İttihada Mecburuz

Ehli dalalet, loje, kulüp, dernek vs gibi oluşumlarla birbirlerine kuvvet verip adeta bir manevî şirket meydana getirmiş, oysa müslümanların yapması gereken şahsi manevi kuvveti elde etmiş ve İslâm’a Müslümanlara hücum etmekte hatta mağlup etmektedirler. Dünya coğrafyasındaki Müslümanların hali buna şahittir. Anlaşılamayan bir tutum içerisine girmiş olan Orta Doğu halkı, batı ülkelerine gidip refaha kavuşacağını zannediyor.

Oysa bilinmesi gerekir ki bir şahıs ne kadar kuvvetli olursa olsun bu şahsı mâneviye karşı duramaz. Yapılması gereken, ehli hak tarafındakiler de birbirleri ile ittifak edip, bir şahsı manevi çıkarıp, müthiş şahsı mâneviye karşı hakkaniyetini muhafaza etmek zorundadır. Bu birlikteliğe kuvvet vermeyip Avrupa ülkelerine gidip canını, malını, namusunu ecnebinin vicdanına teslim etmek büyük bir hatadır, milletinin, dininin neslinin yok olmasına kapı açmaktır.

Gel ey Müslüman kardeşim, nefsini enaniyetini bir kenara bırak, rekabet hislerini terk et, ihlası kazan. Senin vazifen; müsbet hareket etmektir, müslüman kardeşini tenkit etme, kendi fikrine sahip çık ama onun fikrine ilmine müdahale etme, kendi içinde niza edip kuvvete zarar verme, İslam dairesindeki herkese muhabbet et, kardeş ol, ittifak et, farklılıklarımızı değil birlerimizi ortaya çıkarıp bağlarımızı kuvvetlendirmek zorundayız. Ehli Hakkın ittifakı diyanetin izzetini muhafaza eder. Müslümanların birlikteliği Allah’ın yardımına tevfikine sebeptir. Hakkı batılın elinden kurtarmak için buna mecburuz.

İttihadı İslamı nasip et Allahım. Amin.

Çetin KILIÇ

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: