Kadınlar-Anneler Günü

Mukaddes dinimiz islama göre anneler, Peygamber’lerin, sahabilerin, evliyanın, ulemanın, sülehanın, bütün müminlerin ve insanlığa hizmeti dokunan herkesin, vesilei vücududur.

Kadınlar, anneler için, Kuranı Kerimde, hususi nisa suresi var ve rical, erkek suresi yoktur, cennet annelerin ayakları altındadır, annelerin ayağı öpülür, nikahta erkek için mehir hakkı yoktur , hanımlar için vardır. İslami nikahta önce hanımların rıza’sı sorulur.

Peygamber’imiz “Sizin hayırlınız, hanımlarına hayırlı olanınızdır” buyuruyor. Efendimiz yine”Kız babası, berekete mazhar olur” buyuruyor. “Kadınlarınız size Allah’ın emanetidir.” buyuruyor.

İslam , erkeğin , hanımının her türlü meşru ihtiyaçlarına bakmasını emrediyor ve annelere, hanımlara sadece senede bir gün haklarından bahsedip, tamamında unutturmak derecesinde ihmal etmiyor.

Her gün ve zamanın, anneler ve kadınlar günü olması talimatını veriyor. Sözün burasında, bir takım, şom ağızlı İslam muhaliflerinin, pekiyi amma İslam dünyasında hanımlara bu baskı, bu şiddet, bu hanımların can’ına kastetmek hadislerine, ne diyeceksiniz diyorlar. Hanımlara bu baskı ve kötü muamelenin sebebi, zinhar İslam değildir, yüzelli senedenberi, islamın zümrüt bağ ve bahçelerinin mai zülalini, berrak suyunun vanalarını, ilim yollarını kapatırsanız, buna mukabil, sefih toplumların, küfür dünyasının, foseptik suları ile o bağistanı ısrarla sularsanız koli basili hükmünde bulunan küfrün, içkisini, kumarını, fuhşu ve sefahetini, uyuşturucu ve her türlü İslam dışılığını, toplumun üzerine boca ederek, Müslüman insan yapısını dejenere ederek bozarsanız , merhametsiz, Allah korkusu olmayan nesiller yetiştirirseniz, onlar da maalesef  şefkat ve merhametin kaynağı olan masum ve mazlum hanımları kıtır, kıtır keserlerse, onun sorumluluğunu islama yükleyemezsiniz.

Vahşet ve cahiliye içinde olan Arap yarımadasında , İslamiyet gelişip yerleştikten sonra, Medine’den tek başına, devesine binen bir kadın, Yemen diyarına kadar seyahat edebildiyse, bu gün de , herkesin olduğu gibi, mazlum hanımların da sığınağı, gerçek İslam toplumudur, bunun başka çıkar yolu yoktur.

Medeni diye bilinen ABD de dakika başı tecavüzlerin yaşandığını istatistiklerin gösterdiğini basın ve medyadan öğreniyoruz.

Ne vicdandır veren ahlaka yükseklik ne irfandandır, fazilet hissi insanda, Allah korkusundandır, çare budur. Yoksa, bizler senede fiyakalı Nutuk’larla kadınlar gününü kutlarken, üçyüzaltmışdört gün hanımlarımız çile çekmeye devam ederler. Bu duygular içinde 364 güne ilaveten 8 mart kadınlar gününü de tebrik ederiz.

Abdülhamit Oruç

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: