Etiket: "Prof. Dr. Ahmed Akgündüz"

Şefaat ile Alay Eden Abdülaziz Bayındır’a İlmi Bir Tokat

Hz. Resûlüllah’ın ilmini kötüye kullanan ulemâ’-i sû’ hakkında kırka yakın hadis-i şerifleri vardır. Herhalde bu tiplerin % 80’i bu asırda gelmiş gibi görünüyor.

Devamını oku ›

Bediüzzaman’ın Şiddetle Karşı Çıktığı İki Hareket: Kürt Teali Cemiyeti Ve Şeyh Said Hadisesi

Son zamanlarda Bedîüzzaman’a yönelik bazı itirazlar yükselmeye başladı. Bir asırdır bu itirazlar yapılıyor ve hatta Bediüzzaman, yalancı peygamber bile ilan ediliyordu. Ancak “her üren köpeğe taş atılırsa yeryüzünde taş kalmaz” kaidesince bunlara cevap vermeye değmez deniliyordu. Fakat son zamanlarda televizyon kanallarından açık hatalar yapılmaya başlayınca, bazı meselelerde cevap verme ihtiyacını hissettim. (Prof. Dr. Ahmed Akgündüz)

Devamını oku ›
Bediüzzaman Ve II.Abdülhamid Kitabını Takdim Ederken

Bediüzzaman Ve II.Abdülhamid Kitabını Takdim Ederken

Cumhuriyet döneminde, maneviyat erenleriyle alakalı iki cepheden hücumlar yapılmıştır: Birinci cephe, Kemalist idarenin kasdi hücumlarıdır ki, hem Sultan Abdülhamid ve hem de Bediüzzaman, bu hücumların birinci derecede kurbanlarıdırlar. Her ikisini sevmek te neredeyse, devlet düşmanlığı ve vatan hainliği sayılacak kadar bu şahsiyetler kötülenmek istenmiştir. (Prof. Dr. Ahmed Akgündüz)

Devamını oku ›

Fatura Ödeme Şirketleri Hakkında Şer’î Bir Tahlil

Kredi kartı ile yapılan (%1.5 Banka Komisyonu) caiz midir? Kredi kartı ile yapılan işlemde oran %2 (Dükkan komisyonu) caiz midir? 0 komisyon ile (yani sadece fatura tutarı ve ödeme hizmet bedeli ile) tahsilat yapmak caiz midir? (Prof. Dr. Ahmed Akgündüz)

Devamını oku ›

Hadislerde Mehdiyet Meselesi Var Mı?

Bir kurumu tenkid etmekle onu temsil eden şahsin bir fikrine muhalefet etmek ayridir; nur talebeleri, şeri’ati ve onu müdafaa eden risale-i nur’u esas alirlar (Prof. Dr. Ahmed Akgündüz)

Devamını oku ›