10. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu İçin Tebliğ Süreci Başladı

10.bediuzzaman.sempozyumu22-24 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan sempozyumun başlığı “Hakikat Arayışında Nübüvvetin Yeri ve Rolü.”

İstanbul İlim Kültür Vakfı sempozyumla ilgili tebliğ çağrısında bulundu. Sempozyum başlığının mukayeseli olarak ele alınacağının belirtildiği açıklamada alt başlıklar şöyle sıralandı:

1-Nübüvvetin Tarifi, Gerekliliği, Misyonu ve Faydaları
Nübüvvet nedir, nasıl tarif edilmelidir?
Nübüvvetin gerekliliği akli delillere dayandırılabilir mi?
Nübüvvet misyonunun tevhit inancıyla ilişkisi nasıl kurulur?
İnsanlık niçin peygamberlere muhtaçtır?
Peygamberlerin birer insan olarak içinde yaşadıkları toplumlarda görevlerini ifa etmelerinin hikmeti ve önemi nedir?
Peygamberlerin hak, kuvvet ve hikmet kullanımındaki rehberliği nasıldır?
Peygamberler ve toplum tabakaları: Fakirler, zenginler, çocuklar, gençler, yaşlılar, hastalar, yetişkinler, kadınlar vs.
Peygamberlerin insanlığa katkıları nelerdir?
Peygamber mucizeleri aracılığı ile insanlığa neler öğretilmiştir?

2-Vahyin Aracısı Olarak Peygamberler
Peygamberlerin ubudiyet ve risâlet yönleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Peygamberler bilgi kaynağı olarak mı, vahyin eğiticileri olarak mı değerlendirilmelidir?
Kutsal metinlerin ilk yorumcuları ve uygulayıcıları olarak peygamberler nasıl anlaşılmalıdır?
Peygamberlerin tarihselliği, insaniliği ve vahiy almaları ne şekilde bağdaşır?
Kuran’daki peygamber kıssalarından alınması gereken dersler nelerdir?

3-Peygamberlerin Ortak ve Farklı Yönleri
Peygamberlerin ana ve ortak mesajları nelerdir?
Dini ve felsefi geleneklerin nübüvvet, vahiy ve rehberlik anlayışları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
Peygamberlerin güvenirliliği, masumiyeti ve örnek insan oluşları nasıldır?
Peygamberlerin dünya işlerinin düzenlenmesindeki rolü nedir?

4-Nebevî Gelenek ve Nübüvvetin Mirasçıları
Nebevî sünnetin hayata uygulanmasında takip edilecek prensipler
Nebevi geleneğin temsilcilerinin irşat yöntemleri
Nebevi geleneğin, bilhassa, modern çağın sorunlarına sunduğu çözümler
Nursi’nin nübüvveti izahı diğer filozof, teolog ve mutasavvıfların yaklaşımından farklı mıdır?

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı