İlahi Senaryo

Her bir aza ile ilgili ilim mevcuttur göz, diş, kalp fakülteleri kurulmuştur. Canlar için biyoloji, gök için astronomi, yer için jeoloji ilmi vardır. Fen küllü kaidelerden ibarettir, su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar, bütün nevlerde böyle nizam ve intizam vardır, bütün fenler kâinatın nizam ve intizamına sadık birer şahittirler. Gözünü çevir bir bak bir kusur bulabilecekmisin, bir daha bir daha, çevir gözün yorulur kusur bulamazsın.

İstikra, tüme varım demektir, örnekle açıklayacak olursak, biz yüz yıl ve daha öncesi insanları görmedik ama öldüklerini biliyoruz, buradan yola çıkarak bütün insanlar ölümlüdür deriz. Her nefis ölümü tadacaktır. Batıl olan şeyler zaman zaman galip görünsede neticede hayır galip gelecektir. Hazreti Musa firavun karşısında mağlup gibiydi ama güzel sonla perde kapandı. Asıl olan hayırdır, şer hayrın açığa çıkması içindir.

Bazen intizam görülmüyor sel, deprem, yangın, tufan gibi felaketler olabiliyor, bu yağmuru rahmet olmaktan, ateşi nimet olmaktan çıkarmaz, bunda bir hayır mutlaktır. Doğrudan görülmez, çünkü dairesini bizim nazarımız almaz, bizim nazarımız kısadır arkasını görmez. Her şey, ya bizzat güzeldir ya neticesi itibarıyla güzeldir. Atmacanın serçe kuşuna musallat olması, serçeye uçmayı öğretiyor. Allah bu alemi hak için, güzellik için, hayır için, kemal için yaratmıştır. Bunları bilmek ve anlamak için selim bir kalp arızasız, istikametli bir akıl lazımdır.

İlahi senaryo kendi mülkünde şerrin galip gelmesine müsaade etmez. Güzelin güzelliğini artıran, çirkinin çirkinliğidir. Allah çirkinliği güzelliğe hizmet etsin diye yarattı. Her şey zıddıyla bilinir. Mahlukatın en şereflisi Adem oğludur, Adem oğlunun en şereflisi doğru Müslüman’lar, bunların içinde en mükemmel Hazreti Muhammed (sav)’dir. Kamil ahlakı, mucizeleri bunu gösteriyor. Lemartine “mükemmelliğin olgusu ne seçilirse seçilsin, en büyük insan Hazreti Muhammed” diyor.

İnsanlık alemi bir kaç asırdır, adeta zıvanadan çıktı. Kominizm, metaryalizm gibi bir sürü akımlar insanlığa büyük darbe vurdu. Bu böyle devam etmeyecek, onların planı varsa Allah’ın da bir planı var. Allah hiç kimsenin, dine düşmanlık yapmasına müsaade etmez. İlahi senaryonun karşısında direnemeyecekler. Karanlık, sabit bir şey değildir, güneşin yok halidir, güneş çıkınca karanlık diye bir şey kalmaz. Batıl da böyledir, hak gelir batıl gider, yeterki biz dinimizin emrettiği şekilde hareket edelim. Zemahşeri anlatıyor ” bir kuşun bacağına ip bağladım ve kuşun bacağı koptu, yıllar sonra başıma öyle bir şey geldiki bir ömür aksak kaldım”. Allah hukukunu yerine getirir. Diğer alemde hayır cennete şer cehenneme gidecek, dünyada da hayır galip gelecek, bazı maçlar olur seksen dakika takım mağluptur son on dakikada öne geçer ve galip gelinir. Ebu Cehil’de Mekke’de galipti, bütün Müslüman’ları hicrete zorladı, netice. Hak galip.

Kainatta güzellik hakimdir, şer galip gelecekse bize verilen kabiliyetlerin hükmü olmaz, fıtratımıza konan kalp, vicdan doğruyu emreder, doğru yapmamızı söyler, zarar için fabrika kurulmaz. Abes bir şey olmadığı ahirette tamamen görüneceği gibi, dünyada da görünecek. Dar-ı ahirette mahkeme-i kübra kurulacak, adalet bütün ihtişamıyla zuhur edecek. Dünyada da örneklerini gördük Çavuşesku eşiyle birlikte bir manga askerin kurşunlarıyla can verdi, dünya seyretti, Ülkemizde de Müslüman’lara Allah’ın dinine savaş açanların sonlarına şahit olduk. İnsan denen meçhul. İnsanın cevheri büyüktür, mahiyeti yüksektir, cinayeti azimdir, serseri gibi yaşasın diye gönderilmedi. Ebede namzet olan, fenaya mutlak ile mahkum olamaz, yokluğa kaçamaz, cehennem ağzını, cennet aguşunu açmış bekliyor.

Çetin Kılıç

Kaynak Şadi Eren, muhakemat dersleri.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: