Yaratıcının Akademik İspatı (İngilizce Tabiat Risalesi Açılımları)

Allah’a iman hakikatinin, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatının yapıldığı ve “ilahî teknolojinin detaylarında hayalî ve zihinsel bir keşif yolculuğu” olarak takdim edilen “Tabiat Risalesi Açılımları”, İngilizce diline çevrildi ve internet üzerinden ücretsiz olarak yayımlandı.

Sizleri bir yaratıcının varlığını kabul eden ve araştırmalarını bu yönde yapan bir bilim anlayışının tüm insanlığa ilan ve takdim edilmesi konusunda ciddî çözümlemeler ortaya koyan ve,

Cennetin kapısını açan ve ebedî hayata ulaştıran sihirli anahtar ve kâinatın en büyük, gizemli, derin ve önemli hakikati olan Allah’a imanın, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar kesin ve detaylı bir şekilde ispatına şahit olacağınız ve muazzam bir zihinsel yolculuğa çıkacağınız bir kitap çalışmasına davet ediyoruz.

Academic Proof of the Creator 

– New Perspectives from the Treatise of Nature –

(An imaginary and mental journey of discovery in the depths of divine technology)

Yaratıcının Akademik İspatı

Tabiat Risalesi Açılımları (İngilizce Metin Kitap)

(İlahî Teknolojinin Detaylarında Hayalî ve Zihinsel Bir Keşif Yolculuğu)

Word ve Pdf formatında kitabı indirebileceğiniz adres: goo.gl/hNIUou veya yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA   Bu adresteki “English Books” bölümündeki “Tabiat Risalesi Açılımları” klasöründen kitabın metin ve görsel/interaktif versiyonlarını indirebilirsiniz.

Google Books: (Kitabın tamamı ön izlenebilir ve pdf olarak indirilebilir)

https://books.google.com.tr/books/about?id=cNs4DwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=tr

Google Play: https://play.google.com/store/books/details?id=cNs4DwAAQBAJ

KİTAP TAKDİMİ

(İngilizce takdim metni Türkçe tanıtımın altına eklenmiştir)

Bu çalışma, içerdiği yüksek hakikatler ve büyük ilmî keşiflerle sizi şaşırtacak ve bazılarınıza “şimdiye kadar nasıl olur da duymamışım! (ya da gerçek anlamda keşfedememişim)” dedirtecek kadar inanılmaz ve hayranlık uyandıran bir eserle tanıştırmak için kaleme alındı. Bu kitapların ve Tabiat Risalesi’nin temel inceleme konusu şudur:

Kâinatın bilinmez ve gizli kalmış esrarı olan ve insanlığın sürekli merak ettiği varoluşun üç temel sorusuna doğru cevaplar vermek. Bu konularda verilen doğru cevapların keşfedilmesi ise, yalnız başına hakikate ulaşmakta yetersiz kalan insan aklının tek başına kullanılması ile değil, ilahî vahyin ve aklın ortak rehberliği ile gerçekleşmiştir. Bununla birlikte sorulan sorulara bulunan cevaplar, tamamen aklî çıkarımlar ve mantıkî delillerle keşfedilmiştir. O üç soru şudur:

“Bu kâinat ve içindekiler nereden geldi, nereye gidecekler ve burada ne için bulunuyorlar ve vazifeleri nelerdir? Yani biz burada ne yapıyoruz?”

Tüm insanlığın ihtiyacı olan ve varlığın temel gerçekliğini arayan herkese hitap eden ve bilim dünyasını ve bilim insanlarını daha da derinden ve yakından ilgilendiren ve ilahî vahyin eliyle getirilen yüksek hakikatler, bu eserlerle yeniden keşfediliyor ve aklî metotlarla tamamen ispat ediliyor.

Özellikle kuantum fiziğinin, astronomi ve astrofiziğin günümüzde geldiği aşamada, tam da en ileri noktaya gidilerek eşyaya, kâinata ve insana dair olan üç temel soruya cevap arandığı günümüzde; bilim ve bu eserler, artık aynı alana giren konuları incelemektedirler ve aynı çalışma sahasını paylaşmaktadırlar.

İşte, içinde bilime ve öğrenmeye dair, karşı konulmaz bir merak ve tutku ile dolu insanlar için manevî bir ilim hazinesi olan bu eserlerin adı: RİSALE-İ NUR’dur. Tabiat Risalesi’nin, Risale-i Nur’un içinde özel bir yeri vardır.

Tabiat Risalesi Açılımları’nda büyük bir hakikati arama ve bulma macerasına davetlisiniz.

* Kâinat üzerinde gerçekleşen şaşırtıcı oluşumları ve canlılığı açıklamak için yaratıcıya alternatif olarak geliştirilen teorileri, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ele almak,

* Gözlemci olarak bulunduğumuz bu dünyada “Nereden geldik? Nereye gidiyoruz ve biz kimiz? Burada ne yapıyoruz?” sorularına doğru cevaplar aramak,

* Bütün bilimlerin nihaî hedefi ve son noktası olan kâinatın işleyiş ve maksatlarını anlamaya çalışmak faaliyetine katkıda bulunmak maksadıyla kaleme aldığımız bu satırlarda hep birlikte bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz.

Bu yolculuğa çıkmak için çok kuvvetli bir sebebiniz var:

İlahî teknolojinin muhteşem detaylarına ve sanatlı yaratımın eşsizliğine şahit olmak ve Allah’ın bizden istediği gerçek imanı elde etme yolunda büyük bir adım atmak…

Bu hayalî ve zihinsel keşif yolculuğunda bize eşlik etmenizi arzu ediyoruz.

Seyahat biletlerinizin ise tek bir ücreti var:

Gerçeğin arayışında kuvvetli bir merak duygusu…

Maceraya Davetlisiniz!

İnsanın, hayatın, kâinatın ve dinin yüksek hakikatini keşfetmek..

Aklen, ruhen ve kalben gelişim yolunda ilerlemek..

Bulunduğumuz dünyayı anlamlandırmak..

Hiç olmadığı kadar şaşırtıcı bir farkındalık kazanmak..

İlahî teknolojinin işleyiş mekanizmasını anlamak..

Muhteşem Bir Zihinsel Yolculuk..

Hayret Verici Gerçekler..

Hepsi ve Daha Fazlası Sizi Bekliyor!

Olağanüstü Bir Keşif Yolculuğu İçin Bizimle Gelin!

KİTAP KONU FİHRİSTİ

* İmanî Meselelere Doğru Taraftan Bakmak (Tabiat Risalesi Açılımları Giriş)

* Dünyayı Anlamlandırma Çabası ve İhtişamlı Gökler

* İlahî Teknolojinin Detaylarında Hayalî ve Zihinsel Bir Keşif Yolculuğu (23.Lem’a – Tabiat Risalesi)

Alt Başlıklar:

-Varoluş Üzerine Düşünceler

-Tabiat Nedir?

-Tabiat Kanunları Nedir?

-Akıllı Tasarım

-Tesadüf ve Maddî Sebepler

-Fantastik Bir Bilim Kurgu Öyküsü

-Kâinatın Varoluşu Üzerine Şaşırtıcı Keşifler

-Çoklu Evrenler Olunca Ne Oluyor?

-Büyük Tasarım ve Her Şeyin Teorisi

-Büyük Patlamaya Farklı Bir Bakış

-Eşyanın Sebeplerle ve Kendi Kendine Oluşumunun İmkânsız Senaryoları

-Sinek Mucizesi

-Tek Bir Merkezden Canlı Üretimi

-Göz Mucizesi

-Bin Kubbeli Saray-İndirgenemez Komplekslik Kavramı

-Kalıp Olmadan Üretim Olmaz! (Canlı Üretimi Alternatifleri)

-Mucizeler Diyarına Yolculuk

-Fantastik Bilgi Depoları: Beyin ve Dna

-Hakikate Kör Noktadan Bakmak

-Kâinatın Sırlı Kapısını Açacak Bir Soru

-İç İçe Geçmiş Sarmal Düzen

-Cosmos Okyanusunda Islanmak

-Tabiat Kanunları ve Kuantum Evren

-Eşya Üstündeki Tasarım İmzası

-Allah’a Doğru Taraftan Bakmak

-Sema Denizinde Bir Uzay Gemisi: Dünyamız

-Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor

-Her Şeyin Açıklaması Madde Parçacıklarının Hareketi Mi?

EK BÖLÜMLER

* Tabiat Risalesi Açılımları Seminerlerinin Müzakere Bölümü Notları

– Evrim ve Kur’ân Mucizeleri Üzerine Bilimsel Bulgular Hakkında

– Kuantum Yaklaşımı ve İlahî Hakikatler Hakkında

ENGLISH BOOK PRESENTATION

This book is penned down in order to introduce you a piece of work, that is so unbelievably and astonishingly perfect that it will surprise you with the high truths and grand scientific discoveries contained therein and will make some of you say “How come I have never heard of it until now!” (Or could not really discover it). The main subject of study of these books and the Treatise of Nature is the following:

To give correct answers to three basic questions of existence, which have remained as the unknown secrets of the universe that have been always wondered by the humanity.

The discovery of the right answers in these areas has been possible not only with the use of the mind/intellect which is incapable of reaching to the truth on its own but rather with the common guidance of divine revelation and the mind.

Nevertheless, the answers to the questions that were asked have been discovered solely with rational inferences and logical evidences. These three questions are:

 “Where did this universe and those within it come from? Where will they go? And Why are they here, what is their mission? That is to ask “What are we doing here?”

High truths, which the whole humanity needs and which are appealing to all those who look for the explanation of the basic reality of existence and which is more interesting for the world of science and the scientists and which is brought by divine revelation, are discovered once again and proved with rational methods in these works.

Especially today, while quantum physics, astronomy and astrophysics have reached to such advanced levels, common answers are looked for these three questions on matter, universe and human being; the science and these works study the same subjects and share a common ground of work.

Here you are: The work, which contains in itself a spiritual/immaterial treasury for people who have an irresistible interest and passion for science and learning, is called RISALE-I NUR (TREATISE OF LIGHT).

The Treatise of Nature has a special place within Risale-i Nur.

In “the New Perspectives from the Treatise of Nature”, you are invited for an adventure of looking for and finding out the truth.

* Studying academically, on the basis of logic and science, the theories which are developed as alternatives to the existence of a Creator in order to explain the astonishing happenings and the liveliness in the universe.

*In a world where we stand as observers, looking for answers to questions: Where did we come from? Where are we going and who are we? What are we doing here?

Together we are setting on a journey of discovery along the lines that we wrote in order to make some contribution to the efforts to understand the functioning and the purposes of the universe, which is the final target and the arrival point for all sciences.

We have a very strong reason to begin this journey: to witness the magnificent details of the divine technology and uniqueness of the artful creation and hence, to take a big step on the way of achieving the true faith that was demanded from us by Allah.

We would like you to accompany us in this imaginary and mental journey of discovery. There is only one fixed price for a ticket of the Journey:  a strong sense of wonder in the search for truth.

YOU ARE INVITED TO THE ADVENTURE!

Discovering the high truths about the humanity, life, universe and religion…

Advancing along the way of progress for mind, soul and heart…

Making sense of the world in which we exist…

Obtaining an awareness that is more amazing than ever before…

Understanding the working mechanisms of the divine technology…

A Wonderful Mental journey…

Amazing Facts…

All These and Even More are Waiting for You!

COME WITH US FOR THIS EXTRAORDINARY JOURNEY OF DISCOVERY!

BOOK INDEX

* Looking at the Matters of Faith from the Right Side (Introduction to New Perspectives of The Treatise of Nature)

* The Effort to Make Sense out of This World and Magnificent Skies

* An Imaginary and Mental Journey of Discovery in The Depths of Divine Technology (23rd Flash, Treatise of Nature)

Subheadings :

-Thoughts over Existence

-What is Nature?

-What are Laws of Nature?

-Intelligent Design

-Coincidence and Material Reasons

-A Fantastic Science-Fiction Story

-Amazing Discoveries on The Existence of The Universe

-What Happens when There Are Multiple-Universes?

-Grand Design and Theory of Everything

– A Different Perspective on Big Bang

-The Impossible Scenarios of the Formation of the Matter/Objects, Formation Due to Causes and Self-creation

-The Miracle of a Fly

-Production of Living Beings from a Single Centre

-Miracle of the Eye

-The Thousand-Domed Palace The Concept of Irreducible Complexity

-No Production Is Possible without Moulds!  (Alternatives for Production of Living Things)

-Journey to the Land of Miracles

-Fantastic Data Stores:  Brain and DNA

-Looking at the Reality from a Blind-Spot

-A Question That Will Open The Mysterious Door of The Universe

-Interwoven Spiral Order

-Getting Wet in The Ocean of the Cosmos

-The Laws of Nature and Quantum Universe

-Law of Atraction and A Critical Evaluation of Quantum Thinking

-Design Signature over The Matter/Objects

-Looking at Allah from the Right Side

-Our World: A spaceship in the Sea of Sky

-How Is Everything Taking Place with Divine Power

-Is the Movement of Particles an Explanation for Everything?

Additional Sections

* Discussion Notes from Our Seminars on “The New Perspectives from The Treatise of Nature”

– Scientific Findings about Evolution and the Miracles of Quran

– About Quantum Approach and Divine Truths

– Important Points on Evolution, Atheism and Creation

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin