Tuhaf bir inat

Bu yer küresi,kendisinin sabit olduğunu savunanları sırtında az gezdirmemiştir. Güneşte o zavallıları az seyretmemiştir. Bu kişilerin hepsi”gözünün gördüğüne inanan”zümreden…
Gördükleri yanlış inandıkları batıl. “Gözümün görmediğine inanmam”sözü tuhaf bir inadın ifadesidir.

İşitmediğim sese,ayak basmadığım toprağa inanmam,koklamadığım çiçeğe inanmam gibiçürük bir dava onlar kadar aşağı onlar kadar tutarsız.
Halbuki inanmak dendimi gayb akla gelir.

Görülen ve işitilenler “inanmaktan” çok “bilmek” mefhumuyla ifade edilir.
Bereket versin insanoğlu o görünmeyen aklı ile radyoaktif den lazer ışınlarına kadar öyle şeyler keşfetti ki görünmeyenlerin görünenelerden kat kat fazla olduğu herkesçe kabul edildi bu adamlar artık görünmez oldu.

Alaattin