Diyar diyar, refah içinde gezip durmaları sakın seni aldatmasın…

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Hakkı inkâr edenlerin diyar diyar, refah içinde gezip durmaları sakın seni aldatmasın. Pek kısa bir zevk ve eğlenme! Sonra varacakları yer ise cehennem! Orası ne fena bir yataktır!”

[Al-i İmran Suresi 3,196,197]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. İbn-i Abbas Radiyallahu Anh’tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Allah (c.c.) bir ümmete gadab ederse; onların pazarında pahalılık, çarşısında kesadlık olur. Aralarında fesad çoğalır ve iş başındakilerin zulmü artar.

Bundan sonra zenginleri zekat vermez, yöneticiler halkı iyi idare etmez ve fukarası da namaz kılmaz olur.

(İbni Neccar)

…….

Risale-i Nur’dan;

Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır.

Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin!

(16. Mektup’tan)

…….

Cevşen’den;

80.
Ey cömertlik ve nimetler sahibi olan,
Ey fazl-u kerem sâhibi olan,
Ey Levhi ve kalemi yaratan,
Ey küçük karınca ve insanları yoktan var eden,
Ey azap ve intikam sahibi olan,
Ey (iyilikleri) Arap ve aceme (bütün insanlara) ilham eden,
Ey zorluk ve acılara son veren,
Ey sırları ve niyetleri bilen,
Ey (Kabe) evinin ve Harem’in Rabb’i olan,
Ey her şeyi yoktan vareden!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!