Etiket arşivi: sürgün

Bediüzzaman’ın Fedakârlığı (Şiir)

Bediüzzaman Said NursiÜstad Bediüzzaman’ın vefat anına kadar

Ömrü boyunca bir çeyrek asır sürgünde yaşar

 

Birçok hapishanelerde ömrünü tüketiyor

Mahkemelerin sonucu beraatla bitiyor

 

Hayatında tam on dokuz defa zehirleniyor

O’nun hakkında yedi yüz dava da açılıyor

 

En son Urfa’da bir otel odasında kalıyor

Orda Hakkın rahmetine nihayet kavuşuyor

 

Seksen küsur  yıl hayatı doludur ibretlerle

Ömür boyu karşılaştı birçok hadiselerle

 

Bediüzzaman diyor ki: ”Beni ne sanıyorlar

Nefsini düşünen hodgam bir adam biliyorlar

 

Cemiyetin imanını kurtarmak yollarında

Kendi ahiretimi ve dünyamı ettim feda

 

Seksen yıldan fazla olan bütün ömrüm boyunca

Bu dünya zevkinden bir şey bilmiyorum doyunca

 

Tamamıyla ömrüm geçti savaş meydanlarında

Mahkeme ve hapishane, esir zindanlarında

 

Görmediğim eziyetler bu dünyada kalmadı

Ama imânî hizmetim çoğaldı azalmadı

 

Mahkemede cani gibi muameleler gördüm

Memleketten memlekete zalimane sürüldüm

 

Memleket zindanlarında her şeyden menedildim

Her türlü hakaret gördüm birçok kez zehirlendim

 

Bazen hayattan ziyade ölümü istiyordum

Onu kurtuluş biliyor ve tercih ediyordum

 

Dinim beni intihardan uzak ve men etmişti

Yoksa belki bugün Said toprak olup gitmişti

 

Benim hayatım meşakkat, musibetlerle geçti

Mahkemeler ve sürgünler çok kötü bir süreçti

 

İman selameti için dünyamı feda ettim

Beddua da etmiyorum hakkımı helal ettim

 

Çünkü milyonlarca insan bu nurları okudu

Bu sayede insanların imanları kurtuldu

 

Ölmekle yalnız kendimi belki kurtaracaktım

Rabbin affına sığınıp O’na kavuşacaktım

 

Hamdolsun hayatta kalıp çok meşakkatler çektim

İmanların kurtuluşu için hizmetler ettim

 

Bir kimsenin imanını kurtarabilir isem

O zaman bana gülistan–güllük olur, cehennem”

 

Ahmet TANYERİ – DİYARBAKIR

www.NurNet.org

Nur’un İlk Kapısı: Burdur (Şiir)

Askeri muhafızlarla Burdur’a sürülüyor
Esaret ve işkenceli bir hayat geçiriyor

Bediüzzaman Burdur’da kaldığı bir zamanda
Ve iman esaslarını neşrettiği o anda

Burdur iline geliyor Mareşal Fevzi Çakmak
Daha önce de Üstada her şey olmuştu yasak

İl Valisi Mareşale şekvada bulunuyor
Üstad’ı kötüleyerek ona şöyle söylüyor:

“Said Nursi hükümete hiç itaat etmiyor
Yanına gelen her kese dini dersler veriyor”

Mareşal Fevzi Çakmak’sa O’nu iyi tanıyor
“Üstad’tan hiç zarar gelmez, hiç ilişmeyiniz” diyor

Bu ağır şartlar altında orada boş durmuyor
Ehli imana ders verip kitabını yazıyor

Burada “Manevi Cihad” hizmetini başlatır
İman hakikatlerini insanlara anlatır

Buradaki ehli iman O’na yardım ediyor
Kendi el yazılarıyla kitap çoğaltılıyor

Birbiri peşi sırayla eserleri yazılır
Elden ele dolaşarak her tarafa yayılır

Neşredilen eserlerde iman esasları var
Kendini bilen bir kişi inceleyince anlar

Onun için Büyük Üstad bu konuda ne demiş
Altın harflerle yazılan şu cümleyi söylemiş:

“Bir kimsenin imanını kurtarabilir isem
O zaman bana gülistan – güllük olur, Cehennem”

Dinin gizli düşmanları yine de boş durmuyor
Üstad’ı kötüleyerek rapor düzenleniyor

Hayatında sıkıntılar çeksin düşüncesiyle
Mahrumiyetler içinde ölür niyeti ile

Dağların arasındaki Barla Nahiyesine
Burdur ilinden alınıp gönderilir sürgüne

Ahmet Tanyeri – DİYARBAKIR

www.NurNet.org

Bediüzzaman’ın İlk Defa Sürgün Edilişi (Şiir)

Erek Dağı eteğinde hayatını sürdürür

Orada bir mağarada her kesten uzak durur

 

Şeyh Said hadisesiyle hiçbir ilgisi yoktu

Ancak O’na iftiralar atan insanlar çoktu

 

Hatta olay öncesinde O’na haber verdiler

Destek vermeleri için yardım da istediler

 

Bununla beraber Üstad onları dinlemedi

Şeyh Said’i niyetinden vaz da geçiremedi

 

Bu hadisenin sonunda Van’da bırakmadılar

Tamamıyla suçsuz iken sürgüne yolladılar

 

Van’daki mağarasında sakince yaşıyordu

Şarkta ihtilal ve isyan meydana geliyordu

 

Orada önemli bir Zat Üstad’a verir haber

“Nüfuzunuz kuvvetlidir” diyerek yardım ister

 

Üstad kabul etmeyerek o zata şöyle demiş

Türk milleti asırlardır İslam’a hizmet etmiş

 

Bunların torunlarına sakın kılıç çekmeyin

Niyetiniz olsa bile hiç teşebbüs etmeyin

 

Fakat yine de Hükümet kıymetini bilmiyor

Ve Garbî Anadolu’ya Üstad’ı nefyediyor

 

Daha hareket etmeden yanında toplanırlar

“Ne olursunuz gitmeyin” diyerek yalvarırlar

 

Bu silahlı grupların karşısına geçiyor

Onları teskin ederek şöyle cevap veriyor:

 

“Buradan Anadolu’ya severek gidiyorum

Onları seviyorum ve onları istiyorum”

 

Ahmet Tanyeri – DİYARBAKIR

www.NurNet.org