Cuma Günü Duası

Allah( cc), Cuma süresinde mealen şöyle buyuruyor;

Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen namaza gidin ve alışverişi bırakın.

Peygamberimiz (sav) efendimiz de;

Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi,en üstünü cuma günüdür. Çünkü Âdem o günde yaratılmış, o günde cennete yerleştirilmiş ve o günde cennetten çıkarılmıştır.” buyurmuştur.

Cuma günü insanlar için büyük bir bayram günüdür.

Allah Cuma gününü Müslümanlara haftalık ibedet günü olarak nasip etmiştir.

Allah’ın cennette cuma gününe tekabül eden ve “yevmü’l-mezîd” denilen günde, kullarına kendisini ziyaret fırsatı vereceğini, bunun için onlara tecelli edeceğini bildirilmiş.

Peygamber efendimiz(sav) bir hadiste de bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın bulunduğunu haber vermiştir.

Esmâ-i hüsnâ arasında ism-i a‘zamın, Ramazanın son on günü içinde Kadir Gecesinin gizli tutulması gibi, duanın kabul edilme saatinin de insanların bütün gün boyunca Allah’a yönelmeleri için gizli tutulduğu ifade edilir.

Bu günü önemsemeden üç cuma namazını terk eden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmiştir.

Cuma günü;

 • Boy abdesti almak.
 • Bıyıkları kısaltmak.
 • Tırnak kesmek.
 • Bedeni temizlikleri yapmak. 
 • Misvak veya fırça ile dişleri temizlemek.
 • Güzel elbise giymek.
 • Güzel koku sürünmek.
 • Camiye erkenden gitmek.
 • Kehf sûresini okumak.
 • Camileri temizlemek.
 • Kabir ziyaretinde bulunmak.
 • Sabah namazında Secde ve Dehr sûrelerini, cuma namazında ise Cum‘a ve Münâfikūn veya A‘lâ ve Gāşiye sûrelerini okumak.
 • Çokça dua ve zikir yapmak.
 • Hazrerti Peygamber (asm)’e salâtü selâm getirmek sünnettir.

Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okunmalı.

Cuma günü kabirler ziyeret edilmeli.

Cuma gecesi Yasin süresi okumalı.

Cuma günü ve gecesi Duhan süresini okumalı.

Kendisine Cuma namazı farz olan her Müslümanın alışverişini bırakıp namaza gitmesi farzdır.

Özürsüz Cuma namazına gitmemek haramdır. 

Peygamber efendimiz (sav);

Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cuma namazını farz kıldı. Adil veya zalim bir imam zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cuma namazını terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.” buyurmuştur.

Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn [yani iki Kul euzüyü] okuyan kimseyi, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.

“Yalnız Cuma günü oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutun”

“Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür”

“Allahü teâlâ, Cuma günü ölen mümine kabirde azap etmez” buyuruyor

Cuma vakti saatinde okunacak dualar; 

Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dua edilmesi tavsiye ediliyor. 

”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”

Cuma namazından sonra okunacak dua;

“Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.” 

Abdullah bin Ömer buyurdu ki”Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cum’a günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu düâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile duâsı kabûl olur.

Hazreti Ömer’in duası şöyle “’Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm.

Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.

Cuma günü okunacak dilek duası

Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala

“Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlamalı.

Hasta olanlar Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” demeli.

Ey seçkin kulun Muhammed”in Rabbi!

Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi!

Ey peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi!

Ey Sıddîklar ve iyilerin Rabbi!

Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi!

Ey tohumların ve meyvelerin Rabbi!

Ey güllerin ve çiçeklerin Rabbi!

Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi!

Ey açıklananların ve gizlenenlerin Rabbi!

Ey gece ve gündüzün Rabbi olan Allah”ım!

Seni Arşının taşıyıcılarını, bütün meleklerini ve bütün yaratıklarını şahid tutarak ve bütün peygamberlerinin, bütün evliyalarının, bütün kevnî ve Kur”anî ayetlerinin, bütün masnuatının, kainatın zerrat ve mürekkebatının, bütün bu sayılan şehadetleri içine alan habibin Muhammed”in(sav) ve Senin Kur”an”ının şehadetiyle hepimiz şehadet ediyoruz ki:

Sen Vacib-ül Vücud, Vahid ve Ehad, Ferd ve Samed, Hakk ve Mübîn, Hayy ve Kayyum, Alîm ve Hakîm, Kadîr ve Mürîd, Semi”, Basir ve Mütekellim olan Allah’sın. En güzel isimler Senindir. Şehadet ederiz ki, Senden başka İlah yoktur,mülk yalnızca Senindir. Hamd de Sana mahsustur. Senden mağfiret diliyor ve Sana tevbe ediyoruz.

Hem şehadet ederiz ki, Hz. Muhammed(ASM) alemlere rahmet olarak gönderdiğin kulun, Peygamberin, Habibin ve Resulundür. Ona, Aline ve Ashabına sonsuza kadar salat ve selam eyle! Âmîn, âmîn, âmîn!

Allah kabul etsin,Cumanız mübarek olsun.

Çetin KILIÇ

www.NurNet.Org

kaynak:
kuranı kerim meali
risalei nur küll,yatı
sorularla islamiyet

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: