Buna rağmen onlar yalanı tercih ediyorlar..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Biz onlara gerçeği getirdik; fakat buna rağmen onlar yalanı tercih ediyorlar.

İşte gerçek:”Allah asla evlat edinmedi. O’nun yanı sıra hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattıklarını yanına alır ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. (*)

Allah o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir. Görünmeyen ve görünen, gizli ve âşikâr herşeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.

[Mu’minun Suresi 23,90-92]

(*)Allah’tan başka ilah olsaydı, O öbür tanrıların hâkimiyetlerini menetmeye çalışırdı. Bu yüzden aralarında savaşırlardı.

.…….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdular ki:

Kıyamet gününde şu beş şeyden hesap vermedikçe Adem oğlunun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılmaz:

  • Ömrünü nerede tüketti?
  • Gençliğini nasıl geçirdi?
  • Malını nasıl kazandı?
  • Malını nereye harcadı?
  • İlmi ile nasıl amel etti?

(Beyhaki/Şuab)

…….

Risale-i Nur’dan;

  • Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.
  • İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir.
  • Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise mâneviyatta kördür.

(Mektubat’tan)

…….

Cevşen’den ;

8-

1-Ey hamd ve senâ sahibi

2-Ey şeref ve yücelik sahibi

3-Ey fahr ve bahâ sahibi

4-Ey ahd ve vefâ sahibi

5-Ey af ve rızâ sahibi

6-Ey iyilik ve bağış sahibi

7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi

8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi

9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi

10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: