Bediüzzaman Denizli Hapsinde

Üstad, geceleyin ihlâsla okuyordu Kuran’ı Kerim’i

Tam okuyacaktı Tur süresinin kırk sekizinci ayetini

 

Polisler her zamanki gibi yaptı anî baskın

Gittiler karakola, tüm Nur talebeleri şaşkın

 

Mübarek Ramazan ayının içinde

Isparta Kastamonu diğer beldelerde

 

Toplatıldı yüz yirmi altı nur talebesi

Suçsuz günahsız masumdur hepsi

 

Mübarek Tur süresinin kırk sekizinci ayeti

Mana ebcet cifir hesabıyla verir üstada teselli

 

Hükümeti kandırır gizli zındıka komitesi

Cumhuriyet aleyhinde denir Said Nursi

 

Nur talebeleri tarikatçılık komitecilikle suçlanır

Dini siyasete alet etmek bahanesiyle tutuklanır

 

Kandırdı yine Hükümeti dessas gizli komite

Toplatıldı Nur talebeleri Denizli hapishanesine

 

Gizli münafıkların esasında asıl bahanesi

İstanbul’da bastırılıştı Ayetül Kübra risalesi

 

İmamı Ali (RA) Ayetül Kübra risalesinden

Haber veriyordu ta bin dört yüz yıl öncesinden

 

Kamuoyuna kasten tehditler korkular yaydılar

Uydurma haber asılsız bilgi verdi resmi makamlar

 

Gaye, halkla nur şakirtlerini üstadtan soğutmak

Araya fitne, fesat sokup ülkede ikilik çıkartmak

 

Hapishanede geçer Ramazanla Bayram

Dost düşman herkes bu metanete hayran

 

Üstad, Barla Isparta’daki talebelerini çok özler

Hapiste de olsa görüşmesi kendini müteselli eder

 

Nur talebelerine ulvi hakikatlarla verir teselli

Diğer koğuşlara mektup gönderir çok gizli

 

“Dünya gibi, geçicidir gamlar elemler kederler “

“Baki olan ise, kazanılan sevapla ruhi feyizler”

 

Nur talebelerini can-ı gönülden tebrik eder

“Ebed yolunda devam edecek bu beraberlik der”

 

“Hapis musibetinden kurtulmanın çaresi”

“Sıkça tavsiye eder kaybetmemek metaneti”

 

Koğuşlara iletir Mevlana Halid’in cübbesini

Üstad teselli eder Nurun sadık talebelerini

 

Kader-i İlahinin şaşmayan yüksek adaleti

Nur talebelerini hapse sevk etmesinin hikmeti

 

Risale-i Nuru, Denizli’de tanıdı bu vesileyle

Nurun faaliyetini duymuştu artık tüm Türkiye

 

Denizli hapsinde, üstada bir günde yapılan eza

Eskişehir’de, ayda yapılmamıştı bu kadar cefa

 

Görevlendirilir dehşetli müthiş bir casus

Tespit edilir koğuşta konuşulan her husus

 

Şiddetli zülüm işkenceler altında kalır

Etmez beddua daima Allah’a yalvarır

 

Nurdaki şefkat hak hakikat adalet anlayışı

Her yerde her an kolaylaştırır yaşayışı

 

Bekir Özcan

www.NurNet.org