Aleviler Ve Risale-i Nur

Aleviler, bazı zındıklar gibi Peygamber (sav) aleyhinde değildir.

Alevi ve Şiilerin müfritleri değil Peygamber(sav) aleyhinde belki Al-i Beytin muhabbetinden ifratkarane muhabbet besliyorlar.
Hazreti Ali (ra) yirmi sene hürmet ettiği ve onlara Şeyhülislam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği Hazreti Ebubekir(ra), Hazreti Ömer(ra), Osman(ra)’a ilişmeseler, Hazreti Ali(ra) o üç halifeye hürmet ettiği gibi, onlarda hürmet etseler farz namazını kılsalar yeter.

Risalei Nur şakirdlerinin en büyük üstadı, Peygamber(sav)’den sonra Celceluyetin şehadetiyle İmam Ali(ra)’dır.

Onun muhabbetini dava eden Şiiler, Aleviler, Risale-i Nur’un derslerini Sünnilerden ziyade dinlemeseler, Al-i Beyte muhabbet davaları yanlış olur.

İttihadı İslam için dualar ettiğimiz bu zamanda bu hakikatlere çok müştakız.

Çetin KILIÇ

Kaynak: Risale-i Nur