Tunus, Zaytuna Üniversitesi’nde Risale-i Nur Paneli

Bir iki hafta gibi çok kısa bir zaman önce gündeme gelen Bediüzzaman’ın Islah Metodu konulu panel, İslam dünyasının en eski üniversitesi olarak bilinen ve İbn Haldun gibi büyük alimleri yetiştiren Tunus’un Zaytuna Üniversitesi’nde düzenlendi. Panele Mısır Ezher Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhammed Abu Leyla ile Türkiye’den İİKV vakıf yönetiminden Ali Katiöz Hoca ile Prof. Dr. Faris Kaya konuşmacı olarak katıldılar.

25 Nisan Çarşamba günü sabah saat 9’da Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin açılısında bir konuşma yapan Zaytuna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulcelil Selam bundan bir hafta kadar önce Cezayir’in Konstantiniyye Üniversitesi’nde Bediüzzaman’la ilgili düzenlenen bir uluslararası toplantıya katıldığını ve Bediüzzaman’ın fikirlerinden çok etkilendiğini, zaman geçirmeden küçük de olsa benzer bir toplantıyı kendi üniversitesinde yapmak istediğini söyledi. Ayrıca kendi üniversitesindeki gençlerin mutlaka Nursi’nin eserlerini ve hayatını okumalarını tavsiye etti ve bu hususta elinden gelen çalışmaları yapacağını söyledi.

Daha sonra Bediüzzaman’ın hayatını ve fikirlerini anlatan bir tanıtım videosu gösterildi. Bu videoyu takiben İİKV’den Faris Kaya Bediüzzaman’ın hayatından kesitlerle onun hizmet anlayışından anekdotlar anlattı.

Sonra söz alan Ezher Üniversitesi öğretim üyelerinden Muhammed Abu Leyla, Bediüzzaman’ın ıslah metodunun ferd bazında, aile bazında ve toplumun farklı kesimlerinde ıslaha yönelik etkileri üzerinde durdu. Kendisinin dört İslam alimi hakkında eser yazdığını, bunlardan ilk üçünü, İbn Hazim, İbn Rüşd ve İbn Arabi’yi rüyasında gördüğünü, Bediüzzaman Hazretleri ile yakaza aleminde görüştüğünü kasemle temin ederek ifade etti.

Daha sonra söz alan Ali Katıöz Hoca ise Bediüzzaman’ın zamanın getirmiş olduğu olumsuzluklara Kur’an ve hadislerden çareler sunmak suretiyle her kesime hitap eden tatlı bir üslup geliştirdiğini ifade etti. Bu konulara örnek olarak Bediüzzaman’ın bilhassa hayata ve dünyaya ve kainata bakış için geliştirmiş olduğu üç kitap kavramını ve din ilimleri ile akıl ilimlerinin mezci ile akıl-kalp beraberliğinin O’nun üslubunun esasını oluşturduğunu ifade etti.

Yaklaşık 3 saat kadar süren program, uzun süren bir soru-cevap faslıyla son buldu. Ancak konuşmacılarla dinleyiciler arasında özel sohbetler halinde uzun sure devam etti.

Kaynak: İİKV