab eder ki, ehl-i dünyanın ve sefahette gidenlerin gittikleri yolun iç yüzünü gösteriyor. Madem herkes ister istemez kabre girecektir, “Ahiretimi ne suretle kurtaracağım?” diye olan sualin cevabını arayacaktır.

Risalede netice olarak ders veriliyor ki:
“Dünya ve Ahirette ebedî ve daimî sürûru isteyen, îman dairesindeki terbiye-i Muhammediyeyi kendine rehber etmek gerektir.”

Türkçe ve İngilizce, karşılıklı satırlara tevafuk eden bu risale çalışması, sür’atle istifade edilmesi için önce A4 sayfasına taslak hazırlanıyor. Sonraki zamanlarda ise “booklet” *  dediğimiz bu şekilde kitapçıklar bastırmak üzere düzenleniyor. Elimizde bu tarz çalışmalardan vardır ve kim isterse bizimle irtibata geçebilir.

Bu çalışmalara bizi sevk eden amaçlardan birisi, yabancı dildeki hizmetlerimizi geliştirmek, Risalelere İngilizcede ecnebi kalmamaktır. Başlangıç seviyesinde iken, Türkçe ve İngilizce iki ayrı kitabı karıştırmak yerine, vaktimizi biraz tasarruf edelim niyetiyle Allah’ın bir ihsanı olarak bu işlere başladık. Dimağda bir kolaylık, fikirde bir derinlik ve genişlik, ülfette bir ciddiyet, mânada bir zenginlik, hizmetlerde ise muvaffakiyetler diliyoruz bu çalışmalarla.

Belki başka bir taifenin yapacağı ise, İngilizce Risalelerin seslendirilmesidir, biz ise bu konuda ehil değiliz. Çünkü Türkçe Risaleler bile Risaleleri anlayanlarca seslendirilince daha mânalı oluyor.. yani, Türkçe bilmek yetmiyor.. Bu hizmetlerde birbirimizden haberdar olabilirsek, bu alanda taksimü’l-a’mal hâsıl olabilir.

Not: Elimizde şu an gönderilebilir 2. Söz, 13.Sözün ikinci makamı hazır var. Ayrıca ileride tam hazır olabileceklerden 24. lema, 25.sözden bir parça, 19. Mektubdaki 1. Esas, Hikmet-i Hilkat-ı Alem konulu derleme çalışması, 22. Sözün 1. Leması ve biraz daha fazlası.. gittikçe artacak inşaallah.

(*): Booklet’ler çoğunlukla A5 ölçüsüne göre hazırlanıyor. Microsoft Word belgeleri PDF formatına dönüştürülerek oradan yazdırma ekranında “Sayfa ölçekleme” (Page Scaling) menüsünden “Kitapçık yazdırma” (Booklet printing) seçilirse, oradaki standart ayarlarla yazdırılabilir. Zaten Booklet’e uygun çalışmalarımızı ona göre düzenledik. Renk seçeneği sizin arzunuza göredir.

Buna ek olarak, belge yazdırıldığında tam ortasından ikiye katlanıp üstten ve alttan kırpmak gerekiyor: genişlik 11,5 cm, yükseklik 18 cm olarak ayarlanmalı. Ortasından zımbalandığında, kitapçık okumaya hazır şekildedir.

PDF formatında Kitabı indirmek için Tıklayın

Diğer çalışmalar için Tıklayın

Kıbrıs Magosa Nur Talebeleri Namına Lütfullah

ludevelop@gmail.com
Kuzey Kıbrıs
29/07/12

www.NurNet.org

İngilizce Mukabeleli İkinci Söz Baskıya Hazır

Türkçe ve İngilizce, karşılıklı satırlara tevafuk eden bu risale çalışması, sür’atle istifade edilmesi için önce A4 sayfasına taslak hazırlanıyor. Sonraki zamanlarda ise “booklet” *  dediğimiz bu şekilde kitapçıklar bastırmak üzere düzenleniyor. Elimizde bu tarz çalışmalardan vardır ve kim isterse bizimle irtibata geçebilir.

Bu çalışmalara bizi sevk eden amaçlardan birisi, yabancı dildeki hizmetlerimizi geliştirmek, Risalelere İngilizcede ecnebi kalmamaktır. Başlangıç seviyesinde iken, Türkçe ve İngilizce iki ayrı kitabı karıştırmak yerine, vaktimizi biraz tasarruf edelim niyetiyle Allah’ın bir ihsanı olarak bu işlere başladık. Dimağda bir kolaylık, fikirde bir derinlik ve genişlik, ülfette bir ciddiyet, mânada bir zenginlik, hizmetlerde ise muvaffakiyetler diliyoruz bu çalışmalarla.

Belki başka bir taifenin yapacağı ise, İngilizce Risalelerin seslendirilmesidir, biz ise bu konuda ehil değiliz. Çünkü Türkçe Risaleler bile Risaleleri anlayanlarca seslendirilince daha mânalı oluyor.. yani, Türkçe bilmek yetmiyor.. Bu hizmetlerde birbirimizden haberdar olabilirsek, bu alanda taksimü’l-a’mal hâsıl olabilir.

Not: Elimizde şu an gönderilebilir 2. Söz, 13.Sözün ikinci makamı hazır var. Ayrıca ileride tam hazır olabileceklerden 24. lema, 25.sözden bir parça, 19. Mektubdaki 1. Esas, Hikmet-i Hilkat-ı Alem konulu derleme çalışması, 22. Sözün 1. Leması ve biraz daha fazlası.. gittikçe artacak inşaallah.

(*): Booklet’ler çoğunlukla A5 ölçüsüne göre hazırlanıyor. Microsoft Word belgeleri PDF formatına dönüştürülerek oradan yazdırma ekranında “Sayfa ölçekleme” (Page Scaling) menüsünden “Kitapçık yazdırma” (Booklet printing) seçilirse, oradaki standart ayarlarla yazdırılabilir. Zaten Booklet’e uygun çalışmalarımızı ona göre düzenledik. Renk seçeneği sizin arzunuza göredir.

Buna ek olarak, belge yazdırıldığında tam ortasından ikiye katlanıp üstten ve alttan kırpmak gerekiyor: genişlik 11,5 cm, yükseklik 18 cm olarak ayarlanmalı. Ortasından zımbalandığında, kitapçık okumaya hazır şekildedir.

PDF formatında Kitabı indirmek için Tıklayın

Diğer çalışmalar için Tıklayın

Kıbrıs Magosa Nur Talebeleri Namına Lütfullah

ludevelop@gmail.com
Kuzey Kıbrıs
25/07/12

www.NurNet.org