Etiket: "Mustafa Nutku"

Enfiye hakkında yanlış bilinen doğrular

Enfiye hakkında yanlış bilinen doğrular

Enfiye de tütünden yapılır; fakat enfiyede tütün, sigara ve nargiledeki gibi yakılarak sağlığa zararlı çok çeşitli kimyasal maddeler ihtiva eden dumanındaki gazların teneffüs yoluyla akciğerlerdeki bronşlardan dolaşım sistemimize ithal edilmesine sebeb olacak şekilde kullanılmaz. (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›
“Tesbîh” kelimesi hakkında

“Tesbîh” kelimesi hakkında

Ülkemizde halk dilinde “tesbîh” denilince,  onun “genel manâsıyla” 33 tane tahta, plastik veya bazı taşlardan boncukların “imame”adı verilen baş kısmı ile birlikte bir ipe dizili olduğu nesne akla gelir. Halk dilinde “genel manâdaki bu tesbîhi” namaz sonunda vd zamanlardaki zikir için kullanan kadın ve erkeklerden başka, namaz kılmayan bazı erkekler de başka amaç için kullanır (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›
Namaz müminin miracıdır

Namaz müminin miracıdır

Bilhassa şehir içindeki umumî nakil vasıtalarında yanımda oturan ve kendilerini “kabil-i hitap” gibi gördüğüm bazı genç erkekler olursa, onlara bu geceki Mi’râc Kandili ile de çok alâkalı olan namazın ehemmiyetinden, bir kıyas yapmak suretiyle onların kolaylıkla anlayabilecekleri şekilde nasıl bahsettiğimi burada kısaca nakletmek istiyorum (Mustafa Nutku)

Devamını oku ›

Hakikat ve ünsiyet 

İnsanların hakikati anlayabilmeleri için hem akıla hem de “nakil”e ihtiyaçları vardır. Akıl olmazsa “nakil” anlaşılamaz. “Nakil” olmazsa, insan aklını iyi kullanmakla ancak Allah’ın varlığı ve birliği hakikatine hükmedebilir. Dünyaya gelişinin, yaşamasının ve ölmesinin hikmetlerini, bu dünyadaki vazifelerinin neler olduğunu, Allah’ın sıfat ve isimlerini yalnız aklını kullanarak, “nakil” olmadan öğrenemez. (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›

Kadın nasıl olmalı?

Kadın hakkında ne kadar çok şey yazılmıştır, bilinmez. Kadının nasıl olması gerektiği de, o yazılmış olanların bir kısmını teşkil eder.“Kadın nasıl olmalı?” sorusuna bir tek kelimeyle bile kâfi cevap verilebilir: “Meczûbe..”Bu kelimeyle kastedilen manâ: “Cenab-ı Hakk’ın emirlerine kendinden geçercesine titizlikle bağlılıkla itaat eden kadın”dır. (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›