10 Aralık Cumartesi Akşamı Tezgahlanan İhanet Üzerine: Lanetliyoruz.

Hainleri biliyoruz.
Gayelerini anlıyoruz.
Milletimiz ve devletimiz ile el ele, maksat ve gayemize yürüyoruz.
Engel olamayacaklar.
İnayeti İlahiye ile başaracağız.
Bizi bu kutsal dava ve yürüyüşümüzde durduramayacaklar. Ali maksatlar ve büyük gayeler; büyük bedellerle nasip olur. Zahmet ve meşakkat, ızdırap ve çile; alamet-i makbuliyettir. Zira ülkemizi; top yekün bir millet olarak iç ve dış kuşatmalardan kurtarıyoruz. Güzel, hayırlı ve doğru yoldayız. Devletimizin ve hükümetimizin; bu kutsal istiklal ve istikbal mücadelesinde son nefesimize kadar bir kuvvet-üzzahr olarak arkasındayız. Türkiye bize mezar olmadan, iç ve dış düşmanlara ve ihanet şebekelerine gülzar olamaz. Milletimizin ve devletimizin; ipi göğüslemeye ramak kaldığı bu zamanda, ihanetlerini daha acımasız bir şekilde yapacaklardır.
Bir numaralı akıl hocaları olan iblis ve şeytanın adeti icabı, mertçe değil namertçe karşımıza çıkmaları fazla devam etmeyecektir.
Yüzlerindeki maskeler düştü. İç ve dış tezgahlar ortaya çıktı. Bir dert görünürse devası asandır. Zulümlerinin ve ihanetlerinin son oyunlarını sergiliyorlar. Biraz daha canımız yanabilir. Ama aydınlığa ve kurtuluşa çıkmamızı engelleyemeyeceklerdir. Çünkü murad-ı ilahi böyle takdir etmiştir. Allah(cc) nurunu tamamlayacaktır. Bu nurun tamamlanmasında, bu millet mazide olduğu gibi yine bu davanın piştarı, öncüsü ve rehberi olacaktır. Kaderle çarpışılmaz.
İlahi muradla mücadele edilmez. Bu şekilde davrananlar başlarını örse vurarak parçalanmaktan kurtulamayacaklardır. Emareler görünüyor, müsterih olalım. Bu şuurla, bu idrakle hareket edelim. Birliğimize, dirliğimize ve milletçe uhuvvetimize zarar verecek ve bizleri ihtilaf ve tefrikaya atacak hiç bir meseleye, malzemeye ve tezgaha alet olmayalım. Bizler içeride vahdet ve uhuvvetimizi muhafaza edersek, hariç ve dış mihraklar bir halt edemeyeceklerdir.
Bu vesile ile dün akşam vukua gelen o menfur ve lanetli hadisede; şehadet mertebesine yürüyen canlarımıza Allah(cc)’tan rahmet diliyoruz.
Yaralılarımıza acilen şifalar temenni ediyoruz ve milletimizin top yekün başı sağolsun diyoruz.
Suffa Vakfı olarak; bütün vatandaşlarımızı ve sivil toplum örgütlerini, böyle hadisata karşı müteyakkız olmaya ve ihtiyatla hareket etmeye davet ediyoruz.
Ümit var olalım. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada İnşallah İslam’ın ve O’na hizmet edenlerin sadası olacaktır.
Bu gibi cigersuz hadiseler; nasip olacak yüce bir davanın ve büyük bir nimetin mukaddematı ve habercisi mesabesindedir.
Cenab-ı Hak’tan dua ve niyazımız odur ki; bize daha pahalıya satmasın, daha fazla bedeller ödetmesin. Camiamızdan istirhamımız ise; mevlid gecesini idrak edeceğimiz bu günde; ülkemizin ikbal ve istikbali için kendilerini feda eden şehitlerimize ve hastane köşelerinde sıkıntı çeken hastalarımıza maddi ve manevi anlamda azami mertebede kendilerine terettüb edeni ifa etmeleridir.
Hepimizin başı sağolsun.

Suffa Vakfı İcra Heyeti