Utanmadıktan sonra dilediğini yap!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne mâlum? Belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır.

Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, (daha doğrusu kendilerinizi) karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın.

 İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fâsık damgası yemesi ne fena bir şeydir!

Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir.” 

[Hucurat 49,11]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.

Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6.

.…….

Risale-i Nur’dan;

Cenab-ı Hakk’ın rızası ihlas ile kazanılır.

{Lem’alar’dan}

.…….

Cevşen’den ;

89-
1-Ey her şeye kâfi,
2-Ey her şeyi idare eden kaim,
3-Ey hiçbir şey kendisine benzemeyen,
4-Ey mülkünde, iradesi dışında hiçbir şey artmayan,
5-Ey hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan,
6-Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan,
7-Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,
8-Ey her şeyin anahtarı elinde olan,
9-Ey rahmeti her şeyi kuşatan,
10-Ey her şey fani olduğu halde kendisi baki kalan,

Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org