Etiket: "Vecize"

Gün gelecek, her sınıftan insanı çağıracağız.

Gün gelecek, her sınıftan insanı çağıracağız.

Gün gelecek, her sınıftan insanları, tâbi oldukları önderlerine nisbet ederek çağıracağız. Kimin hesap defteri sağından verilirse işte onlar defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun, haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, âhirette de kördür, hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.” [İsra Suresi 71 ve 72. Ayetlerin Meali]
Demek duâ, bir sırr-ı ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalı.(Sadece Allah rızası için olmalı). [Risale-i Nur’dan]

Devamını oku ›
Ey bu yerlerin Hâkimi!

Ey bu yerlerin Hâkimi!

Bir de sana o gün (kıyamet günü), dağların durumunu sorarlar. De ki: “Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak, Orada artık ne iniş, ne yokuş göreceksin” [Tâ Hâ Suresi 20,105-107]
Ey bu yerlerin Hâkimi! Senin bahtına düştüm. Sana dehâlet ediyorum ve sana hizmetkârım ve senin rızânı istiyorum ve seni arıyorum. [Risale-i Nur’dan]

Devamını oku ›
Orada onlar boş ve anlamsız söz işitmezler..

Orada onlar boş ve anlamsız söz işitmezler..

“Ancak tövbe eden, iman edip makbul ve güzel işler yapanlar cennete girecekler ve asla haksızlığa uğramayacaklardır. Evet, onlar Rahman’ın kullarına gıyabî olarak vâd ettiği, dünyada iken görmeksizin inandıkları Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah’ın vâdi muhakkak ki yerini bulacaktır. Orada onlar boş ve anlamsız söz işitmezler, sadece selam ve selamet sözleri duyarlar. Orada ziyafetleri sabah akşam kendilerine sunulacaktır. İşte bu cennetlere kullarımızdan, Allah’ı sayıp fenalıklardan sakınanları vâris kılacağız.” [Meryem Suresi 19,60-63]

Devamını oku ›
Kurt ancak sürüden ayrılan koyunu kapar..

Kurt ancak sürüden ayrılan koyunu kapar..

“Sen o hasret ve pişmanlık gününü, o haklarında ilahî hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları! Ama onlar gaflet içindeler, hala iman etmiyorlar onlar.” [Meryem Suresi 19,39]
“Cemaatten ayrılmayın. Kurt ancak sürüden ayrılan koyunu kapar.” [Hadis-i Şerif]
Hâlık ve Rezzâk, Ondan(Allah’tan) başka yoktur. Zarar ve menfaat, Onun elindedir. O hem Hakîmdir, abes iş yapmaz. Hem Rahîmdir, ihsanı, merhameti çoktur.. [Risale-i Nur’dan]

Devamını oku ›
Neler işitecek, neler görecekler onlar..

Neler işitecek, neler görecekler onlar..

“Neler işitecek, neler görecekler onlar, o huzurumuza gelecekleri gün! Gerçeği pek güzel anlayacaklar o gün. Ama o zalimler bu gün tam bir şaşkınlık içindedirler.” [Meryem Suresi 19,37]
Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ferâiz-i İlâhiye(Allah’ın emrettiği farzlar) ise hafiftir, azdır. Allah’a abd ve asker olmak, öyle lezzetli bir şereftir ki, tarif edilmez. (6. Söz’den)

Devamını oku ›