İşte Gerçek Mü’minler!..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

“Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız Rab’lerine güvenip dayanırlar.

Namazı hakkıyla ifa edip kendilerine nasib ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rab’lerinin nezdinde, cennette yüksek dereceler, bir mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır.

[Enfal Sûresi 8,2-4]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Bismillahirrahmanirrahim

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

“Bir grup, Kitâbullah’ı okuyup ondan ders almak üzere ALLAH’ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları ALLAH’ın rahmeti bürür.

Melekler de kanatlarıyla sararlar. ALLAH, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar.”

(Ebu Davud, Salât 349)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri (sıradan fiilleri, çalışması, yemesi, içmesi..), güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır.

Bu sûrette bütün sermâye-i ömrünü âhirete mal edebilir. Fânî ömrünü bir cihette ibkâ eder.

 (4. Söz’den)

…….

Cevşen’den ;

60-

Ey her şeyden önce olan evvel,
Ey her şeyden sonra olan Ahir,
Ey varlığı apaçık görünen Zahir
Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Batın,
Ey her şeyi yoktan yaratan Halik,
Ey her şeyi münasip bir sekilde riziklandiran Razik,
Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadik,
Ey varlığı her şeyden önce olan Sabik,
Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik,
Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Falik,

 Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: