• Üretimin ve refahın düşmanı

  İnsanların bu dünyada hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaçlarını bilhassa gıda ihtiyaçlarını gidermeleri gerekir. İhtiyaçları karşılananlar huzurlu ve mutlu olurlar. Karşılanmadığında ise sıkıntı çektiklerinden, muhtaç olduklarından mutsuz olurlar. (Mehmet Abidin Kartal)

  Üretimin ve refahın düşmanı
 • Bu mevzu çok mühimdir ve derindir

  Bazı dükkânların tabelalarında “Saat Dünyası”, “Mobilya Dünyası”, “Oyuncak Dünyası” vd gibi yazıların yer aldığı görülür. “Dünya” kelimesinin yer aldığı bir tabela, dünyanın kendisi için de hazırlanacak olsa; o tabelaya da “İmtihan Dünyası” yazılması en uygun olur. (Prof. Dr. Mustafa Nutku)

  Bu mevzu çok mühimdir ve derindir
 • ÂMİL KUVVELERİNİ EĞİTMELİSİN 

           Fakat insan, bu halleri kendi dünyasında yaşamadan, kelimeler de, duygu ve hislerine tercüman olamıyor. Mânevi âlemlerde kalbin keşfiyâtına lisan daima tercüman olamıyor. Çünkü kalb, hem mânevi âlemlerin merkezi hem de fiziki hayatın temelini teşkil ediyor. Lisan da istidadına göre bunları telaffuz ediyor.

  ÂMİL KUVVELERİNİ EĞİTMELİSİN 
 • Tarihin Akışı içinde Bediüzzaman ve misyonu

  Bediüzzaman 1876 civarında doğdu, o tarih muhataralı bir tarih, doksan üç harbi denen umumi felaket, Beşinci Murat, Sultan Hamid, imparatorluğun yıkıma doğru gittiğinin büyük ayak sesleri o tarihte. Bir güneş batar bir güneş doğar (Prof. Dr. Himmet Uç)

  Tarihin Akışı içinde Bediüzzaman ve misyonu
 • Meleklerin özellikleri

  Melekler de insanlar gibi ruh ve cesetten ibarettirler. Ancak meleklerin cesetleri bizimki gibi maddî değildir; nuranî ve lâtiftirler. Cesetleri ruh hafifliğinde olduğu için ruhaniler diye vasıflandırılmıştır. Ruhanî tabiri genel anlamda cismanî olmayan melekler, cinler ve vefat eden insanlardır (Rüstem Garzanlı)

  Meleklerin özellikleri
 • Doğruluğun Ekonomik hayattaki ölçüsü, helal kazanç – helal lokma

  Günümüzde tüketimin özendirilmesi, yapay ihtiyaçlar oluşturulması, tükettikçe değer kazanıldığı ve mutlu olunduğu düşüncesinin empoze edilmesi günümüz toplumlarını adeta bir tüketim toplumuna dönüştürmüştür. Bu durum, helal kazanç konusunda da farklı meseleleri beraberinde getirmiştir (Mehmet Abidin Kartal)

  Doğruluğun Ekonomik hayattaki ölçüsü, helal kazanç – helal lokma
 • Nasraniyet İslâmiyet’e teslim olacak

  Allah’ın, bir gün içinde bulutsuz havayı bulutlandırıp yağmuru göndermesi gibi, bir anda yıkılmış değerlerimizi ve tahribe uğramış mabetlerimizi yeniden ihya etmesi O’nun kudret ve rahmetinin şanındandır. (Rüstem Garzanlı)

  Nasraniyet İslâmiyet’e teslim olacak
 • Sabah Namazı

  Her bir namaz vakti mühim bir inkilabın başıdır, gün adeta beş vardiyalı çalışan fabrika gibi, beş makamda söylenen bir şarkı gibidir. Her bir namaz vaktinin kendine ait bir frekansı, rezonansı vardır. İnsan namaz ile yeni girilecek olan frekansa, rezonansa, makama kendini akort etmesi gerekir (Çetin Kılıç)

  Sabah Namazı
 • Bilim/sellik Felsefe ve Epistemolojisinin, ‘otomatik evren’ Tasavvur ve Kurgusu

  Günümüz Bilim/sellik Felsefesinin ürün ve sonucu olan Bilim; evreni, “süper bir bilgisayar / makina”ya benzetip; böyle kurgulayıp – modellediğinden; bu kurgu üzerinden de, evrendeki “fizik – doğa yasaları”nı, bir “bilgisayar programı” gibi tasavvur ettiğinden; o ‘yasaların’, madde ve enerji üzerinde, bir “yaptırım kuvveti” olduğunu tahayyül eder! (Ayhan Küflüoğlu)

  Bilim/sellik Felsefe ve Epistemolojisinin, ‘otomatik evren’ Tasavvur ve Kurgusu
 • Hayat ve Ölüm

  Pek yakında birçok dost ve yakınlarımız (genç-yaşlı) rahmete kavuştular. Tûl-i Emel hayaliyle yaşayan gençler; hayatın ağır şartları altında yorulan ihtiyarlar bir bir aramızdan ayrılıp berzâh âlemine gittiler. (Rüstem Garzanlı)

  Hayat ve Ölüm

Son Yazılar

Üretimin ve refahın düşmanı

Üretimin ve refahın düşmanı

İnsanların bu dünyada hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaçlarını bilhassa gıda ihtiyaçlarını gidermeleri gerekir. İhtiyaçları karşılananlar huzurlu ve mutlu olurlar. Karşılanmadığında ise sıkıntı çektiklerinden, muhtaç olduklarından mutsuz olurlar. (Mehmet Abidin Kartal)

Devamını oku ›
Bu mevzu çok mühimdir ve derindir

Bu mevzu çok mühimdir ve derindir

Bazı dükkânların tabelalarında “Saat Dünyası”, “Mobilya Dünyası”, “Oyuncak Dünyası” vd gibi yazıların yer aldığı görülür. “Dünya” kelimesinin yer aldığı bir tabela, dünyanın kendisi için de hazırlanacak olsa; o tabelaya da “İmtihan Dünyası” yazılması en uygun olur. (Prof. Dr. Mustafa Nutku)

Devamını oku ›
ÂMİL KUVVELERİNİ EĞİTMELİSİN 

ÂMİL KUVVELERİNİ EĞİTMELİSİN 

         Fakat insan, bu halleri kendi dünyasında yaşamadan, kelimeler de, duygu ve hislerine tercüman olamıyor. Mânevi âlemlerde kalbin keşfiyâtına lisan daima tercüman olamıyor. Çünkü kalb, hem mânevi âlemlerin merkezi hem de fiziki hayatın temelini teşkil ediyor. Lisan da istidadına göre bunları telaffuz ediyor.

Devamını oku ›
Tarihin Akışı içinde Bediüzzaman ve misyonu

Tarihin Akışı içinde Bediüzzaman ve misyonu

Bediüzzaman 1876 civarında doğdu, o tarih muhataralı bir tarih, doksan üç harbi denen umumi felaket, Beşinci Murat, Sultan Hamid, imparatorluğun yıkıma doğru gittiğinin büyük ayak sesleri o tarihte. Bir güneş batar bir güneş doğar (Prof. Dr. Himmet Uç)

Devamını oku ›
Meleklerin özellikleri

Meleklerin özellikleri

Melekler de insanlar gibi ruh ve cesetten ibarettirler. Ancak meleklerin cesetleri bizimki gibi maddî değildir; nuranî ve lâtiftirler. Cesetleri ruh hafifliğinde olduğu için ruhaniler diye vasıflandırılmıştır. Ruhanî tabiri genel anlamda cismanî olmayan melekler, cinler ve vefat eden insanlardır (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›