Etiket: "Mustafa Nutku"

Bak! Azrail beni almak için gelmiş; orada bekliyor

İstanbul’da bir hastanede, 9 yaşında bir kız… İsmi: Esra… Hastalığı: Kanser… Hastalığı vücuduna yayılmış… O hasta halinde ve ölümün soluğunu her geçen an gittikçe daha da yakınında hissederek hayat yürüyüşünün son durağına yaklaşırken, hasta yatağında uyanık olabildiği zamanlar, devamlı olarak kitap okuyormuş. Bir akşam, okuduğu kitaptan başını kaldırarak, annesine: “ – Babamı çağırabilir misin, anne?” demiş. (Prof. Dr. Mustafa Nutku’nun yazısı..)

Devamını oku ›

Rabbimizi tanımak…

Onlar, bu dünyaya gelip içinde bulundukları hayat şartlarında belki Allah’ın ve O’nun Resulü’nün (asm)  sözlerinden haberdar olmak ve bu şekilde O’na karşı tüm vazifelerini öğrenip yapabilmek imkânını bulamayabilirler. Fakat, “bu kâinatın büyük kitabını okuyarak” o hallerinde de –imkânlarının müsaadesi nisbetinde- “Rabbini tanımak” mükellefiyetindedirler…
(Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›

Çağın gerisinde kalmamak

İçinde bulunduğumuz asrın bu çok önemli iletişim vasıtalarının maalesef “hayrı yaymak”tan çok, “şerri yaymak” için çok yaygın olarak kullanılması karşısında bazı Müslümanların ”yüz yüze tebliğ esastır, asıl tebliğ yüz yüze yapılan tebliğdir. Peygamberimiz’in (s.a.v) sünneti de öyle yapılan tebliğdir” sözleri de doğru olmakla beraber -asrımızın çok gelişmiş iletişim teknolojilerini zararlı olarak kullanan bazılarına dikkati çekerek- onların aleyhinde tavırlar almaları yanlıştır!.. (Prof.Dr.Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›

Vücut Makinemizin Kullanma Talimatına Uymak

İnsanlar, basit makineleri kullanırken bile onların kullanma talimatlarına uymaya çalışırlarken, “insan denilen en mükemmel makine”yi kullanırken -tam aksi bir davranışla- onu Yapan’ın, “rehber öğretmen” olarak görevlendirdiği Peygamberler ile birlikte gönderdiği “Kullanma Talimatı”na ekseriyetle muhalefet ederler (Prof.Dr.Mustafa Nutku)

Devamını oku ›

Rahat Meyli ve Yazmak

Bir iftar sofrasındaki sohbette, neşredilmesini teklif etmek maksadıyla yazı yazan birisinden bahsedilirken o sofradakilerden birisinin -sanki bu mevzuda sadece kabiliyet yeterliymiş gibi- “Madem ki kabiliyeti var, yazsın..” şeklindeki sözünü çok yadırgamıştım ve yıllarca gazetelerde köşe yazarlığı yapmış bir yazarın, “yazarlığın sadece yüzde onu kabiliyet; yüzde doksanının ise ter (çalışmak) olduğu” sözünü bana düşündürtmüştü (Mustafa NUTKU)

Devamını oku ›