Etiket: "Prof. Dr. Ahmet Akgündüz"

Başkanlık Sisteminin İslamiyet Ve Tarihimiz Açısından Tahlili (II)

Osmanlı Devlet şeklini tam anlamıyla Batıdaki monarşik devlet şekillerine benzetmek mümkün olmadığı gibi, Osmanlı padişahlarını da batılı kral veya diktatör hükümdarlar gibi görmek mümkün değildir. Zira Osmanlı padişahları sadece icrâ konusunda âmme maslahatı ile kayıtlı ve sınırlı geniş yetkilere sahiptirler… (Prof. Dr. Ahmet Akgündüz)

Devamını oku ›

Başkanlık Sisteminin İslamiyet Ve Tarihimiz Açısından Tahlili (I)

Devletin üç temel fonksiyonu olan yasama (teşrî’), yürütme (icrâ) ve yargı (kazâ) görevini hangi organlarla ve nasıl yürüteceği, kuvvetler ayrılığı prensibi gereği, bütün demokratik sistemler açısından açık ve net bir hadisedir. Başkanlık sisteminin asıl odaklandığı erk, yürüme organıdır… (Prof. Dr. Ahmet Akgündüz)

Devamını oku ›

Satranç Hakkında İslam Hukuku Ve Osmanlı Tatbikatı Ne Demektedir?

Evvela şunu beyân edelim ki, bütün İslam hukukçuları, bir bedel karşılığı oynanırsa, namazı tehir etmek gibi bir vacibin terkine sebeb olursa, kısaca haram şeylere vesile olursa, satrancın kesin olarak haram olduğunda ittifak etmişlerdir…

Devamını oku ›

Bedîüzzaman Şeyh Said’in Davetine Şiddetle Red Cevabı Vermiştir

Maalesef Cumhuriyet döneminde konuyla alakalı kalem oynatanların bir çoğu, özellikle de resmî makamlar, 80 yıldır, Bedîüzzaman Said Nursî ile Şeyh Said-i Kürdî’yi birbirine karıştırmışlardır. Bu karıştırma bazan kasden ve bazan da cehâlet sebebiyle meydana gelmiştir…

Devamını oku ›

Yavuz Döneminde Osmanli’dan Yardim Isteyen Halep Beyleri

Tarih tekerrür ediyor. Ey müslüman millet geliniz, halep beylerinin yavuz sultan selim’e 600 sene önce takdim ettikleri mektubu okuyalım ve aynı mektubu bugünün halep beyleri ve hanimlari bize sunmuş gibi harekete geçelim.

Devamını oku ›