BiTLiS HADiSESi ( 1913 ) NEDiR?

BiTLiS HADiSESi ( 1913 ) NEDiR? (*)
 
yozgatnur66Bediüzzaman Hazretleri Van’a geldiğinde evvela Horhor Medresesi’ni tanzim ve tedris işini ayarlayıp ders vermeye başladığı gibi, 1913’ün yaz aylarında Medreset-üz Zehra’sının temelini atma işini de yürütmekteydi.

Bu sene içinde Bitlis hadisesi ismiyle anılan Hizanlı şeyh Selim başkanlığında ve Bitlisli şeyh şehabeddin ve Seyyid Ali’nin kumandasındaki hareketi de zuhura gelmişti.

Bediüzzaman Hazretleri bu hareketin yayılmaması, umumileşmemesi ve küçülüp mahallî kalması için azami gayret sarfetti.

Molla Abdülmecid Efendi Hatıra defteri’nde bu hadiseyle ilgili olarak şunları kaydeder:

“Birinci Harb-i umumi arefesinde Bitlis çevresinde vuku’ bulan bu hadisede, hadisenin etrafa yayılmaması için Van Valisi Tahsin Bey ve Bitlis Valisi Mustafa Abdûlhalık (Renda) ile beraber çalıştı. Hadisenin mahallî, cüz’î ve te’sirsiz bir halde kalmasına muvaffak oldu.”

BEDiüZZAMAN’A EDiLEN MüRACAAT 

Bitlis hadisesini çıkaranların ele başıları, isyana girişmeden, önce Van’a gelerek Bediüzzaman’a müracaat ederler ve kendisinin de yardımcı olmasını isterler.

Bediüzzaman’ın bunlara cevabı; 12 sene sonra 1925’te şeyh Said’in müracaat mektubuna verdiği cevabın aynısı olmuştur.

Hadiseyi bizzat Bediüzzaman’dan dinleyelim: 

“Eski Harb-i Umumi’den evvel, ben Van’da iken, bazı dindar ve müttakî zâtlar yanıma geldiler, dediler ki: “Bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor. Gel bize iştirak et, biz bu reislere isyan edeceğiz:”

Ben de dedim: o fenalıklar, o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu onunla mesul olmaz. Bu Osmanlı ordusunda belki yüzbin evliya var. Ben bu orduya kılınç çekemem ve size iştirak etmem.

O zâtlar benden ayrıldılar, kılınç çektiler, neticesiz Bitlis hadisesi vücuda geldi. Az zaman sonra Harb-i Umumi patladı. O ordu din namına iştirak etti, cihada girdi. O ordudan yüzbin şehitler evliya mertebesine çıkıp, beni o da’vamda tasdik edip kanlarıyla velâyet fermanlarını imzaladılar. ( 1 )

Haşiye – Mehaz:
1 – Şualar 361
(*) Mufassal Tarihçe 1/367
Kaynak: http://yozgatnur66.blogcu.com/bitlis-hadisesi-1913-nedir/20189053
www.nurnet.org