Hazreti Eyyup (a.s)’mın kıssasından günümüze mesajlar (1)

Bediüzzaman hazretleri, Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsasından kısaca bahsediyor; kıssalara kısaca bakılmasının sebep ve hikmeti Risale-i Nurlar klasik ya da rivâyet tarzı bir tefsir değil, daha ziyade vehbi bir tefsir olduğu için, kaynak olarak âyetleri ele almış ve onları asrın idrakine göre izah ediyor.

Kıssaları ihtiyacı nisbetinde ele almış ve asıl alınması gereken dersi nazara vermiştir. Zaten Kur’ân’daki kıssalar bir biyografi edasında değil, hisse nispetinde zikredilmiştir. İsteyen kıssaların teferruatını peygamberler tarihinden öğrenebilir. Hazreti Eyyup (as)’ın çektiği sıkıntı ve acılara sabırla tahammül etmesi ona azim bir mükâfatın vesilesi olmuştur. Musibetlere karşı çekilen sıkıntı ve acılar, sabretmek şartı ile her mü’min için de bir sevap vesilesi ve fazilet kaynağıdır.

Yalnız hastalık ve musibetler, insanın şahsi ibadet ve farzlarına mani teşkil ediyor ise; onların bir an evvel kalkması için Cenab-ı Hakk’a iltica edilebilir dua ve niyazda bulunulabilir. Hz. Eyyûb, (as)’da ibadetlerini, zikir ve tesbihlerini yapamaz hâle geldiği için şifa ve afiyet için Rabbine duâ ve niyazda bulunmuş ve sıhhatine kavuşmuştur.

Hazreti Eyyub (as) hastalıktan şifayı, nefsinin rahat ve istirahatı için değil, zikrine mani olduğu için istemiş. Zaten musibet ve hastalıkların hikmeti de ve maksadı da duâ ve ilticadır. Şâyet musibet ve hastalıklar bu gayesi ortadan kaldıracak bir kıvama gelmiş ise, şifanın istenilmesi  daha ahsen ve lüzumlu oluyor.

Hazreti Eyyub (as)’de dilinin zikir edemez bir vaziyete gelmemesi için şifa istemek zorunda kalmıştır. Musibet ve hastalıklara sabır konusunda Kur’ân’da en öne çıkarılan model ise Hazreti Eyyûb (as)’ın kıssasıdır. Bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Eyyup (as)’ın bu kıssası üzerinden musibet ve hastalıkların hikmetini izah ederken; asıl musibet dine gelen musibet olarak nazara vermiştir.

Hastalık, kuraklık, zelzele ve yangın gibi maddî musibetler insanın kısa dünya hayatını tehdit ediyor veya zarar veriyor, fakat manevî bir musibet olan günahlar ise insanın ebedî hayatını tehdit ediyor. Bu sebeple manevî musibete maruz kalan müminlerin Hazreti Eyyup (as) gibi “Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamurrahimin” demeliyiz.

Yani “Ey Rabbim! Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.” (Enbiya Süre,83)

devamı var…

26.5.2023

Rüstem Garzanlı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: