Zülkarneyn Projesi ile Terörle Mücadelede Yeni Yöntem

Ey Zülkarneyn” dediler, “Ye’cüc ve Me’cüc, yeryüzünde fesat çıkarıp duran kimselerdir. Sana bir vergi versek, onlarla bizim aramızda bir sed yapar mısın? (Kehf Suresi)

Yaklaşık 30 yıl boyunca 50 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yüzlerce milyar dolarlık  ekonomik kayba neden olan  terör problemin çözümüne yönelik bir strateji çalışmasıdır. Bu konsept çalışmasının ana teması ise Irak sınırımız boyunca uzanan dağ silsilelerinin arasındaki vadi ve geçitlere yapılacak SET inşaatlarıdır. Bu taslak çalışma ile, Irak sınırımıza yapılacak DEVASA boyutlardaki sınır SET’leri olmaksızın terör meselemizin çözülemeyeceği gerçeği ortaya konulmak istenmiştir.

Bilindiği üzere Terör örgütü ülkemizde “düşük yoğunlu çatışma” veya diğer bir deyişle “gerilla” taktiği yöntemi ile faaliyet göstermektedir.   Terörist unsurlar sınırlarımızın dışında Kuzey Irakta, serbest ve güvenli hareket edebilmektedir. Terörist unsurlar sınırımız dışındaki bu alanda korunma ve eğitim, lojistik destek üstlerinden beslenmektedir. Terörist unsurlar, sınır bölgesinin zorlu coğrafi koşullarından faydalanarak Ülkemiz içine rahatlıkla girebilmekte ve eylem yaptıktan sonra rahatça sınırdan dışarı kaçabilmektedirler.

Bu çalışma ekinde  Amerikan Kurmay subayları tarafından hazırlanmış iki ayrı rapor bulunmaktadır. Dünyada bu güne kadar yapılmış “counter insurgency- anti gerilla” mücadelelerinin bilimsel olarak incelendiği raporlarda sınır geçişgenliğinin ortadan kaldırılmasının önemi ortaya konulmuştur. Her iki rapora göre de, sınırdaki geçişkenlik önlenemediği takdirde gerilla terörünün BİTİRİLEMEYECEĞİ  gerçeği bilimsel metodlarla ortaya konulmaktadır.

Sınır ötesinde koruma alanları bulan bir gerilla faaliyetinin, sınır geçişgenliği ortadan kaldırılmadan enterne edilemeyeceği , tarihi örnekler ve bilimsel açıklamalarla ekteki raporlarda detaylı olarak izah edilmektedir.

Gerilla savaşı konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalara göre sınır ötesinde lojistik üstleri bulunan terörist unsurları ve sınırdaki geçişkenlikten beslenen terörizmi enterne etmenin  üç yolu  vardır;

 1. Diplomatik Çözüm; (Bu çözüm denendi ama kandil örneğinde işe yaramıyor.)

 2. Sınır ötesi harekat;Ordunun kandile girmesi (bu çözüm çok riskli üstelik geçmişte sınır ötesi harekatlar denendi ama kalıcı bir çözüm olmadığı anlaşıldı)

 3. Çözüm Sınıra bariyer (setler) sınırdaki geçiş noktalarını SET ler ve üzerlerine monte edilecek  elektronik gözetleme sistemleri ile kapatmak.

İlk iki yol çok kolay gibi görünmekte ise de maalesef Vietnam, Cezayir ve Afganistan da ilk iki yol hiçbir netice vermemiştir.  Direkt askeri müdahale seçeneği çok kesin bir çözüm gibi görünmekte ise de, Vietnam örneğinde görüldüğü üzere, istenen istikametin tam tersi yönünde bir felaketle sonuçlanabilmektedir.

Sınır geçişgenliğinden beslenen terörizmi engellemenin üçüncü yolu olan sınır bariyerleri yöntemi ülkemiz tarafından denenmemiştir, ancak denenmiş başka örneklere bakıldığında çok etkili netice verdiği görülmektedir.

Set denilence aklımıza ilk olarak tarihte yapılmış tarihi Çin Seddi ve binlerce benzeri gelmektedir. Cezayir savaşında kullanılan ve Tunus/Cezayir sınırına inşa edilen “Morice”  Hattıda bu konseptin yakın tarihte uygulanmış başarılı örnekleri arasında sayılabilir. Ancak elimizde çok daha güncel ve ilginç örnekler de bulunmaktadır. Projemize adını veren ZÜLKARNEYN seddinin küçük bir numunesi 2008 yılında ABD-Meksika sınırına inşa edilmiştir.  Aşağıdaki resimler 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğindeki bu toprak SEDDE aittir. Amerika-Meksika sınırında bulunan “Smugglers Gulch” (kaçakçılar vadisi) denilen yer yaklaşık yüzyıldır kaçakçıların ve silahlı çetelerin yuvalandığı bir yerdir. 2008 yılına kadar Amerikan sınır devriyeleri burayı kontrol altına alamamışlardır. Meksika’dan gelen ABD ye yönelik uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının en önemli geçiş noktasını sınırdaki bu vadi oluşturmaktadır. Meksika’daki uyuşturucu kartellerinin büyük terör örgütlerinden hiçbir farkları yoktur. 2008 yılında Federal Hükümet bu vadiye bir set inşa etmesinden sonra, sınıra yapılan bu set sayesinde bölgedeki her türlü yasa dışı kaçakçılık ve silahlı çete faaliyetleri son bulmuştur.

Set yapılmadan önce Kaçakçılar vadisi

Set tamamlandıktan sonra Kaçakçılar vadisi.

Smuglers Gulch (Kaçakçılar vadisi) Set inşa edilirken

Şemdinli’den başlayan Irak sınırı ise çok sarp dağların zirve hattından geçerek doğu-batı yönünde uzanmakta ve Türkiye-Suriye-Irak sınırlarının kesişme noktası olan Habur-Dicle (Hezil) Çayı kavşağında son bulmaktadır. İngiltere ile Türkiye arasındaki uzun görüşmeler sonucu 1926’da imzalanan Ankara Anlaşmasıyla belirtilen Türkiye-lrak sınırı çizilmiştir.331 km uzunluğundaki Türkiye-lrak sınırının özellikle 224 kilometrelik bölümü çetin doğa koşullarının yaşandığı çok sarp ve engebeli bir araziden geçmektedir.

Sınıra yakın bölgelerden ve PKK’nın geçiş yollarından Fotoğraf kareleri

Türkiye Irak sınırı yaklaşık 300 kilometre uzunluğundadır. Bu sınırın büyük çoğunluğu geçit vermeyen yüksek dağlardan ve bu dağların arasındaki derin vadi ve geçişlerden oluşmaktadır. Türkiye Irak sınırı arasındaki terörist sızmalar, yüksek sıradağların arasındaki vadilerdeki, patika ve geçitlerden sağlanmaktadır. Söz konusu bu geçitler Devasa SET’ler ile kapatıldığında Dağların kendisi tabii birer engel haline gelecektir.

Ayrıca Terör örgütünün en önemli ekonomik kaynaklarından birisi şüphesiz kaçakçılardan almakta olduğu haraçlardır. Terör örgütü, bağımsız bir devlet gibi, yüzlerce Kilometre uzunluğundaki bir bölgedeki ekonomik faaliyeti kontrol etmektedir.

Malum olduğu üzere Dağlıca baskınına gelen teröristler, kaçakçı zannedilmiş ve müdahale edilmemiş idi. Uludere olayında ise kaçakçılar terörist zannedilerek bombalanmış ve terörle mücadele sekteye uğramış idi. Sınırların geçişe kapatılması neticesinde bu tarz sorunların ortaya çıkması engellenebilecektir.

Sınırlar kontrol altına alındığında teröristlerin- kaçakçı veya çobanlarla karıştırılma riski de büyük ölçüde ortadan kaldırılacaktır.

Terör örgütünün bünyesini  “sınır içindeki terörist unsurlar” ve “sınır dışındaki unsurlar” olarak ikiye ayrılmaktadır. İki kısımdan oluşan Terör örgütü bünyesinin etkili bir şekilde birbirinden koparılması ancak sınır SET leri ile mümkündür. Yani yıllardır tekrar edilen “Terörün belini kırmak” fenomenini bu ülkenin inşaat mühendisleri ve istihkam subayları birlikte gerçekleştirecektir.

Projeye yönelik çeşitli itirazlar olabilecektir. Bu nedenle;

Gerekliliği;  Ekte sunmakta olduğumuz askeri doktrin çalışması. Sınır kapatılmadan teröre çözümün mümkün olmadığını, yani projenin gerekli olduğunu, ortaya koymaktadır

Uygulanabilirlik, tarihteki 3000 kilometrelik Çin Seddi örneği bir kenara bırakılsa bile, resimlerde görünen “Smugglers Gulch” örneği projenin uygulanabilir olduğunu, ortaya koymaktadır

Projeye karşı akla gelebilecek ilk itirazlardan birisi, Bölgenin çok dağlık olması nedeniyle, bölgede birçok geçiş alnı olduğu Teröristlerin bu geçişleri kullanabileceği ve yapılacak SET’lerin işe yaramayacağı iddia edilebilir.  Ancak arazi şartları o kadar çetindir ki, Dağ dorukları ve kayalıklar birer doğal engel oluşturmakta ve çok yerde arazinin kendisi yaya geçişine bile izin vermemektedir. Bu nedenle sanıldığının aksine PKK terör örgütü bile bir yerden biryere intikal ederken belli geçişleri kullanmak mecburiyetindedir.

Terörist gerillalar malzeme olmaksızın tek tük birtakım geçişler yapabilseler dahi bu geçişler gerillaya önemli bir fayda sağlamayacaktır. Hiçbir terör örgütü lojistik olmadan (silah,gıda,tıbbi malzeme,haberleşme araçları ve mermi, mühimmat) olmadan faaliyet gösteremez. Geçitler ve vadiler istihkam mantığına göre dizayn edilmiş setlerle tutulduğunda, sınır bölgesindeki dağların tepelerinden kayalık alanlardan Lojistik malzeme geçirebilmek imkansız hale gelecektir.

Terör örgütü tarafından sınırlarımız içerisine getirilen uçaksavar silahları

Sınıra kadar kamyonlarla geldikleri tahmin edilen militanlar, buradan itibaren katırlara yükledikleri Doçka marka 3 adet uçaksavarı Dağlıca mevkisine götürdü.

Terör örgütünün sınırdan rahatça geçirebilmekte olduğu Lojistik malzeme olmaksızın faaliyet göstermesi mümkün değildir. Sınır hattında derinlemesine uzanan vadilerdeki patikalardan ulaştırılan ağır silah Doçka uçaksavar, Bixi makineli tüfek, ve RPG, silahları olmaksızın Terör örgütünün karakol basabilmesi veya çatışmaya girebilmesi mümkün değildir.  Bu nedenle teröristler belli geçiş noktalarını ve patikaları kullanmak zorundadır.

Aşağıdaki haberde teröristlerin Kavaklı kampı ve Hakkari arasındaki geçişi tek bir noktadan sağlayabildiğini açıkça ortaya koymaktadır.  Bu geçiş üzerindeki köprü kapatıldığında Teröristlerin faaliyetleri sekteye uğramaktadır.

PKK’nın Kampa Giden Tek Köprüsü – haber365.com

http://www.haber7.com/guncel/haber/928542-pkk-acilsin-koylu-ise-kapansin-istiyor

Sınır setleri konseptinin yapılmasının önündeki en büyük engellerden biri ise, kamuoyunda SET konseptinin, sınır duvarları ile karıştırılmasıdır. Sınıra duvar inşa edilmesi konsepti, daha çok Filistin, İsrail arasında olduğu gibi gözlemin kolay olduğu düz arazilerde kullanılabilecek bir yöntemdir. Kayalık ve engebeli vadilerde ise tek başına duvar şeklindeki bir hat yapılması, askerin görüşünü engelleyeceğinden sınır güvenliğine faydadan çok zarar verebilecektir.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: