Çoktan Beklenen Kahraman

ÇOKTAN BEKLENEN KAHRAMAN

Tarihte kimse gördü mü böyle bir kahraman?

En hunharlara karşı gelsin, gitseydi de can?

Şüphesiz ki bu zattır Üstad Bediüzzaman,

Gelin bunun cesaretinden hisse alalım,

Gafletten uyanıp, zamanıdır ayılalım.

 

Kur`ana ayna oldu Nurların müellifi,

Beşeri kurtarmaktı onun ana hedefi,

Mahkemede susturabildi hâkim le şefi,

Evet, bu zatın peşine bizler de koşalım,

Allah’ı memnun edinceye kadar coşalım.

 

Budur fesadı ümmet vaktinde beklenen zat!

Ona talebe olabildiysen, endişeni at,

Sonra mânen yükseleceksin çıkarsın kat kat,

Gelin bizde imanımıza kuvvet katalım,

Şer ve şerirlerden kurtulup mahfuz kalalım.

 

Bu zata hayran kalıyor birçok mütebahhir,

İmanı şübehattan kurtarabilen mahir,

O imana kuvvet kattı gizli değil zahir,

Gelin bu davaya bizde sarılıp duralım,

Günlümüzde Risale-i Nurdan taht kuralım.

 

Bu zat engel olmuş idi birçok kargaşaya,

Mukni cevap verebilmişti Hurşit paşaya,

Korkmadan dedi, zalime cehennem yaşaya,

Evet gelin bu zata bizde sahip çıkalım,

Kalbimizdeki eneyi Nurlarla yıkalım.

 

Bu zat düşmanlara karşı fikriyle savaştı,

Dahilde azılı dinsizleri müthiş sarstı,

Dine karşı olan zındıkların sesini kıstı,

Gelin can dostu bu zata içten sarılalım,

Günlümüzde Nurlardan âbideler kuralım.

 

Evet son asırda bu zatın ilmine yok eş,

Hilafetin bittiği yerde parlayan güneş,

Onun nuru tek taraf değil, ciheti şeş,

Gelin kaybettiklerimizi biz de bulalım,

Çok eğri yollardan rahatlıkla kurtulalım.

 

Rahat ol Üstadım Nur’lar her yerde parlıyor,

Nur eserleri bütün âleme yayılıyor,

Muannitlerden başkası severek okuyor,

Okuyunca iç alemine ışık sokuyor

Kalbi siyah olanlar yanaşmıyor korkuyor.

Nisan 2004 Abdülkadir Haktanır

 

NURUN SEÇKİN KADROSUNUN PEŞİNE KOŞALIM GEL!

Nurun seçkin kadrosunun peşine koşalım gel,

Bu davadan paye için onlara verelim el,

Bu fitne fesat zamanda bizi de almasın sel,

O kervanın yardımına, beraber koşalım gel,

Nurlarla şevk ile biz sımsıkı sarmaşalım gel.

 

Bu asilzadeler Kelamullah’ın hadimleri

Elde sağlam iman ile koşuyorlar ileri ,

İman ve Kur’an’a bunların örnek hizmetleri,

Onların yardımına hep beraber koşalım gel,

Bunlara aşk ve şevkle bizlerde sarmaşalım gel.

 

Nurdaki haz ile, lezzetlere yan bakıyorlar,

Billur gibi parlak, nur havuzuna akıyorlar,

Can simidi olan nurlarla yatıp kalkıyorlar,

O kervanın yardımına beraber koşalım gel,

Nurlara aşkla sımsıkı bizde sarmaşalım gel.

 

Onlarda ötekiler gibi insan, fakat farklı,

Nurları okursan göreceksin ki onlar haklı,

Hayatlarında açık görünüyor değil saklı,

Onların yardımına hep beraber koşalım gel,

Nurlara aşk ve şevk ile bizde sarılalım gel.

 

Hemcinslerini kurtarmaya koşuyor bu kervan,

Çünkü onların şefkati galip, durmazlar bir an,

Nurdaki hakikatlerle oluyorlar hırz-ı can,

O kervanın yardımına bizler de koşalım gel,

Nur yolunda onlara sımsıkı sarmaşalım gel.

 

Gençleri kurtarmak için peşlerine koşarlar,

Allah rızasını kazanmaya şevkle coşarlar,

Bu mübareklere gıpta ile herkes şaşarlar,

Onların yardımına hep beraber koşalım gel,

Nurlara şevk ile biz sımsıkı sarılalım gel.

 

Bunların pâk gayeleri güneşler gibi parlar,

Bütün duygularını Nurlardan haleler kaplar,

Melekler fetebarekâllah diyerek alkışlar,

Bu kervanın yardımına beraber koşalım gel,

Nurlara şevk ile biz sımsıkı sarmaşalım gel.

 

Bu gençler çelik gibi imanı aldılar Nurdan,

İdeallerine koşarlar, anlamazlar dur dan,

Ahirete göz dikenler, haz alır mı buradan,

Bunlara bizlerde durmadan destek verelim gel,

Nurlara can ve gönülden sıkı sarılalım gel.

 

Gün geçtikçe çoğalıyorlar bu Nurlanmış gençler,

Yolunu kaybedenler onları bulup ilerler,

Onlarla kaynaşırlar konuşurlar ve gülerler,

Onlara biz de yardım edelim durmayalım gel,

Nurlara şevk ile biz sımsıkı sarmaşalım gel.

 

Bunlar, Nur’lara feda olmayı, bir borç bilirler,

Ücrette yoklar amma, hizmete koşar gelirler,

Beni kurtarın diyenlere hemen el verirler,

Biz onların yardımına beraber koşalım gel,

Nurlarla aşk ve şevk ile bizde sarmaşalım gel.

 Mayıs 2004 Abdülkadir Haktanir