Üsküp Kitap Fuarında Risale-i Nur Sergilendi

1365948902387Değerli kardeş ve abilere Makedonya’nın Başkenti Üsküp’ten selamlar gönderir, duaya vesile olması maksadıyla bir kaç satırla buradaki hizmetler hakkında malumat vermek isteriz.

Bu sene yirmibeşincisi düzenlenen Üsküp Uluslararası Kitap Fuarı’nda Risale-i Nur standı da yerini almış, büyük ilgi ve alakaya da medar olmuştur.

2008’den bu yana her sene katıldığımız Kitap Fuarı her defasında yeni yeni insanlarla tanışmaya ve bu iman hakikatlerinin yeni yeni sahalarda intişarına vesile olmuştur.

Makedonya, içinde çok milletler barındıran ve son dönemlerdeki ekonomik ve siyasal istikrarasızlık sebebiyle Avrupa’ya göç vermiş bir ülke olmasından, standımızda Makedonca, Arnavutça, Boşnakça ve Türkçe eserler yanında, yabancı dillerdeki eserler epey ilgi görmüş ve bir çok okuyucunun eline geçmiştir.

Fuara Devlet erkanından, medyadan, öğretim görevlisi, öğrenci ve sair meslek sahibi kişiler’den oldukça yüksek bir katılım olmuş,  iman hakikatleri bazen radyo ve bazen de gazetelerden ilan edilmiştir, yanı sıra standımıza birincisi 2011 de, ikincisi bu sene olmak üzere sayın M.C. Başbakanı uğramış, her iki ziyaretinde de kendilerine kitaplar hediye edilmiştir.

Bunun yanında kendisi pürşevk olan bir ilkokul öğretmeni yanında öğrencileriyle gelmiş, öğrencilerine Risale-i Nur ve müellifi hakkında bilgi vermiştir. Kendisi yakında bir kütüphane açacağını ve bu kütüphanede mutlaka bu eserlerden bulundurmak istediğini söylemiştir. Fuar 09.04.2013-15.04.2013 tarihleri arasında düzenlenmiş şevk ve gayrete vesile olmuştur. Hürmet ve selamlarımızı gönderir, sizlerden dualar bekleriz.

Üsküp Nur Talebeleri

www.NurNet.org