İki Ateş (Şiir)

İki ateş arasındayım
Cehaletimin ve kaderimin.
İki kalem ateşi
Biri yazmadığı,
Biri de yazdığı için
Yanıyorum.

İki ateş arasındayım,
Gafletimin ve emirlerin.
İki yaşam ateşi
Birini yaşadığım
Birini yaşamadığım için
Yanıyorum.

İki ateş arasındayım
Evhamın ve tevekkülün.
İki anahtar ateşi
Biri açıldığı
Biri açılmadığı için
Yanıyorum.

İki ateş arasındayım
Düşmanımın ve dostun.
İki cephe ateşi
Biri kandırdığı
Biri kandırıldığı için
Yanıyorum.

İki ateş arasındayım
Öfkemin ve sabrın.
İki zor ateşin
Biri zorladığı
Biri zorlamadığı için
Yanıyorum.

İki ateş arasındayım
Nefsimin ve kalbin.
İki mızraklı ateşin
Biri bedenime
Biri dünyaya battığı için
Yanıyorum.

İki ateş arasındayım.
Gayrin ve Müslimlerin.
İki ayrı ateşin.
Birine benzediğim
Birine de benzeyemediğim için
Yanıyorum.

İki ateş arasındayım.
Sebeplerin ve kaderin.
İki bilinmez ateşin
Birine bel bağladığım
Birinden kaçtığım için
Yanıyorum.

İki ateş arasındayım
Rabbim!
Ateşlere üfleyen!
Herbir İsim ve Fiiline
Herbir Şuun ve Kudretine dayanıyorum.
Yangınımı söndür!
Yangınlarımızı söndür Allahım!

Muhammed Fatih Özbilen

www.NurNet.Org