Hastalar Risalesi Çalıştayı 20 Ekim Cumartesi!

Hastalar Risalesi Çalıştayı 20 Ekim 2012 tarihinde İstanbul’da Hospital Türk, Risale Akademi ve AKAV (Akademik Araştırmalar Vakfı) tarafından yapılacaktır.

Hastalık, canlıların var olmasıyla beraber var olagelen bir olgudur. Organizmanın icra etmesi gereken görevleri icra edemez duruma gelmesi hastalık olarak bilinir. İnsanlar hastalığı her zaman bir musibet olarak algılamışlardır. Hastalar, hastalığın seviyesine göre insanlar tarafından zaman zaman şefkat görürken bazı dönemler de tecrit edilmişlerdir. (Veba, cüzzam vs.)

Çağımızda hastalıklar çeşitli kategorilerde değerlendirilir. Fiziksel, ruhsal vs. Bu hastalıklar büyük oranda pozitivist bakış açısıyla değerlendirilir. Sebeb sonuç ilişkileri içinde hastalıkların ortaya çıkma nedenleri ortaya konmaya çalışılır ve olması gereken tedavi önerilir.

Hastalıkların manevi yönü de vardır. Bediüzzaman, hastalıkları aslında önümüze çıkarılan küçüklü büyüklü günahlardan arınma vesileleri olarak görür. Bu günahlardan kurtulmanın şartı olarak da insanların iman edip uygulamalarını şart koşar. Her hastalığın içinde birer ibret olduğunu ve insanın bunu açık bir bilinçle üzerinde düşünerek kavraması gerektiğini belirtir.

Hastalıklar ve hastalar konusunda “Hastalar Risalesi” adıyla bir eser yayınlayan Bediüzzaman, bu eserde hastalık karşısında çaresiz kalanlara, sabretmeyenlere, tahammül etmeyenlere, hastalıklardan şikâyet edenlere, müzmin hastalara, acılarından şikayetçi olanlara, meraklarını vesvese düzeyine yükseltenlere, sıhhatının lezzetini kaybedenlere, ahiretini düşünen hastalara, hastalığı vereni bilerek yaşayanlara, hastalık nedeniyle ibadetlerinden geri kalanlara ve hastalık nedeniyle sıkıntı yaşayanlara yirmi beş deva sunmuştur.

Bediüzzaman bu devalarda hastalıkları manevi açıdan değerlendirirken, hem dünya hem de ahiret yönüyle ele alır. Hastalıkların psiko-sosyal yönlerini ve faydalarını da ortaya koyar.

Hastalara, yaşlılara, engellilere, psikolojik rahatsızlıkları olanlara, özel eğitime ihtiyaç duyacak düzeyde dezavantajlı durumda olanlara vs. günümüzde genellikle ilgili bilimlerin öngördüğü çözüm önerileri ve reçeteler sunulur. Bu çözüm önerilerinin yanında moral tedavi olarak da algılanabilecek manevi boyutlar, yan etkileri olmaksızın aslında “Hastalar Risalesi“nde mevcuttur.

Hastalığa sebep olan israfa karşı iktisat, “daha ne elde ederim” fikri neticesinde meydana gelen doyumsuzluk ve sonrasında ruhsal bozuklukla birlikte maddi manevi obezliğe karşı şükür ve insanların meydana getirdikleri çevre kirliliğine karşı İsm-i Kuddus gibi konuları içinde bulunduran Risale-i Nurlar aslında önemli ilaçlar barındıran Kur’andan süzülmüş büyük bir manevi eczane olarak değerlendirilmektedir.

Bütün bu içeriklerin ilgili akademik dalların yaklaşımı ve yeni bilimsel gelişmeler bağlamında anlamlandırılması ve topluma katkı sunması konferansımızın ana temasını oluşturacaktır. Bu bilimsel ortama yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.

***

Tarih:20.Ekim.2012 Cumartesi
Yer: Çamlıca Sebahattin Zaim Kültür Merkezi
Kısıklı Mah. Hanımseti Alt Çıkmazı No:2 ÜSKÜDAR

www.RisaleAkademi.com

Not: Hastalar Risalesi için tıklayınız

 

Risale Akademi, Hospital Türk ve AKAV “Hastalar Risalesi Ekseninde Manevi Bakım Olarak HASTALIK ve HASTALAR  KONFERANSI” düzenleyecek.

20 Ekim 2012 Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek olan program sabah 09:00’da başlayacak. Hastalar Risalesi ekseninde tebliğler ve müzakereler yapılacak.
Öğleden sonra 16:00-17:30 arası sonuç bildirilerinin açıklanacağı bir panelle program bitecek.
Sabah oturumu sadece tebliğci, müzakereci ve sunum yapacaklarla sınırlı olacak.
Öğleden sonraki panel ise katılıma açık olacak.

Tarih:20.Ekim.2012 Cumartesi
Yer: Çamlıca Sebahattin Zaim Kültür Merkezi
Kısıklı Mah. Hanımseti Alt Çıkmazı No:2 ÜSKÜDAR