Hep en güzel sözleri söylesinler…

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Söyle o kullarıma: Hep en güzel sözleri söylesinler, çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır.

Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır.

[İsrâ Suresi 17,53]

……..

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

Bir kimse din kardeşinin ırzını ve namusunu onun gıyabında müdafaa ederse, o kimseyi Cehennemden azad etmek, Allah’ın (C.C.) üzerine hak olur.

(İbni Ebiddünya)

…….

Risale-i Nur’dan;

Hakiki bir müslüman, samimi bir mü’min, hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.

Dinin şiddetle menettiği şey, fitne (bozgunculuk, fesatlık) ve anarşidir (kural ve düzen tanımamaktır).

(Tarihçe-i Hayat)

…….

Cevşen’den;

84.
Ey hiç bir eş ve evlad edinmeyen
Ey şey için belli bir ölçü ve hudud belirleyen
Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,
Ey melekleir elçi yapan,
Ey gökyüzünde burçlar meydana getiren,
Ey yeryüzünü salim ve barınmaya müsait kılan,
Ey insan bir damla sudan (nütfeden) yaratan,
Ey her şey için (sona erecek) belli bir zaman tayin eden,
Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,
Ey her şeyin hesabını, sayısını bilen!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rabb’im!