Gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Hem o vahyi, insanların zihinlerine sindire sindire okuman için zaman zaman gelen Kur’ân dersleri halinde indirdik.

[İsrâ Suresi 17,106]

…….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Rasûlullah (s a s )’a Cuma gününe niçin bu adın verildiği sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştir:

Vallahi mü’min olamaz! Vallahi mü’min olamaz! Vallahi mü’min olamaz.”

Denildi ki: “Ya Resulallah kimdir o?”

Buyurdu ki: “Komşusu şerrinden emin olmayan kimse.

(Buhari)

…….

Risale-i Nur’dan;

Kur’an yıldızlarına perde çekilmez. “Gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz.”

(Tarihçe-i Hayat)

…….

Cevşen’den ;

1-Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum;

1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah,
2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman,
3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
4-Ey herseyi hakkıyla bilen Alîm,
5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm,
6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm,
7-Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm,
8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm,
9-Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm,
10-Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
Emân ver bize, emân diliyoruz
Bizi Cehennemden kurtar