Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

“Lokmân Sûresi 28. Ayet Meali”

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

En hayırlınız dünyaya karşı kalben en soğuk davrananınızdır. Ahirete karşı da en istekli olanınızdır.

Hadis-i Şerif Meali – Camiü’s-sağir – 4114

.…….

Risale-i Nur’dan;

Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar O’na(Allah’a) ehven(kolay) gelir. Bütün hayvânâtı icad etmek, bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir Zâttır.

 (10. Söz’den)

…….

Cevşen’den ;

Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,
Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği,
Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği,
Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği,
Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü,
Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,
Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,
Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği,
Ey her şeyde kendisini tanıtan delilleri açıkça görülen,

Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar

 …….

Esma-ül Hüsna’dan;

El-Vâris: Mülkün ezelî ve ebedî sahibi olan; Ondan başka herşey ölüm ve yokluğa mahkûm olan, yaratıklar öldükten sonra da varlığı devam eden ve herşey Kendisine dönecek olan.

Er-Raşîd: Hiçkimseye danışma ihtiyact duymadan, bizzat, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan en güzel şekilde ayırıp kullarına da bunu gösteren; kâinatı bütün varlıklarıyla istikâmet üzere hikmetle, en kısa ve en kolay yola sevkeden.

Es-Sabûr: Bütün âsilere lâyık oldukları cezayı vermeye her an gücü yettiği halde onları cezalandırmada acele etmeyen; sabırsızlıkla henüz zamanı gelmeyen bir işi yapmaya tevessü! etmeyen ve bütün sabırlıların sabrı onun yardım ve rahmetiyle var olan.

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: