Kalbin Kalbe Selamı

Hazreti Peygamber aleyhisselamın tebessümü bir iyilik örneği olarak övmesinin nedenini en iyi anlayacak olanlar, bireyselleşme, şiddet ve yalnızlaşmayı sert şekilde yaşayan modern zamanların insanlarıdır.

İletişim teknolojilerinin olağanüstü yaygınlaşması ve hayatın her alanında insanın hizmetinde olmasına paralel olarak insan gittikçe yalnızlaşıyor. İletişim teknolojisi, aracı, mecrası çoğaldıkça insanın kendi alanı daralıyor, anlamlar sekülerleşiyor, muhteva kayboluyor. Böyle olunca insan, yeryüzünün her yerinde yalnızlaşma çağını yaşıyor.

Modernizm, insana bir taraftan havayı, toprağı, denizleri kirlettiriyor, diğer taraftan da insanın doğasını bozuyor, onu eksiltiyor, bireyselleştiriyor, yalnızlaştırıyor. Yalnızlaşan insan, sonun başlangıcı anlamına gelen bir şey yapıyor ve kendi tanrılığının peşinde koşmaya başlıyor. Son yüzyılın belirgin sembolü, ‘yalnızlaşmış insan’dır.

İnsanın yalnızlaşması ailesine, şehrine, doğaya, diğer insanlara yabancılaşmasını doğuruyor. Yalnızlaşma ve yabancılaşma ise streslerin, krizlerin, hastalıkların başlangıcı demek. İntiharların artışı da bundan. İnsan yabancılaştıkça düşmanlaşıyor.

Modernizm, insanı yalnızlaştırarak onu antideprasanlara ve intiharlara sürüklerken bizim görevimiz insanı yalnızlıktan kurtarmak olmalı.

İnsana; dostları, kardeşleri, arkadaşları olduğunu ve onu yaratan dost bir ilahı olduğunu hatırlatmalıyız. İnsan bunu biliyordu ama o unuttu.

İnsana dostları olduğunu hatırlatmanın doğal araçlarından biri ona tebessüm etmektir. İnsan gülümseyince çok şey değişir.

Bir tebessüm, bazen bir insanın yalnızlığını sona erdirebilir, bir aileyi mesut edebilir, koca bir şehri birkaç tebessüm mutlu edebilir.

İçten bir gülümseme, boğazına ilmek geçirmekte olan birinin intiharını önleyebilir.

Tebessümün insanı iyileştirme gücü var. Tebessüm eden ve edilen bu iyilikten etkileniyor.

Çünkü tebessüm kalbin kalbe selamıdır. Tebessümün hamurunda iyilik, sevgi, aşk ve dostluk var.

İnsanın yalnızlığı derinleştikçe tebessümün önemi artıyor, dostluk hayati öneme kavuşuyor.

Hazreti Peygamber aleyhisselamın tebessümü bir iyilik örneği olarak övmesi modern dünya için mucize gibi bir reçetedir.

Tebessüm hadisini hatırlayalım. Asırlar önce şöyle demiş Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam;

“Kardeşine tebessüm etmen sadakadır.
İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır.
Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır.
Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da sadakadır.”

Sadaka, karşılıksız verilir, amaç sadece iyiliktir. İnsanı iyileştiren de budur.

Tebessüm, insanı sevmeyi, ona selam vermeyi, sevdikleriyle dayanışmayı, hal-hatır sormayı, eldekini paylaşmayı, komşuyu gözetmeyi, yetimi korumayı, iletişimde hikmet ve bilgeliği kılavuz edinmeyi, yalan konuşmamayı, güvenilir olmayı, iftira ve zandan sakınmayı, kimsesizlerin dostu olmayı, başa kakmadan yardımcı olmayı ve incitmemeyi zorunlu kılar.

Bunlar, insanın muhteremliğine ve yeryüzünün sahibi değil emanetçisi olduğumuz prensibine dayalı işlerdir. İnsan yaradanına kul, yaradanın salih kullarına da dost olursa, yalnızlığın yerini muhabbet alır. Muhabbet; kibri, bencilliği, bireyselleşmeyi, ihtirası, şiddeti, vurdumduymazlığı sona erdirir. Aşağıdaki sözler de asırlar öncesinden taptaze haliyle hadis kitaplarımızda duruyor. Birlikte okuyalım.

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”

“Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.”

“Müslüman iki kişi karşılaştıklarında el sıkışırlarsa, birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır.”

Huzur için ilk adım tebessümdür. Tebessüm iyiliği, iyilikler emr’i bi’l marufu, maruflar ameli salihi, salih ameller insanı ve medeniyeti inşa eder. Böyle bir dünyada yalnızlık kendine yer bulamaz.

Modernizmin insanı yalnızlaştırmasına karşı tebessüm kalkışması yapmalıyız. Kardeşimizi görünce yüzümüzü gülümseme kaplamalı.

Şeytanı yenmek için tebessüme bismillah.

Erol Erdoğan

cocukaile.net