Dua

Allah’ım!

Bana dilimle değil halimle vazetmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bana bir insanın elinden tutmadan önce kalbinden tutmanın sırlarını öğret Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Okuma öğrenme öğrendiklerimizi uygulama aşkımızı salgın ve saygın bir hastalığa dönüştür Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizleri dünlerde kaybolmaktan muhafaza eyle yarına kalabilenlerden eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Dinimizi dünyanın mehri yapmaktan acıkınca da inançlarımızı yemekten cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Beni beni benim önüme engel olmaktan

Beni benim hayatımın kemirgeni olmaktan

Beni bana yalan söylemekten muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bakışımızı ibret

Sukutumuzu hikmet

Konuşmamızı sanat ve marifete dönüştür Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Boşa bakanlardan

Boşa susanlardan

Boşa konuşanlardan eyleme Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Zenginlerimizi hamiyetsiz

Fakirlerimizi gayretsiz

Alimlerimizi amelsiz

İdarecilerimizi adaletsiz bırakma Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kandillerimizi hakiki kandil

Düğünlerimizi hakiki düğün

Bayramlarımızı hakiki bayram eyle Ya rabbi!

 

Allah’ım!

Cehalet zaruret ve ihtilafa karşı açmış olduğumuz ikinci kurtuluş savaşımızda bizleri mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Milletimizi idarecilerimizin önüne engel olmaktan

İdarecilerimizi de milletimizin önüne engel olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi!

Bizlere devlet-millet bütünlüğüne ulaşmamızı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

İdarecilerimizin feraset merhamet ve basiretini

Halkımızın da hürmet hizmet ve hamiyetini artır ya Rabbi!

Allah’ım!

Her sabah güneşi üzerimize yeniden ışıklandırıp günümüzü pırıl pırıl aydınlattığın gibi

Her sabah içimizdeki güneşi de yeni ümitler yeni hedefler ve yeni heyecanlarla üzerimize ışıklandırYa Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere ilim açlığı ihsan buyur Ya Rabbi!

Suyaekmeğe olan iştahımız gibi kıyamete kadar kapanmayan bir kitap okuma iştahı ihsan buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Hayatımızın her anında namazda gibi ilahi huzurda olduğumuz bilincinden ayırma Ya Rabbi!

Allah’ım!

Semalarımızı bayraksız bizleri hürriyetsiz camilerimizi cemaatsız cemaatimizi de ilim ve hikmetsiz bırakma Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Çalışmalarımızı bir ibadet bilinci ve ibadet huzuru içinde yapmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere her daim hem kavli hem de fiili dua yapmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Dahili ve harici düşmanlardan sana sığındığımız gibi; cehaletintembelliğinkapasite israfının şerrinden de sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Sistematik çalışmayı; en büyük zevkimiz en tatlı lezzetimiz en birinci yaşam ilkemiz haline getir Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Önce Hak’tan sonra haksızlıktan korkmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere midemiz kadar aklımızı

Dilimiz kadar da el ve ayaklarımızı çalıştırmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere Malazgirt Çanakkale ve İstiklal zaferleri gibi

Ekonomik ilmi fikri siyasiahlaki zaferler ihsan eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Yetenek israfından

Kapasite israfından

Zaman israfından ve israfın her türlüsünden muhafaza eyle Ya Rabbi.

 

Allah’ım!

Ertelemekten üşenmekten yılmaktan vazgeçmekten yarına bırakmaktan ve buna benzer hastalıkların şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi! Bu hastalıklara karşı Alim Hakim ve Şafi isimlerinden acilen şifalar ihsan eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kahvelerimizi kıraathaneye dönüştür Ya Rabbi!

Radyo ve televizyonlarımızı ilim ve irfan dağıtan birer öğretim yuvasına dönüştür Ya Rabbi!

Okul ve Üniversitelerimizi de birer eğitim yuvasına dönüştür Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Beynimizi malumat ishali olmaktan

Aklımızı öfkenin esiri olmaktan

Bedenimizi şehvetin kölesi olmaktan

Midemizi depo haline gelmekten muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizleri irade felci olmaktan muhafaza eyle.

Kendi içinde hapis kalmaktan cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kağnı hızıyla konuşup Mercedes hızıyla koşuşanlardan eyle Ya Rabbi!

 

Bildiklerimizin hamili değil amili olanlardan eyle Ya Rabbi!

Büyük laf edip küçük davranış sergilemekten cümlemizi muhafaza buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kıyamet kopmadan önce cennetin bir önsözünü bu dünyada yaşamayı hepimize nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

En büyük düşmanımız cehalete karşı bizlere yardım eyle.

Bizleri; okuyanöğrenen anlayan ve uygulayan bir millet haline getir Ya Rabbi.

 

“Allah’ım!

Bizlere senin sevgini

Seni sevenlerin sevgisini

Sevdiklerinin sevgisini

Seni sevdirecek amellerin sevgisini sevdir Ya Rabbi!”

 

Allah’ım!

Bizlere süper insan Ülkemize de süper güç olmayı nasip eyle ihsan eyle Ya Rabbi!

Her sabah namaza niyet eder gibi; süper insan süper Müslüman süper millet ve süper güç olmaya niyet etmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Namazımın Orucumun ve bütün ibadetlerimin put haline gelmesinden sana sığınırım muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Sevap bezirganlığından ve din tüccarlığından hepimizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

Din tüccarlarının ve maneviyat simsarlarının şerrinden cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizleri cehenneme kara odun yığanlardan değil cennete ak adam yetiştirenlerden eyle Ya Rabbi!

Bizleri cehennem zebaniliği yapmaktan cennet bekçiliği yapmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Beni gözyaşı akıtan değil gözyaşı dindirenlerden eyle. Problemin bir parçası değilçözümün bir parçası olanlardan eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Varlığıyla yokluğu bir olanlardan olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

Yürüyen konuşan müteharrik bir meyyit haline gelmekten cümlemizi muhafaza buyur Ya Rabbi!

Ülkesine en büyük hizmeti ölümü olan insan olmaktan cümlemizi muhafaza buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Aklımı; pozitif ilimlerin nuruyla

Vicdanımı dinin ilimlerin nuruyla nurlandır Ya Rabbi!

Her iki nurla da Hayatımı nurlandır Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Tevazuda insanlardan bir insan olmayı

Çalışma ve gayrette insanlardan farklı bir insan olmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Sadelikle bayağılığı

Tevazuyla zilleti

Vakarla gururu

Başarısızlıkla mağlubiyet arasındaki farkı idrak ederek hayata geçirmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Yeteneklerimizin gücüyle topraklarımızın bereketini birleştir Ya Rabbi!

Bizlere sonsuz rahmetinle içimizdeki gücü uyandırmayı yeniden nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Üzerimize; Rahmetinden bereketli yağmurlar yağdırdığın gibi

Kalplerimize; aşk şevk gayret heyecan kardeşlik birlik beraberlik ve sevgi yağdır Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Say ve gayretimizi su damlaları gibi sürekli

Tembellik ve cehaletimizi örümcek ağı gibi güçsüz eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bağlılıklarımızın bağımlılığa dönüşmesinden sana sığınırız muhafaza eyle Ya Rabbi!

Aşırı sevginin ve aşırı öfkenin gözümüzü kör etmesinden sana sığınırız bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Baktıklarımı görmeyi

Gördüklerimi anlamayı

Anladıklarımı hayata geçirmeyi

Duyduklarımı da gerçeğin süzgecinden geçirmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Hayatımın en acı günü; düşmanlarımın beni ahmak dostlarımın şerrinden kurtardıkları gün olmasın muhafaza buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizleri hayırlı ve güzel işlerde acze düşürme

Kötü ve çirkin işlerde gayrete getirme Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kalbim çalıştığı müddetçe gayretimi de kalbim gibi sürekli kıl Ya Rabbi!

Kalbim durduğunda ise eserlerimi manevi hayatımın manevi kalbi olarak devam ettir Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Beni nefesleriyle hayatlananlardan değil yaşadığı hayatla nefes alan kullarından eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Geçmiş için manasız üzülmekten

Gelecek için luzumsuz kaygılanmaktan beni muhafaza eyle.

Geçmişin hüzünlerini sevince geleceğin kaygılarını gayret ve başarıya dönüştür Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bugünümü dünlerin hüzünlerine ve yarının endişelerine yedirme Ya Rabbi!

Bugünümü deli dolu değil; dolu dolu yaşamayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Gerçeği insanlara göre değil İnsanları gerçeğe göre değerlendirmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Düşmanlarımızın bize olan kin ve öfkesini sevgimizin ateşinde erit ya Rabbi!

Bizi öldürmeye gelenleri ihlas ve içtenliğimizin içinde yeniden dirilt Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kur’an-ı; mezarlara vicdanlara mahkum etmekten beni koru. Mezarlaşmış kalbimi en az mezarda yatanlar kadar Kur’an-dan istifade ettir Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Tercihlerimi yaptığımda aklımın olmamasından

Aklımı bulduğumda da tercihlerimi yapmış olmaktan sana sığınırım muhafaza buyur ya Rabbi!

Bizlere yirmi yaşında bir fizik yüz yaşında bir bilgelik nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Her gün yeni şeyler öğrenmeyi öğrendiklerimle de de her gün yeni şeyler yapmayı nasip eyle Ya Rabbi!

İki günü eşit olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Öfkemde de sevincimde de itidal üzere olmayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Bizlere hatalarında ısrar etmemeyi nasip eyle Ya Rabbi!

Ekşi bir limonu(acılarımızı) tatlı bir limonataya dönüştürmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Çaresizliğimin çaresi sensin Allah’ım!

Çarelerinden çaresiz kılma Allah’ım!

 

Alla’hım!

Ekmek kıtlığından su kıtlığından sana sığındığımız gibi adam kıtlığından da sana sığınıyoruz muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

“Allah’ım!

“Ameli olmayan hesap günü için

Hesabı olmayan bu amel gününde rızana uygun bir hayat yaşamayı nasip eyle Ya Rabbi ”

 

Allah’ım!

Aklıma ilim ve hikmet

Fikrime feraset ve basiret

Bedenime sıhhat ve afiyet

Ruhuma da tekamül ve sükûnet ihsan eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Sözümüzü baldan daha tatlı

Özümüzü kristalden daha şeffaf

İşlerimizi çelikten daha sağlam eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım

Cümlemizi tevbe ateşinde yanarak Cehennem ateşinde yanmaktan muhafaza buyur Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Namazlarımızın merasime dönüşmesinden

Camilerimizin gıybethane ve tembelhaneye dönüşmesinden

Cemaatimizin merasim kıtasına dönüşmesinden

Oruçlarımızın açlığa dönüşmesinden

Haccımızın seyahate dönüşmesinden

Kandillerimizin bayramlarımızın festivale dönüşmesinden

ibadetlerimizinadete dönüşmesinden

Alimlerimizin bilgisayara dönüşmesinden

Evlerimizin lokanta ve pansiyona dönüşmesinden

Evliliklerimizin evcilik oyununa dönüşmesinden sana sığınırızbizleri muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Söylediklerimizi gönlümüzün en derinliklerinde hissetmeyi

Hissettiklerimizi de en güzel şekilde ifade etmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Azdıran zenginlikten İsyan ettiren fakirlikten sana sığındığımız gibi haysiyet fukaralığından kişilik fukaralığından da sana sığınıyoruz muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Bizlere televizyonlu odadan kütüphaneli odaya hicret etmeyi nasip eyle.

Mutfağımızdaki tabak sayısı kadar kitap okumayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Sana kurban keserken zaaflarımızı da sana kurban etmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Kan kaybından ölmekten sana sığındığımız gibi değer kaybından ölmektende sana sığınıyoruz muhafaza eyle Ya Rabbi!

 

Allah’ım!

Cümlemize rızana uygun bir hayat yaşamayı ve son nefeste imanla ölmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

Amin amin amin…

 

ALLAH RIZASI İÇİN EL-FATİHA!

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: