Bir Ömür Yaşamaya Bedel : Leyle-i Kadir

Kur’ân-ı Kerimde meâlen şöyle buyurur: “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gece her türlü iş için Rablerinin izniyle inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir.”1.

Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Kim Kadir Gecesinde faziletine inandığı ve sevabını Cenâb-ı Hak’tan umduğu için ibadete kalkar ise, geçmişteki günahları bağışlanır.”2

Kur’ân’ın dünya semasına nazil olduğu bu gecede Kur’ân okuyarak, tövbe ve istiğfar ederek Allah’a sığınarak seksen yıllık bir hayırlı ömür kazanmaya denk olan Leyle-i Kadirin kadir ve kıymetini bilelim ve idrak etmeye çalışalım. Leyle-i Kadir gecesini idrak etmek bir ömür yaşamaya bedeldir.

Kur’ân’ı Kerim’de: “Onlar Allah’ın kadir ve kıymetini hakkıyla bilemediler.”3, buyurarak bizi Allah’ı bilmeye dâvet etmektedir. “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.”4, Âyeti ile Kadir Gecesinin kutsiyetini belirtmektedir.

Efendimiz’e (asm) ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Ümmetinin ömürlerini pek kısa sayarak başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe duydu. Allah da ona Kadir Gecesini verdi ve onu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldı.5

Peygamber Efendimiz (asm) bir gün İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene Allah’a ibadet edip göz açıp kapayacak kadar bile günah işlemediklerini anlatmıştı. Ashab-ı Kiram buna hayranlık duydular. Bunun üzerine Cebrail (as) geldi:

“Ey Muhammed! Ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetine hayran kaldılar. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir.” diyerek Kadir Sûresini okudu ve “İşte bu gece, senin ve ümmetinin hayran olduğunuz seksen seneden daha hayırlıdır.” dedi. Peygamberimiz (asm) bu rahmetten hoşnut oldu. 6

Bedîüzzaman, bu gece okunan Kur’ân’ın her bir harfine otuz bin sevap karşılık geldiğini müjdeliyor.7

Hazret-i Âişe (ra) validemiz anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam ne diyeyim?” diye sordum.Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü annî.” (Allah’ım, muhakkak Sen Afüvv’sün! Affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet!)”8

Kadir Gecesi âlem-i İslâm’a hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rüstem Garzanlı

28.04.2022

Dipnotlar:

1- Kdir süresi 97/3,4,5. 2- Riyazü’s- Sâlihîn,1186 3- Hac Sûresi, 22/72. 4- Kadir Sûresi, 3 5- İmam-i Malik, Muvvata. 6- Hak Dini Kur’ân Dili, 9/5971, 5972. 7- Sözler, s. 312 8- Riyâzü’s-Sâlihîn, 119.