Etiket arşivi: ruba

Ruba Vakfı Çorlu Merkez Şubesi 2014 Yılı Yaz Etkinliği İlk Mezunlarını Verdi

Mezun talebelerin velilerinin de katıldığı mezunlar programına Kuran tilaveti ile  başlandı. Etkinlik süresince Kur’an okumaya geçen ve başarı gösteren talebelere  program boyunca eğitimleri ile ilgilenen hocaları tarafında Kur-an’ı Kerîm ve Üstün   Başarı Belgesi verildi.

 

Yaz etkinliği boyunca katılan öğrencilere; Kur-an’ı Kerîm eğitimi ve tecvit kuralları,  Risale-i Nur’dan iman hakikatleri,  Esma-ül Hüsna’yı açıklayan ve kâinattaki tecellilerini anlatan kısa videolar seyrettirildi,  Temel dini bilgiler ve İlmihal bilgileri verildi.

Program süresince verilen bilgileri anlatan slayt gösterisinde duygusal anlar yaşandı.

Ruba Vakfı

Kırklareli’nde ‘Risale-i Nur ve İnsan’ Konferansı Düzenlendi

Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ruba Vakfi ortaklığında gerçekleştirilen İmam Hatip Lisesi’nin mescidinde öğrenciler ve dışarıdan halkın katılımıyla verilen Konferansta Araştırmacı-Yazar Abdülhamid Oruç’un konuşmacı olarak katıldığı “İnsan nedir? Ne için yaratılmıştır? Gayesi Nedir?” Sorularına Risale-i Nur’dan cevaplar verildi. Ruba Vakfı Kış Kur’an Kursu öğrencileri ve halkında katılımıyla güzel ve hoş bir havada geçen konferans için baçta Araştırmacı-Yazar Abdülhamid Oruç’a Yurt Müdürü Bilal Yesen’e Okul Müdürü Necmi Şimsek ve Kırklareli Kadı Camii Müezzin-Kayyim’i Muhammed Özdere Bey’lere teşekkürlerimizi sunar, devamını Cenab-ı Hak’tan dileriz. “

Kırklareli Ruba Vakfi Temsilciliği

www.Rubavakfi.org

Risale-i Nur Mütercimleri Toplantısı Sona Erdi

Ruba Vakfı tarafından Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı’nın Topkapı’daki hizmet binasında düzenlenen ve beş gün süren 1. Uluslararası Risale-i Nur Mütercimleri Toplantısı sona erdi.

Dünya çapında tercüme yapmış ve yapmakta olan mütercimler tecrübe ve birikimlerini paylaşmak üzere Ruba Vakfı’nın öncülüğünde bir araya geldiler. Toplantı süresince Risale-i Nur’ların dünya dillerine tercüme edilmesi ile ilgili temel meseleler ele alınarak detaylı müzakereler yapıldı.

Program hakkında bilgi veren Ruba Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Kıray: “Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ağabey ve kardeşlerimizle beraber Risale-i Nur tercümelerinin kalitesinin arttırarak daha fazla insana ulaştırılmasına katkıda bulunacağız.” dedi.

Toplantıya katılan bazı isimlerin düşünceleri şöyle:

Umarul Farooque Saquafi- Hindistan:
Risale-i Nurlar, Kur’an’ı mükemmel ve mantıki deliller sunarak izah ediyor. Hem tercümesini yapıyorum hem de oldukça istifade ederek terakki ediyorum. Bediüzzaman Hazretlerinin yaşadığı topraklarda bulunmaktan son derece memnunum.

Prof. Dr. Quivido T. Origires- Filipinler:
Bediüzzaman sadece Müslüman aleminin değil, Hıristiyanlığın da, tüm dünyanın da düşünürüdür. Müslümanlara olan negatif düşüncelerim Bediüzzaman’ı okuyarak tamamen değişti. Şimdi ise onu daha iyi anlamak için Türkiye’ye geldim. Umarım çok şey öğrenip ülkeme dönerim.

Favzi Bahreisy- Endonezya:
Risale-i Nur, iman hakikatlerini en güzel anlatan tefsirdir. İman hakikatlerini akli deliller sunup ispat ettiği gibi, kalp de, ruh da istifade ediyor. Risale-i Nurları kendi dilime tercüme etmekten çok memnunum. İnşallah, Endonezya’da Risale-i Nurlar daha çok yayılır. Dua ediniz.

Jumah Madati- Tanzanya:
Bu nur ışığı Türkiye’den çıkıp artık bütün dünyayı sarıyor. Bediüzzaman’ın yaptığı tebliğ modeli çok önemli. Risale-i Nurlar artık bizim de malımız. Böyle bir alimin bu topraklarda çıkması İslam alemi için çok önemli ve kısa zamanda Türkiye Bediüzzaman ve eseleri sayesinde İslam aleminin lideri olacaktır.

Program yat ve iki günlük Isparta gezisiyle sona erdi.

Ömer Çelebi / Risale Haber

Risale-i Nur Tercümesinde Şunlara Dikkat

Ruba Vakfı tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Risale-i Nur Mütercimleri Toplantısı Hamidiye Vakfı’nın Topkapı’daki hizmet binasında kalabalık bir iştirak ile başladı.

RİSALE-İ NUR SIKILIRSA İÇİNDEN ESMA ÇIKAR

Toplantının açılış konuşmalarının ilkini Prof. Dr. Yunus Çengel yaptı. Yunus Çengel konuşmasında Risale-i Nur’un tercüme ediliş sebeplerini anlattı. “Risale-i Nur insanlar için akli ve saf  bilim kitaplarıdır” diyen Çengel, Risale-i Nur’un insanlara muhakeme gücü verdiğini, hem dini hem ilmi olarak akla hitap ettiğini ve her “niye?” sorusuna yeterli tatmin edici cevap verdiği iiçin bütün insanlığa hitap ettiğine vurgu yaptı. Prof. Çengel, Risale-i Nurun insanlığın istifadesi için tercume edildiğini, hikmet, şefkat ve sevgiyle insanlara yaklaştığını, en avamdan en havassa kadar herkese hitap ettiğine değindi. Çengel, ”Risale-i Nur sıkılırsa içinden esma çıkar. Dolayısıyla Risale-i Nur asrın kitabıdır. Asrın metodudur. Asrın değeridir. Dili sevgi, şefkat ve hikmettir” dedi.

BEDİÜZZAMAN İLK TERCÜMEYİ KARDEŞİNE YAPTIRDI

Daha sonra kürsüye gelen İhsan Kasım El-salihi, “benim kimseye öğretecek bir şeyim yok, ben bu münevver insanlardan öğrenmeye geldim. Fakat şunu söylemeliyim. Risale-i Nur tercümesi yeni başlamadı. Bediüzzaman ilk tercümeyi bizzat kendisi kardeşi Abdülmecit’e yaptırdı” diyerek mikrofonu Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’e bıraktı.

7 DEFA OKUMAYINCA TERCÜME EDEMİYORUM

Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Risale-i Nurların tercümesi noktasından hayati ehemmiyete haiz dört noktayı ifade etmek istiyorum.
Bilirsiniz tercüme haddizatında zor bir iştir. Meşakkatli bir iştir. Mesuliyetli bir iştir. Hele tercüme ettiğiniz eser Nur Külliyatı ise o zaman mesuliyet bambaşka bir buud kesbedebiliyor. Yazmış olduğum eserleden birisi İslam Hukukuna Giriş kitabı idi. İslami hukuk kitabı olması hasebiyle içerisinde ziyadesiyle ıstılahi kavram ve kelimeler bulunuyordu. Bu kitabım Flemenkçe diline tercüme edilmiş, tercüme eden mütercim ise gayet zorlandığını ifade etmişlerdi. Daha sonra kendisine Risaleler tercüme edilmek üzere verildiği zaman şu itirafta bulunmuştu; “Bu Nurlar bambaşka eserler. Tercüme edeceğim kısmı 7 defa okumadan tercümeye başlayamıyorum.” Biliyorsunuz bir ilme vukufiyet o ilmin ıstılah ve terminolojosine vukufiyet ile mümkündür. Nurlar akademik referans kitaplarından ibaret olmaması hasebiyle ve hatta yüzde sekseninin üslubu ali ve sehli mümteni ile kaleme aldığını görebildiğim için mütercimlerin ciddi mesai sarfetmesi zaruridir.

NURLARIN TERCÜMESİNDE DÖRT UNSURA DİKKAT

Dört husus şöyle:
1-Nurlar üslubu âli ile kaleme alınmıştır. Kelamın maanisine vukufiyet olmamaksızın nurların tercümesi noksan kalacaktır.
2-Nurların tercümesi bitamamiha bir ihsan-ı İlahi ve bir istihdam-ı Rabbanidir.
3-Nurlar medreselerin malıdır. Ulemaya da kulak kabartmak zaruridir.
4-Nurların tercümesinde dört unsura da dikkat etmek gerekir;
a-Müsvedde çalışmaların varlığı.
b-Yapılan tercümelerin muhakkak surette nurlara vakıf Türk kardeşler tarafından okutulması.
c-Bu aşamada ulum-u İslamiyeye vakıf müfessir veyahut alim zatların nurların bu son halini de tashihten geçirmek.
d-Ve son olarak mahalli halktan idareci, elbetteki bahusus öğretmen olabilmesi ve belki doktora sahibi olan bazı arkadaşların incelemesi zaruridir.

“Nurların neşrine gelince;
1-Beynelmilel terakkiyatını takip ettiğimiz hizmetlerin lokomotifi neşriyat hizmetleridir.
2-Artık alem-i İslam ve insaniyette genel kabul görmüş tercihlerde bulunmak kitapları modern bir şekilde baskısını yapmak…
3-Neşirde kitabın ölçüsü, kalitesi ve dizaynı mühimdir.
4-İslam geleneğinin en mühim kale taşlarından Osmanlı Türk İslam felsefesinde esas liyakattir, ehliyettir. Din-dil-ırk ayrımı gösterilmeden ince bir hüsn-ü zan hasıl edemeyebiliyoruz. Osmanlı üç hususta dine, dile ve ideolojiye eşit masraftan kurtulmak lazımdır; bu haklar hak, ehliyet ve ilim esas olmak zarurdir.”

Ögle yemeği ve namazdan sonra Mütercimler, Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 guruba ayrılarak A, B, C salonlarında  dil bazlı grup mütalaalarına geçti.

risale haber

Risale-i Nur Mütercimleri İstanbul’da Buluştu

Rumeli, Anadolu ve Balkanlar İlim ve Eğitim Vakfı (RUBA) tarafından düzenlenen Uluslararası Risale-i Nur Mütercimleri Toplantısı’nın ilki başladı. Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı’nın Topkapı’daki merkezinde düzenlenen toplantıya Risale-i Nurların Arapça mütercimi İhsan Kasım Salihi ve muhtelif platformlarda Risalelerin tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapan Prof. Dr. Yunus Ali Çengel, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Prof. Dr. Faris Kaya ve birçok akademisyen katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Bedüizzaman Said Nursi’nin hayatının anlatıldığı tanıtım filmi ile devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan Prof. Dr. Yunus Çengel sunum yaptı.

Muhtelif ülkeden 50 farklı lisanda mütercimlerin katıldığı toplantı 5 gün sürecek.

Ruba Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Kıray, toplantının amacının Risale-i Nur tercümelerinin kalitesinin artırılması ve bu sayede daha fazla insana ulaştırılması olduğunu söyledi. Daha önce tercümeler konusunda ciddi çalışmalar yapanların bu toplantıya nezaret ettiğini dile getiren Kıray, “5 gün İstanbul’da, 2 gün de üstadımızın daha önce yaşadığı Isparta ve Barla bölgesindeki gezimizle programımız devam edecek.” dedi.

Toplantıya Amerika, Uzakdoğu, Rusya ve Afrika gibi dünyanın hemen her bölgesinden Risale-i Nur tercümanlarının katıldığını aktaran Kıray, “Risale-i Nur büyük bir ilim hazinesi. Son zamanda bu asrın insanlarına yönelik büyük bir Kur’an-ı Kerim tefsiridir. Risale-i Nur’un tercümesi kolay bir şekilde yapılamıyor. Buradaki tercümanların çoğu dil olarak mana olarak Risale-i Nur tercüme edecek kişiler. Fakat tercümelerde bazı hassasiyetleri gözetmek gerekiyor. Tercümelerin kalitesi hakkında, tercümelerde dikkat edilecek hususlar hakkında, Risale-i Nur’un Kur’an’a mahsus bazı tabirler nasıl izah edilebilir bu gibi konularda görüşmeler yapılacak.” ifadesini kullandı.

cihan