Gıybet ediyorsak, demek ki zayıfız!

Gıybet bulaşıcı bir hastalık gibidir, sosyal hayat için faciaya sebep olabilmektedir. İnsanları birbirine düşürebilir. Birinin gıybeti yapıldığı zaman bilâhare kişi yaptığından pişmanlık duyar ve gıybeti edilen kişi ile helâlleşme imkânı olabilir. Fakat bir toplumun veya bir kitlenin hatta bir milletin gıybeti yaptığında ise herkesten helâlleşmek imkânı olamaz. Günah cihetiyle her ne kadar tövbe ederse de büyük bir toplulukla helâlleşme imkânı olamayacağından, kişi o günahla birlikte dünyadan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Bu sebeple ne birinin ne de çoğunluğu teşkil eden toplum veya kitle halindekilerin gıybetinden sakınmak lâzımdır.
Hayat-ı içtimaiyede ferd daima, yardımlaşma ve dayanışma düsturu ile hayatını cemaatten alır.
İşte gıybet öyle bir zehir ki: Yardımlaşmayı, dayanışmayı, birlik ve beraberliği de ortadan kaldırır. Bu sebeple toplum olarak bu illetten uzak durmak gerekir.
Cenab-ı Allah, (cc) şöyle buyurur:
“Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi?” 1
Gıybet edilen şahıs o anda hazır bulunmadığından, hükmen ölüdür. Bir ölü sessizliğiyle, söylenenlere cevap vermekten âcizdir. Böylesine âciz birine yapılan haksızlık, Allah kelâmında ölü eti yeme şeklinde tasvir edilmiştir.
Kardeşlik sevgiyi beraberinde taşımaktadır. Gıybet ise canavarın pençesi gibidir. Birçok cihetle kardeşi olan dostunu, arkadaşını gıybetle onun kalbi ve gönlünü parçalamaktadır.
Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:
“Bilir misiniz gıybet nedir?”
“Allah ve Resulü daha iyi bilir” dediler.
“Kardeşini, hoşlanmayacağı bir şeyle anmandır.” buyurdu.
“Ya söylediğim kardeşimde varsa?” denildi.
“Eğer söylediğin onda varsa gıybet etmiş olursun; yoksa o vakit ona iftira etmiş olursun.” cevabını verdi. 2
İnsanın kendi cinsinden olana acıması, şefkat etmesi ve sıla-ı rahim etmesi gerekir. Hele gıyaben bir kardeşinin gıybetini yapmak çok çirkindir. Hazır olmayanın gıybeti yapıldığından kişi müdafaasız kaldığı için mazlûmdur. Bir mazlûmu gıybet etmek büyük bir zulümdür. Şu fani ve fena ahir zamanın insanları çok kusurlarla zar zor kazandıkları manevî kazançlarını gıybetle ne kadar kolay ellerinden çıkarabiliyorlar. Ufak bir kibrit çöpü tonlarca kuru otu nasıl birden yakabiliyorsa, gıybette öylece yapılan sevapları bir kerede silip, mahşerde kişiyi müflis bırakabilir.
Asrın müceddidi Hazreti Bediüzzaman Said Nursî, Nur Külliyatında şöyle buyurur: “Gıybet ehl-i adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır. İzzet-i nefis sahibi, bu pis silâha tenezzül edip istimal etmez.”
Meşhur bir zat demiş: “Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet, zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır.” 3
Cenab-ı Allah ve Habib-i Ekremi Hazreti Muhammed’in (asm) hoşlanmadığı ve yasakladığı çirkin bir şeyi yapmakta ısrar ediyorsak, demek ki zayıfız.
Mademki ölüm var, hesap günü ve Mahkeme-i Kübra bizi bekliyor, bir an evvel tövbe etmeli, günahlarımızdan pişmanlık duyup gıybetini yaptığımız kişiden helâllik istenmeli, ölmüş ise ona duâ etmelidir.
Dipnotlar:
1- Hücurat/ Sûre, 12. 2- Müslim, Birr, 70. 3- Mektubat, 22. Mektup, s . 64.

Rüstem GARZANLI
Dipnotlar:
1- Hücurat/ Sûre,12
2- Müslim, Birr,70
3- Mektubat, 22.Mektup, say,464