Gafletten Uyan

Yeter artık! Pişmanlık günü gelmeden uyan,

Kendine güvenmekten kurtul, Rabbine dayan.

 

Bin küsur yıl bu hak dini yaşatmış bir millet,

Şanlı maziye hasret kalmak, hazin bir zillet.

 

Vatana  ciddi sahip çıkmak, bizim hakkımız,

Yoksa, acı çekeceğiz  biz ve öz  evladımız.

 

Yeter artık sona ersin bu kasavet bizde,

Nasıl oldu, kimdendir bu perde gözümüzde?

 

Dostla düşmanı fark etmeden, terakki olmaz,

Hiç kimse, kabalıkla aradığını bulmaz.

 

Müslüman bilmeli ki, feraset onun malı,

O haslet Müslüman’ın köküdür, değil dalı.

 

Eğer biz hala gelmeyecek sek kendimize,

O düşman huzurunda, düşebiliriz dize.

 

Yakın tarihte ne çektik, iç ve dış düşmandan,

Birleştiler, bizi mahrum etmek için imandan.

 

O sebepten, gençlerin bir çoğu dinden döndü,

Bütün bu haller, o dinsizlerin ürünüydü.

 

Bereket ki dinin temeli yerleşmiş burada,

Çünkü şehit kanı var, bu yurdun toprağında.

 

Bize ermeseydi velilerin istirhamları,

Cemaatlerin, kavli ve fili duaları.

 

Acaba ne olurdu bu ma’suminin hali,

Kavli fili duayla ittik bu izmihlali.

 

Aksine, İtikadı, bozulurdu milletin,

Bilhassa ma’sum olan kız ve erkeklerin.

 

O dua sayesinde  dönebildik helaketten,

Tasavvur edilmeyen çok büyük felaketten.

 

Başka yerde gibi, burada iç savaş olmadı,

Çok yanlış yol olan, kardeş kardeşi kırmadı.

 

Çekinmeden söyle bana, kimindir bu vatan?

Değilmi altında bin bu kadar şehit yatan?

 

Aman, ecdadın yolunu sen bırakma sakın,

Çünkü, bizim hesap verme günümüz çok yakın.

 

Ecdadın sağlam imanlı yolunu bıraksak

Vücudumuz, ebeden cehennemde yanacak.

 

Bu insan yaşarken gitse Allahın emrinde

Zorluk kalırmı onun hesap verme devrinde,

 

Günahkârlar için, ebedi azap çekmek var,

Âbidi hiç, görülmemiş bir mutluluk sarar.

 

Duamız, Rabbin sonsuz rahmetine kavuşmak,

Bize çok büyük  kâr, Allah’la mulaki olmak.

 

Abdülkadir HAKTANIR

www.NurNet.org