Allahına Kul Ol (Şiir)

Ey Allahın kulu! Sakın isyankâr olma!

Zaman kötüdür, dinini  elinden salma,

Pişmanlık günü geliyor, günaha dalma,

Eğer dalar isen yarın olursun pişman.

 

Hücreden seni insan yaradana sarıl,

O cehennem ateşini, düşün de ayıl,

Sen âsilerden  değil, âbidlerden sayıl,

Günahlardan korun, yoksa olursun pişman.

 

Rabbin seni bir şerefli mahluk yapmışken,

Hak etmeden, bu şeref sana verilmişken,

Günahlardan tevbe et ki, silinsin leken,

Etmezsen hesap gününde, olursun pişman.

 

Benlikten kaç, mütevazi olmaya çalış,

Müminlerin suçunu, görmemeye alış,

Bilirim demekten kurtul, bilene danış,

Yoksa o hesap gününde, olursun pişman.

 

İsyankârlar gibi yapmazsan, ona övün,

Vaktini boşa harcama, oku ve düşün,

Uzak görme, geliyor senin hesap günün,

O günü uzak görenler, olurlar pişman.

 

Durma çalış ki, faydan herkese dokunsun,

O hale gel ki adın iyilikle okunsun,

Her an takiptesin, bu söz aklında dursun,

Düşün ve hakkı bul, yoksa olursun pişman.

 

Sen, mütevazi bir hayat yaşa ve kurtul,

Kullara değil, yalınız Allaha ol  kul,

Çıkmaz yollara girmeden, doğru yolu bul,

Eğer bulamazsan, o gün olursun pişman.

 

Dedelerin, İslam’a numune olmuşlar,

Dini yaymak için,  sağa sola dalmışlar,

Onlar çok dinsizleri, Müslüman yapmışlar,

Dinine uymazsan, yarın olursun pişman.

 

Ey Allahın kulu, çalış İslamı yaşa,

Yaşamazsan, vurursun başını taşa,

Rabbin rızası peşine git, koşa koşa,

Allah yolunda koşarsan, olmazsın pişman.

 

Günahtan, Ateşten korunduğun gibi, korun,

Dinini yaşayışınla, güzel örnek sun,

Yaşadığın hayat, herkese örnek olsun,

Doğru yolda koşarsan, olmazsın perişan.

 

Sen unutma ki, kötü devrisin yaşayan,

Günahlar hücum ediyor, gafletten uyan,

Bütün şerlere karşı, Allah’ına dayan,

Ona dayanmazsan, sonra olursun pişman.

         

Abdülkadir HAKTANIR

www.NurNet.org