Kadınlar, Anneler Günü

Mukaddes dinimiz İslama göre anneler, Peygamber’lerin, sahabilerin, evliyanın, ulemanın, sülehanın, bütün müminlerin, ve insanlığa hizmeti dokunan herkesin, vesilei vücududur.

Kadınlar, anneler için, Kurani Kerimde, hususi nisa süresi var ve rical, erkek süresi yoktur, cennet annelerin ayakları altındadır, annelerin ayağı öpülür, nikahta erkek için mehir hakkı yoktur, hanımlar için vardır.

İslami nikahta önce hanımların rızası sorulur, Peygamber’imiz “sizin hayırlınız, hanımlarına hayırlı olanınızdır” buyuruyor. Efendimiz yine “kızlar babası, berekete mazhar olur” buyuruyor. “Kadınlarınız size Allah’ın emanetidir” buyuruyor. İslam, erkeğin, hanımının her türlü meşru ihtiyaçlarına bakmasını emrediyor, ve annelere, hanımlara sadece senede bir gün haklarından bahsedip, tamamında unutturmak derecesinde ihmal etmiyor.

Her gün ve zamanın, anneler ve kadınlar günü olması talimatını veriyor. Sözün burasında, bir takım, şom ağızlı İslam muhaliflerinin, pekiyi amma İslam dünyasında hanımlara bu baskı, bu şiddet, bu hanımların canına kastetmek hadiselerine, ne diyeceksiniz? Diyorlar hanımlara bu baskı ve kötü muamelenin sebebi, zinhar İslam değildir, yüzelli senedenberi, İslamın, zümrüt bağ ve bahçelerinin mai zülalini, berrak suyunun vanalarını, ilim yollarını kapatırsanız, buna mukabil, sefih toplumların, küfür dünyasının, foseptik suları ile o bağistanı ısrarla sularsanız koli basili hükmünde bulunan küfrün, içkisini, kumarını, fuhşu ve sefahetini, uyuşturucu ve her türlü İslam dışılığını, toplumun üzerine boca ederek, Müslüman insan yapısını dejenere ederek bozarsanız , merhametsiz, Allah korkusu olmayan nesiller yetiştirirseniz, onlar da maalesef, şefkat ve merhametin kaynağı olan masum ve mazlum hanımları kıtır kıtır keserlerse, onun sorumluluğunu İslama yükleyemezsiniz.

Vahşet ve cahiliye içinde olan Arap yarımadasında, İslamiyet gelişip yerleştikten sonra, Medine’den tek başına, devesine binen bir kadın, Yemen diyarına kadar seyahat edebildiyse, bu gün de, herkesin olduğu gibi, mazlum hanımların da sığınağı, gerçek İslam toplumudur, bunun başka çıkar yolu yoktur. Medeni diye bilinen ABD de dakika başı tecavüzlerin yaşandığını istatistiklerin gösterdiğini basın ve medyadan öğreniyoruz. Ne vicdandır veren ahlaka yükseklik ne irfandır, faziletten hissi insanda,  Allah korkusundandır.

Çare budur, yoksa bizler senede fiyakalı nutuk’larla kadınlar gününü kutlar iken, üçyüzaltmışdört gün hanımlarımız çile çekmeye devam ederler. Bu duygular içinde üç yüz altmış dört güne ilaveten 8 mart kadınlar gününü de tebrik ederiz.

Abdülhamit Oruç

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: