Etiket: "Mustafa Nutku"

Namaz müminin miracıdır

Namaz müminin miracıdır

Bilhassa şehir içindeki umumî nakil vasıtalarında yanımda oturan ve kendilerini “kabil-i hitap” gibi gördüğüm bazı genç erkekler olursa, onlara bu geceki Mi’râc Kandili ile de çok alâkalı olan namazın ehemmiyetinden, bir kıyas yapmak suretiyle onların kolaylıkla anlayabilecekleri şekilde nasıl bahsettiğimi burada kısaca nakletmek istiyorum (Mustafa Nutku)

Devamını oku ›

Hakikat ve ünsiyet 

İnsanların hakikati anlayabilmeleri için hem akıla hem de “nakil”e ihtiyaçları vardır. Akıl olmazsa “nakil” anlaşılamaz. “Nakil” olmazsa, insan aklını iyi kullanmakla ancak Allah’ın varlığı ve birliği hakikatine hükmedebilir. Dünyaya gelişinin, yaşamasının ve ölmesinin hikmetlerini, bu dünyadaki vazifelerinin neler olduğunu, Allah’ın sıfat ve isimlerini yalnız aklını kullanarak, “nakil” olmadan öğrenemez. (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›

Kadın nasıl olmalı?

Kadın hakkında ne kadar çok şey yazılmıştır, bilinmez. Kadının nasıl olması gerektiği de, o yazılmış olanların bir kısmını teşkil eder.“Kadın nasıl olmalı?” sorusuna bir tek kelimeyle bile kâfi cevap verilebilir: “Meczûbe..”Bu kelimeyle kastedilen manâ: “Cenab-ı Hakk’ın emirlerine kendinden geçercesine titizlikle bağlılıkla itaat eden kadın”dır. (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›

Bak! Azrail beni almak için gelmiş; orada bekliyor

İstanbul’da bir hastanede, 9 yaşında bir kız… İsmi: Esra… Hastalığı: Kanser… Hastalığı vücuduna yayılmış… O hasta halinde ve ölümün soluğunu her geçen an gittikçe daha da yakınında hissederek hayat yürüyüşünün son durağına yaklaşırken, hasta yatağında uyanık olabildiği zamanlar, devamlı olarak kitap okuyormuş. Bir akşam, okuduğu kitaptan başını kaldırarak, annesine: “ – Babamı çağırabilir misin, anne?” demiş. (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›

Rabbimizi tanımak…

Onlar, bu dünyaya gelip içinde bulundukları hayat şartlarında belki Allah’ın ve O’nun Resulü’nün (asm)  sözlerinden haberdar olmak ve bu şekilde O’na karşı tüm vazifelerini öğrenip yapabilmek imkânını bulamayabilirler. Fakat, “bu kâinatın büyük kitabını okuyarak” o hallerinde de –imkânlarının müsaadesi nisbetinde- “Rabbini tanımak” mükellefiyetindedirler…
(Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›