Zıtların Birliği

(Risale-i Nur Eğitim Programı-56)

Yazımız, Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın “Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” isimli bölümünün bir parçası ve Onuncu Söz-Haşir Risalesi’nin 11. “Suret”inin izah metnidir. Yazımızı okumakla beraber; sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da yazının sonundaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Burada kullanılan inkılâb-ı hakaik tabiri, hakikatlerin dönüşmesi, gerçeklerin değişmesi manasına geliyor. Eser metninde kastedilen mana ise, sabit gerçekliği olan bir şeyin, temel özelliğini koruyarak farklı bir hakikat olamayacağı ve özellikle de kendi mahiyetini değiştirmeden tam zıt mahiyette bir şeye dönüşemeyeceğidir. Yani bir hakikat, mahiyetini koruyarak farklı bir hakikat olamaz.

Mesela bir elma, elma kaldığı hâlde, armut olamaz. Karanlık, karanlık kalmaya devam ettiği hâlde aynı anda aydınlık olamaz. Çok merhametli bir insan, çok zalim olamaz. Zaten olursa, merhametli olmaktan çıkmış sayılır. Yani zıtların birliği mantıken kabul edilmez.

Yüksek gayelere hizmet ettiklerini gösteren şu âlemdeki kararlı düzenlilik, görsel estetik, sanatlı güzellik, kasıtlı ve şefkatli ikramlar, canlı ve cansız mevcut her şeyde bulunan şaşırtıcı faydalılık ve karmaşık işlevsellik ve hikmetli icraat da, ifade ettikleri manaların zıddına ve o gayelerin tamamını boşa çıkaran bir hakikate dönüşemezler.

Mesela hikmet, temel özelliğini kaybetmeden hikmetsizliğe değişemez. Bunun olamayacağını, göz önünde görünen sayısız hikmetli icraatın her an ve her yerde devam ediyor olması açıkça gösterir ve hikmetsizlik iddiasını kökünden çürütüp reddeder.

Özellikle “ilk planda hikmete aykırı gibi görünen işlerin mükemmel hikmetli suretlerinin görüneceği bir başka diyarın bulunması” gibi makûl bir alternatif varken…

İşte o zaman her hakikat ve bu dünyada yaşanan her bir hâdise, gerçek manalarını ve tam hikmetli ve rahmetli hakikî şekillerini kazanacak…

Daha önce yayımlanan Tabiat Risalesi izah metinlerindeki “Allah’a Doğru Taraftan Bakmak” isimli yazımıza bu gözle yeniden bakmanızı ve yazımızda sunulan hakikatlerin tam olarak hissedilerek pekiştirilmesi için, eser metnini de içeren görsel destekli ders videosunu da aşağıdaki adresten izlemenizi tavsiye ediyoruz.

“Allah’a Doğru Taraftan Bakmak” Yazı Adresi: https://risaleinuregitimprogrami.com/2015/10/29/635/

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı-56 Ders Videosu: (Zıtların Birliği) 

https://youtu.be/jikdtnNUTxY

“Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî Hayatın Varlığının İspatı” Bölümünün Oynatma Listesi Adresi:

https://www.youtube.com/watch?v=-C2bFanrwfQ&list=PL5bPD7AdvnTww3tXaldadsIbpfggLp9Sf

(Bu listede bölüme ait tüm ders ve fragman videolarını bir arada bulabilirsiniz.)

Görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mızın takdim, tarihçe ve takip sayfası: http://risaleinuregitimprogrami.com/egitim-programi/

(www.kesifyolculuklari.com veya www.risaleinuregitimprogrami.com  adreslerinden eğitim programını sistematik olarak takip edebilirsiniz, eğitim programının ders müfredatı olan metin ve görsel/interaktif kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.)

Ediz Sözüer

Sende yorum yazabilirsin