Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: “İşte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.

Şu da bir gerçektir ki Biz o zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan müthiş bir ateş hazırladık.

Eğer susuzluktan feryad edecek olurlarsa kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne fena bir içecektir ve cehennem ne fena bir barınaktır!

[Kehf Suresi 18,29]

..…….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Peygamber Efendimiz (A.S.M) buyurdu ki:

Allah yolunda birbirini seven iki kuldan biri doğuda, diğeri batıda olsa, Kıyamet günü Allah onları bir araya getirir de şöyle buyurur:

– İşte şu, senin sevdiğindir.

(Beyhaki/Şuab)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Gece ile gündüzün arasında latif (ince) bir perde var ki, gözün kapanmasıyla gece olup, açılmasıyla gündüz olduğu gibi; nefsin alem-i maneviyata (manevi alemlere) gözü kapanırsa ebedi bir gece içinde kalır, gözü maneviyata açılırsa neharı inkişaf eder (ona gündüz olur).

Kezalik, Allah’ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab (sebepler) hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehil olur.

Kezalik, iman ve tevhid ile bakan alemi nurlu görür ve illa (aksi halde) alemi zulumat (karanlık) içerisinde görecektir.

(Mesnevi-i Nuriye’den)

…….

Cevşen’den ;

20-
1-Ey tasayı kaldıran,
2-Ey gamı gideren,
3-Ey günahı affeden,
4-Ey tevbeyi kabul eden,
5-Ey yaratılmışların yaratıcısı,
6-Ey vaadinde sadık olan,
7-Ey yavrulara rızık veren,
8-Ey sözünü yerine getiren,
9-Ey gizliyi bilen,
10-Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: