Etiket: "Said Yüksekdağ"

İbâdet Nedir?

İbadet, Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlükte; boyun eğmek, itaat ve kulluk etmek anlamına gelir. Terim olarak ise kulun Allah’a saygı, sevgi, şükür ve minnet duygularını ifade etmesi ve Allahû Teâlâ’ya karşı tekbir, takdis, hamd gibi vazifelerini, Onun emrettiği tarzda yerine getirmesidir. Başka öz bir ifade ile gönülden Allah’ın yap dediklerini yapmak ve yasakladıklarını yapmamaktır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin tarifine göre […]

Devamını oku ›

Risâle-i Nûr ve Tefsîr

Risâle-i Nûr’u def’alarca usanmadan okuyan her nûr talebesi şu soruyla muhatap olmuştur: “Risâle-i Nûr tefsir midir?” Öncelikle tefsîrin ne olduğuna ve kaça ayrıldığına değinmek istiyorum. Tefsîrin âlimler arasındaki en yaygın anlamı: “Kur’ân-ı Kerim’in mânâlarını keşfetmek, ondaki müşkil ve garîb lâfızlardan kastedilen şeyi beyan etmektir.”1 Tefsîrciler, öteden beri tefsîr çeşitlerini genellikle “rivâyet tefsîri” ve “dirâyet tefsîri” olmak üzere iki ana kısımda […]

Devamını oku ›

Nefis ve Hissiyât Nedir? Bizi Nasıl Günaha Sevk Eder?

     Biz mü’minlerin en büyük baş belasıdır günahlar. Bir türlü yakımızı bırakmazlar. Peki, îman sahibi olmamıza rağmen nasıl oluyor da günah işliyor ve harama giriyoruz? Bu suallerin yanıtı nefsimizi ve hissiyâtımızı tanımakta gizli.     Nefsin lügat mânâsı: “*Can, kişi, öz varlık.. *Şehvet ve gadabın mebdei olan kuvve-i nefsâniye.. *Fıtrî meyil, bedenin hissi istekleri..” demektir. Nefsi-i emmâre, kötülükleri isteyen […]

Devamını oku ›

Nefis ve Hissiyât

Biz mü’minlerin en büyük baş belasıdır günahlar. Peki, îman sahibi olmamıza rağmen nasıl oluyor da günah işliyor ve harama giriyoruz? Bu suallerin yanıtı nefsimizi ve hissiyâtımızı tanımakta gizli.    Nefsin lügat mânâsı: “*Can, kişi, öz varlık. *Şehvet ve gadabın mebdei olan kuvve-i nefsâniye. Fıtrî meyil, bedenin hissi istekleri.” demektir. Nefsi-i emmâre, kötülükleri isteyen ve onlardan zevk alan nefsimizin ham hâlidir. […]

Devamını oku ›

Bizde Îmân Var mı?

Bizde zerre miskal de olsa îmân var mı? Gerçekten îmânlı olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? Hâlbuki sıradan bir adam da bir veli gibi “Allah’a iman ediyorum.” der.

Devamını oku ›