Etiket arşivi: ürdün

500 Bilim Adamı İstanbul’da Nübüvveti Konuşacak

risale-i nur nubuvvet sempozyumu 2013

22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan “Nübüvvet” konulu 10. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna dünyanın birçok ülkesinden bilim adamları geliyor.

İtalya, Somali, Brunei, Güney Afrika, Suriye, Mısır, Irak, Cezayir, Fas, Tunus, Kırgızistan, Rusya, Burkino Faso, Uganda,  Nijer, Nijerya, Yemen, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Filistin, Malezya, ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Romanya, Endonezya, Sudan, Azerbaycan, Malezya, Singapur, Filipinler, Lübnan, Moritanya, Kırım, Türkiye ve daha birçok ülkeden, 13 ü bayan 83 ü erkek toplam 96 tebliğci, 300 ün üzerinde gözlemci katılıyor. Ayrıca gözlemci olarak da 50 kadar bayan akademisyen geliyor.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Hakikat Arayışında Nübüvvetin Rolü: Risale-i Nur Perspektifi” konulu sempozyum için gelen bilim adamları Peygamberlerin insanlığın yolunu aydınlatmada üstlendikleri ilahi vazifenin önemine dikkat çektiler.

ÜRDÜN , Ehl-i Beyt Üniversitesinden Prof. Dr. Ziyad Halil Al Daghamin :

RİSALE-İ NUR NÜBÜVVETİN GEREKLİLİĞİNİ EN GÜZEL DELİLLERLE AÇIKLIYOR

Sempozyuma Ürdünden katılan  Prof.Dr. Daghamin tebliğinde Risale-i Nur’un kâinat kitabının tarifini ele aldığını bununla birlikte kâinatın varılması gereken maksatlarından Allah’a imanı, Tevhidi, Ahiret’e imanı, nübüvvetin gerekliliğini, peygamberlere imanı ve insanın şükür’e erişmesini en güzel delillerle açıkladığını ifade etti.

Bedizzaman Said Nursi’nin nübüvvet konusuna bakışı hakkında dünyanın farklı ülkelerinde bulunan akademisyenlerin görüşleri şöyle;

PEYGAMBER SÜNNETİ BÜTÜN DERTLERE ÇARE

Nübüvvet sempozyumuna Cezayirden katılan Prof. Dr. Rabah Dafrur, tebliğinde şu görüşlere yer verdi:

“Bediüzzaman Hazretleri, Peygamberimizin Sünnetinin insanın bütün hayatının bütün yönlerini şümullü bir şekilde ele aldığını ve bütün problemlerine çözüm getirerek bütün dert ve hastalıklarına çare olduğu tasavvurundadır. O; Sünnetin desturlarının ruhi, aklı, kalbi ve sosyal bütün hastalılara en güzel ilaç olduğunu ispat eder.”

GÖRDÜĞÜMÜZ GÜZELLİKLER YARATICININ GÜZELLİĞİNİN GÖLGELERİNİN GÖLGELERİDİR

 Yıldız Teknik Üniversitesinden  Rasim Soylu etrafımızdaki güzelliklerin kemal sahibi bir yaratıcıdan geldiğini belirterek tebliğinde şunları kaydetti.

“Bediüzzaman sevdiğimiz şeylerde gördüğümüz güzellik ve mükemmelliğin, sonsuz güzellik ve kemal sahibi bir yaratıcının güzelliğinin çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgesi, hatta gölgenin gölgesi olduğunu söyler.”

ABD Trinity Enstitüsünden Robert Owens Scott tebliğinde Bediüzzaman’ın bakış açısından peygamberliği kalema aldı.

‘‘Said Nursi egemenlik, istismar ve şiddet sistemlerine yol açan saptırmalara peygamberliği bir siper olarak görmektedir. Said Nursi’ye göre peygamberler lider ve eğitimcilerdir. Onların rolleri insanları İlahi irade doğrultusunda bir düzene getirmektir.’’

İNSANLIĞIN NÜBÜVVETE OLAN İHTİYACI YERYÜZÜNÜN GÜNEŞE OLAN İHTİYACI GİBİDİR

Sempozyuma Hindistan Jamia Millia Islamia Üniversitesinden katılan öğretim görevlisi Prof. Dr. Iqtidar Mohammad Khan tebliğ metninde Bediüzzaman’ın diğer İslam filozofları gibi karmaşık bir dil yerine kolay ve anlaşılır bir dil kullandığını kaydetti.

Khan ayrıca tebliğ metninde Kur’an’ın temel gayelerini ele alarak şunları kaydetti.

‘‘Bediüzzaman’ın nübüvvet hakkındaki görüşleri, diğer İslam filozoflarının görüşlerine kıyasla oldukça nettir. Kur’an’ın mesajını ve nübüvveti anlatırken diğer İslam filozoflarının kullanıldığı karmaşık dilin aksine kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır. Üstad Bediüzzaman “Kur’an’ın temel gayeleri dörttür; tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet” der. Buradan da anlaşılacağı üzere nübüvvet Nursi’nin fikir ve eserlerinde önemli bir yere sahiptir. Nursi, insanlığın nübüvvete olan ihtiyacını yeryüzünün güneşe olan ihtiyacına benzetir. Çünkü peygamberler insanlığın önderleridirler.’’

BÜTÜN PEYGAMBERLER AYNI MESAJI VERMİŞTİR: YARATICI BİRDİR VE TEKDİR

ABD Virjinya İlahiyat Okulundan Nübüvvet sempozyumuna katılan Prof. Dr. David Scott tebliğ metninde şu önemli konuları ele aldı:

‘‘Allah’ın tüm peygamberlerinin insanlığa bildirdiği esas mesaj, Yaratıcının birliğidir. Bütün peygamberler aynı mesajı vermiştir: Yaratıcı birdir ve tektir. Bu mesaj hayatın özüdür. Bu, post modern insanlarla iletişime geçerken yararlanılacak en önemli husustur çünkü bu gibi insanlar hayatın manasını ararlar. Ve mana ve birlik temelde birbirleriyle bağlantılıdır.’’

 

NÜBÜVVET TARİHİN ŞAH DAMARINA HAYAT VE CANLILIK VERDİ

Mısır Zegazig Üniversitesinden tebliğ metnini sunan Usama Abul Abbas Şahvan kurumak üzere olan tarihin şah damarına hayat ve canlılık veren şeyin tanımını şöyle yapmaktadır.

‘‘Nübüvvet Bediüzzaman’ın fikrinde çökmek üzere olan zamanı ayakta tutan, yükselten ve ona direnç kazandıran bir güç, kurumak üzere olan tarihin şah damarına hayat ve canlılık veren, aydınlatan ışıltılı, parlak,  nurani canlı bir kandır.’’

ÜSTAD NURSİ AKLÎ DELİLLERLE NÜBÜVVETİ İSPAT ETTİ

10. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna Suudi Arabistan Kral Halid Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Ali Bin Hüseyin Musa tebliğ metninde Nübüvvetin ispatını kalema aldı.

Üstad Nursi aklî delillerle nübüvveti ispat etti. Bu konuya daha önce âlimler böyle yaklaşmamıştı. Beşeri hayatta birçok ilim vardır; tıp, astronomi gibi ve sair mevcut ilimler. İnsanın bu ilimleri öğrenmeden bilmesi çok zordur. Yani bir rehberden öğrenme olmadan mümkün değildir. Vahiy yoluyla Allah öğretti. O zaman bilim, vahiy ile olur.

Prof. Dr. Musa nübüvvetin Hz. Muhammed (s.a.v)’in yüksek ahlakı, güzel nitelikleri ve onun kişisel özellikleriyle ispat edileceğini üzerinde vurgu yaptı.

Nübüvvet sadece mucizelerden ibaret değildir. Kişisel örnekler ile nübüvvet ispat edilebilir. Yani Hz. Peygamberin yüksek ahlakı, eşsiz kişisel durumu, güzel nitelikleri, iyi davranışları, nübüvvetin doğru olduğunun delillerinden birkaç tanesidir. Üstat şöyle diyor:

“Zâtında gayet kemâldeki ahlâk-ı hamîdesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-yı gàliyesi ve kemâl-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvâsı, fevkalâde ubûdiyeti, fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metaneti, dâvâsında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi âşikâre gösteriyor.”

SEMPOZYUMA BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN HAYATTAKİ TALEBELERİ DE KATILACAK

Sempozyumun açılış oturumu 22 Eylül Pazar günü saat 10:00’da Ataköy Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Sempozyumun oturumları ise 23 ve 24 Eylül günlerinde Yeşilköy Wow Hotel Convention Center salonlarında devam edecek.

Üç gün sürecek olan Uluslararası Sempozyum boyunca, dünyanın dört bir yanından gönderilen 400 tebliğ arasından seçilen 96 tebliğ sunulacak ve müzakere edilecek. Nübüvvet sempozyumuna Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri de katılacak.

Sempozyuma 40’ın üzerinde ülkeden gelen akademisyenler tebliğleriyle katılıyor.

www.nubuvvetsempozyumu.com

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi Sok. No:6 Vefa Fatih / 34134/  İstanbul
Tel :90212 527 8181 Fax:90212 527 8080
Web site: www.iikv.org     E-mail: iikv@iikv.org

Ürdün’de “Bediüzzaman’da Islah Düşüncesi” Toplantısı Yapıldı.

Ürdün’de “Bediüzzaman Said Nursi’de Islah Düşüncesi” Üst Başlıklı Toplantılar Yapıldı.

Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdün Üniversitesi İslam Kültür Merkezi ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın birlikte düzenlediği Bediüzzaman Said Nursi’de Islah düşüncesi üst başlıklı ilmi toplantılar yapıldı. Ürdün, Mısır, Irak, Yemen ve Türkiye’den katılan ilim adamları farklı üniversitelerde üç gün boyunca altı farklı oturum ile Bediüzzaman Said Nursi’nin düşüncelerini anlattılar.

Toplantılar 2/Nisan/2013 Salı günü Ürdün Üniversitesi’nde açılış oturumu ile başladı.  Açılışta şehir dışında olduğu için katılamayan rektör yerine rektör vekili Doktor Hale Elhaymi Elhavrani bir açılış koşması yaptı. Elhavrani, “Bediüzzaman Said Nursi’nin ıslahta eşsiz bir yöntem ortaya koyduğunu, Dünyanın her tarafını dolduran talebelerinin bu hakikatin şahidi olduklarını belirtti. Elhavrani Said Nuri’nin bütün dünya için bir örnek olduğunu ve Risale-i Nura tüm âlemin ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ürdün Üniversitesi bünyesinde olan Kur’ân’ı Kerîm’i Muhafaza Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmed Şükri ise  Bediüzzaman Said Nursi’nin adıyla muttasıf eserleriyle çağı nurlandırdığını söyleyerek bu eserleri harp meydanı, hapishane ve sürgünde yazmış olmasına dikkatleri çekti. Dr. Ahmed Şükri “Said Nursi’nin talebeleri zulmün karşısında durdu ve sözleri hidayete erenlere nur, zalimlere ise ateş oldu. Nursi’nin vefatıyla ıslah hizmeti ölmedi, aksine arttı ve Türkiye dışına da yayıldı” şeklinde konuştu.

İ.İ.K.V adına ise İhsan Kasım abi bir teşekkür konuşma yaptı. Arapça risale-i Nur külliyatı hediye edildi.

Açılış oturumunun ardından iki oturum yapıldı. İlk oturumu Ürdün üniversitesinden Prof. Dr. Muhammed Reyyan yönetti. Yemen’den Ta’z Elyemeniyye Üniversitesinden Dr. Necib Essuudi, Irak İslam İlimleri Üniversitesinden Dr. Ra’d Elgeylani ve Süleyman Demirel üniversitesinden Doç. Dr. İshak Özgel tebliğlerini sundular. İkinci oturumu Dr. Memun Cerrar yönetti. İhsan Kasım Sâlihi, Prof: Dr. Râcih el-Kürdî, Dr. Cemal Seyidbey tebliğlerini sundular. Üniversite hocaları, lisans ve lisanüstü talebelerinin katıldığı oturumda sorular soruldu ve cevaplar verildi

3/Nisan/2013 ve 4/Nisan /2013 de Ürdün Üniversitesi Kur’ân-Kerim’i muhafaza cemiyeti salonunda iki panel yapıldı. Panellere İhsan Kasım Es-salihi, Süleyman Demirel üniversitesinden Doç. Dr. İshak Özgel, Ta’z Elyemeniyye Üniversitesinden Dr. Necib Essuudi, Ürdün Üniversitesinden Dr. Racih Elkürdi, İslam ve Kültür Merkezinden Dr. Muhammed Reyyan, Süveys Elmısri Üniversitesinden Dr. Cemal Seyidbey, Irak İslam İlimleri Üniversitesinden Dr. Ra’d Elgeylani ve Ürdün Üniversitesinden Dr. Me’mun Cerrar katıldı.

4/Nisan/2013 Günü Amman Tabarbur’da Uluslararası İslam Üniversitesinde Panel yapıldı. Üniversite Rektör danışmanı,  Dr. Abdulmaksud Hamid Abdulmaksud, Usuliddin Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Zağlul’un da aralarında bulunduğu Üniversite hocalarının ve talebelerini katılımı ile gerçekleşen toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. Abdunnasır Ebu’l-Basel ziyeret edildi. Karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Program çerçevesinde her akşam Üniversite hocaları ile ilmi toplantılar yapıldı. İhsan Kasım Bağdat televizyonuna canlı yayına katıldı. Prof. Dr. Dr. Cemal Seyidbey ve Doç. Dr. İshak Özgel programa canlı telefon bağlantısı ile katılıp soruları yanıtladılar.

Bu ziyaretler esnasında Ürdün’de yayın yapan Hayat Fm tarafından programa katılan Panelistler ile ayrı ayrı özel programlar yapıldı.

Oldukça yoğun geçen programlar Özellikle Üstadın müsbet hareket metodu, Kur’ân’ı yorumlama tarzı üzerinde dikkatleri ve beğeni topladı. Her iki üniversite ve vakıf temsilcileri benzer programların ve sempozyumların tekrar yapılması konusunda prensip anlaşması yaptılar. Özellikle Ürdün Üniversitesi Usulüddin fakültesi dekanı kendi üniversitelerinde Said Nursi hakkında Yüksek Lisans ve Doktora Tezi yaptırmak istediklerini belirterek bu konuda işbirliği teklifinde bulundu. Kelam ana bilim dalı Prof. Prof. Dr. Râcih el-kürdî, Üstadın eserlerindeki yöntemi esasa alarak yeni bir kelam kitabaı yazmaya başladığını belirtti.

Toplantılarda Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerdeki ıslah yöntemleri, engellere karşı direnişi, nurların başlama ve yayılma süreci, ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı, nur talebelerinin risaleleri gizlice elleriyle yazıp çoğaltmaları, bu hareketin Üstadın vefatından sonra azalmasının aksine giderek artması ve dünyaya yayılması gibi konulardan bahsedildi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı

Ürdün’de Risale-i Nur ve Bediüzzaman Konuşuldu

Ürdün Amman’da Risale-i Nur ve Bediüzzaman konferansları düzenlendi. Ürdün Üniversitesi’nde, İslam Kültür Merkezi ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfının birlikte düzenlediği konferanslarda Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerdeki ıslah yöntemleri, engellere karşı direnişi, nurların başlama ve yayılma süreci, ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı, nur talebelerinin risaleleri gizlice elleriyle yazıp çoğaltmaları, bu hareketin Üstadın vefatından sonra azalmasının aksine giderek artması ve dünyaya yayılması gibi konulardan bahsedildi.

Konferansların açılışını üniversite rektör vekili doktor Hale Elhaymi Elhavrani yaptı. Elhavrani, “muhakkak ki Said Nursi dünya için bir örnektir. Doğru sözleri batıldan ayıklayarak cihad ve davet sahasına taşıdı. Büyük İslamı taşıyacak olan nesli terbiye etmek için elinden gelen çabayı sarf etti. Risale-i Nura tüm alemin ihtiyacı vardır” dedi.

İslam Kültür Merkezi Müdürü Dr. Ahmed Şükri ise “Said Nursi’nin talebeleri zulmün karşısında durdu ve sözleri hidayete erenlere nur, zalimlere ise ateş oldu. Nursi’nin vefatıyla ıslah hizmeti ölmedi, aksine arttı ve Türkiye dışına da yayıldı” şeklinde konuştu.

Üç oturumda yapılan konferanslara İstanbul İlim ve Kültür Vakfından, Risale-i Nur’u Arapçaya çeviren İhsan Kasım Essalihi, Süleyman Demirel üniversitesinden Dr. İshak Özgel, Ta’z Elyemeniyye Üniversitesinden Dr. Necib Essuudi, Ürdün Üniversitesinden Dr. Racih Elkürdi, İslam ve Kültür Merkezinden Dr. Muhammed Reyyan, Süveys Elmısri Üniversitesinden Dr. Cemal Seyidbey, Irak İslam İlimleri Üniversitesinden Dr. Ra’d Elgeylani ve Ürdün Üniversitesinden Dr. Me’mun Cerrar katıldı.

risale haber