Diyanet İşleri Başkanlığı Risale-i Nur’ları Neşretmeye Hazırlanıyor!

diyanet-isleri-baskanligi-risale-i-nurlari-nesretmeye-hazirlaniyorDiyanet İşleri Başkanlığı Risale-i Nur Külliyatı’nı basmaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Yayınları’ndan çıkacak olan Risale-i Nur Külliyatı’nın basımı ilk olarak “İşarat-ül İ’caz” kitabından başlanacak. Yaklaşık 1 ay sonra basımı tamamlanacak olan kitaplar bu sayede Türkiye genelindeki bütün Camilere, Devlet Dairelerine, Resmi Kurumlarda, Silahlı Kuvvetler bünyesinde serbestçe okunabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İşarat-ül İ’caz eserinden sonra bütün Risale-i Nur Külliyatı’nı basarak neşredileceği bildirildi.
Bilindiği gibi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderdiği mektuplarda Risale-i Nur’ları Diyanet’in neşretmesi gerektiğiyle alakalı bir çok mektuplarıda bulunmaktadır
Siz mümkün olduğu kadar Diyanet Riyasetinin şubelerine vermek için, mümkünse eski huruf, değilse yeni harfle ve has arkadaşlarımdan tashihe yardım için birisi başta bulunmak şartıyla, memleketteki Diyanet Riyasetinin şubelerine yirmi otuz tane teksir edilmektir. Çünkü harici dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek, Diyanet Riyasetinin vazifesidir.(Emirdağ Lahikası)
Hıristiyanlar dahi onları okuması ve alem-i İslamda gayet takdirle intişar etmesi, hatta Pakistan’da çıkan es-Sıddık mecmuasının Risale-i Nur’un bir risalesini neşredip Diyanet Riyasetine göndermesi ve bu kadar intişarıyla beraber hiçbir alim ona itiraz etmemesi gibihakikatler gösteriyor ki, elbette Diyanet dairesi Nurları himaye etmek hakiki bir vazifesidir.
Diyanet dairesi, Meşihat-ı İslamiye gibi, yalnız Türkiye’nin din muallimi değil, belki umum alem-i İslama Meşihat-ı İslamiye yerine alakası, nezareti, münasebeti var.Alem-i İslam o Diyanet dairesine karşı tam hüsn-ü zan etmek, su-i tevehhüm etmemek, hususan bu zamanda ziyade lüzumu var. Hem de Türkiye ile ittifak etmeyen İslami hükumetlerde o mübarek daireye karşı su-i tevehhüm gelmemesine büyük bir vesilesi olan ve alem-i İslamın her tarafında, belki Avrupa’da takdire mazhar olmuş Risale-i Nur, o Diyanet dairesini hem şerefini muhafazaediyor. Hem alem-i İslama karşı o dairenin bir eseri olarak intişarı gayet lazım vezaruri olduğunu bu noktayı ehl-i vukuf tam nazara alsınlar. Onun için biçare Said Nursi ve Nur talebelerinden yüz derece ziyade Diyanet Riyaseti azaları, hocaları alakadar olmak lazım. Ta ki, Risale-i Nur dinsizlerin taarruzlarına karşı muhafaza ve himaye edilsin. Mükerrer beraatler verildiği halde intişarına mani olan desisecileri susturmak lazım...(Emirdağ Lahikası)

Risale Ajans