Çorlu’da Liseli Gençler Risale Dersi Yapıyor

Tekirdağ’ın  Çorlu ilçesinde, İmam-Hatip Lisesi talebelerinin, 2-3 ay önce başlayan Risale-i Nur derslerine olan iştiyakları ve şevkleri bizi cidden mesrur etti.

Okullarında Kur’an ve Arapça dersleriyle birlikte tefsir ve hadis ilmini tahsil eden bu talebelerin, fıtri olarak, bu zamanın mühim bir tefsiri olan Risale-i Nura teveccühleri ve iştiyak göstermeleri, eskiden alışık olduğumuz manzaralara bizi tekrardan götürdü.

Birkaç fedakâr talebenin gayretiyle böyle bir faaliyetin olması, elbette hizmetin her tarafta lüzumunu ve Risale-i Nurlara herkesin sahip çıkıp hizmet edebileceği gerçeğini gözler önüne seriyor. Ve şu hizmete sahip çıkmanın ne büyük bir şeref olduğunu hatırlatıyor. Zira, Üstadımız Bediüzzaman  Said Nursi “talebeliğin hassası ve şartı şudur ki; Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin.” Sözleriyle bizlere dest-i teşviki vurup o gayeye sevk ediyor.

Ayrıca imam hatip mektebinin böyle  gayet ciddi teveccühlerinin hakikatini, şu cümlelerle izah ediyor;

“Aziz, sıddık kardeşlerim ve manevi Medreset-üz Zehranın Nur şakirdleri! Ben Isparta’ya geldiğim vakit, Isparta’da İmam-Hatip ve Vaiz Mektebinin açılacağını haber aldım. O mektebe kaydolacak talebelerin ekserisi Nurcu olmaları münasebetiyle o mektebin civarında gayr-ı resmi bir surette bir Nur Medresesi açılıp, o mektebi bir nevi Medrese-i Nuriye yapmak fikriyle bir hatıra kalbime geldi.

Bir-iki gün sonra güya bir ders vereceğim diye etrafta şayi’ olmasıyla o dersimi dinlemek için rical ve nisa kafilelerinin etraftan gelmeleriyle anlaşıldı ki, böyle nim-resmi ve umumi bir Medrese-i Nuriye açılsa o derece kalabalık ve tehacüm olacak ki, kabil olmayacak…”

İşte, bu ve benzeri tablolar bizi gayrete sevk ediyor. Cenab-ı Hak, bizi fütur ve tembellik hastalığından kurtarsın! Amin.

 

 


www.NurNet.org

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: