Kardeşler Can Vereceğimiz Güne Hazır Olalım

Din düşmanların oyunlarına sakın, aman, gelmeyelim. Başkasına muhtaç olmamak için çalışacağız. Fakat onunla beraber, ünümüzde bizi bekleyen o hayatımızın hesabını verme günü bizi bekliyor. Geçirdiğimiz hayatımızın hesabını inceden inceye verme günüdür o hesap günü. Sevaplı işlerimizi yapmadan önce günahlı işlerden çok korunacağız. Çünkü ibadetlerimizi yaparken zahmete katlanmak var ama, günah hiç zahmete katlanmadan yapılır. Hatta nefis ve şeytanın uymak ta, haramlarda menhus zevk ta var,  amma o ufak defek zevklerin hatırı için cehennemde yanmaya deyen olabilirmi? Madem olamaz. Aman kardeşler haramlardan kaçalım. Çünkü o hesap gününde o haramlı zevkler insana  çok pahalıya patlar.

Mademki kâinatta bu insanı Allah en değerli varlık yaratmış ve bu insan öldükten sonra ne ile karşılaşacağını bilmesi için bu insan makinesine bir kullanma kılavuzu olarak Kur’anı  göndermiş. Kur’an okumak ta çok sevaptır ama Onu okuyup sevap kazanmak için o gönderilmemiştir. Belki O Mübarek Kur’ani Kerimi okumak. Ben neyim, nereden geldim, ne için geldim, beni buraya kim gönderdi öğrenmek için Allah Onu insanlara göndermiş. Evet Onun gönderilmesinin ana gayesi budur.

Ateistlerin dediği gibi Kur’an insan yazması değildir. Haşa; Muhammed’in a.s.m’ın uydurması DEĞİLDİR.  Bunun ispatı da: Dinsizler: Kur’an insanın uydurmasıdır diyorlar, ama bunu ispat etmek için çok uğraşmışlar fakat Kur’an’ın hiç bir Hatasını bulamamışlar. Bunu açıklayalım: Peygamberimiz a.s.m. Ümmidir. “Annesinden doğduğu gibi” hiç tahsil görmemiş bir Zatın, Aleyhissalatu Vesselam’ın Böyle bir Eseri meydana getirmesi hiç imkanı var mı? Bununla beraber mu’cize Hadisi Şerifleri ortaya serebilmek: Onun Peygamberliğine delildir.  Zaten Kur’ani Kerimde Allahın Kelamı olduğunu Allah Ayetle tasdik ediyor. “İnsan yazması derseniz haydi deneyin yazın bir Kur’an. Kur’an Kerimin tamamını şöyle dursun. Bir Ayet bile yazamazsınız” buyuruluyor. Ayeti şöyle dursun o dinsizler bir noktasını bile değiştirememişlerdir. Çünkü Kur’anı Kerim Kâinatta her şeyi yaradan Allahın kelamıdır.

Kur’an 600 sahife, 6666 Âyeti Kerimeden ibarettir. Bu Kur’anı Kerim insanın fayda ve zararlarını anlatır. Bunu yap bunu yapma, bunu ye bunu yeme, vücudunu bu kadar açabilirsin, öteki tarafını örtmeden de yürüyebilirsin der. Mesela: Erkekler, göbeklerinin üst tarafını ve dizlerinin alt kısmını açmasında günah yoktur. Hanım ise: ayaklar eller ve yüzü hariç, her tarafını kapayıp örtmeye mecburdur. Anti parantez bunu da ilave edeyim: (hanımın yüzü saçlarından çok, erkeklerin şehvetleri uyandırır, fakat Allah yüzünü  değil saçını örtmesini emretmiş; neden? Çünkü o hanımda evlenme derdi var, erkek hanımın yüzünü görmeden yalnız saçını görmekle onu almaz,  erkek bu kızın saçı güzelmiş diye onla evlenmez.) Bu sebepten Allah Hanımlara yüzlerini örmesini emretmiş, ama saçların görünmesi haram-yasak. Fakat ne yazık ki, hanımların çoğu saçlarını açmakla Allah’a karşı savaş açıyorlar. Ne dersiniz bu savaşı kim kazanır?

Çok acıdır! Hanımların çoğu dini bilgiden mahrum kaldıkları için hiç çekinmeden korkmadan açık saçıklıklarıyla genç erkekleri günaha sokup hem kendilerini hem de erkekleri cehennem ateşinde yanmak ve yaktırmaya sebep oluyorlar. Hanımlar bir erkeği bacakları çıplak görse  veya uzuvlarını belli ettirecek dar bir pantolon erkek giyse, ona sapık der. Ama: kendileri tayt giyer, hiç çekinmeden vücudunun her tarafı belli eden çeşit çeşit elbise giyerler. Erkeklerin nazarlarını kendilerine çekmek için yüzlerini gözlerini boyamak suretiyle, kendileri yolundan tam saptıklarını görmüyorlar, bu vaziyetle erkeklere müthiş bir saldırıdalar zavallılar hanımlar.

Hanımlar, kızlar. Göz, kulak, kalp şöyle dursun, sizin tek kılınızı anneniz babanız yapmadı, onlar yalnız bir sebeptirler. Anne baba evladının dünyaya gelmesi için: Allah onlara birleşme iştahı vermiş onlar birleşmişler sizi de O Allah yaratmış. Yani Allah bu insanı dünyaya göndermek murad etmiş, bunların vücutlarına bu hissi vermiş. Ve yaratmış. Sizden soruyorum? 1 m.m karede 8.000.000 hücre sığıyor. Annenin bir hücresi ile babanın hücresi birleşiyor, bunlardan insan oluyor. Bu nasıl olur akıl kabul eder mi? Etmez fakat Allah’ın kudreti yapıyor. Mademki bu insanı O yaratmış Onun kanununa uymalısınız, yoksa size çok pahalıya patlar. Şer’an caddeler sokaklar erkeklerindir. Ama ne yazık ki oraları erkeklere saldırmak için hanımlar işgal etmiş.

Eskiden sokakların ortasında erkekler yürür idi, kadınlar da kenarlarda gezerlerdi. Fakat şimdi zavallı erkekler günahtan nasıl kurtulsunlar. Sokak ve caddelerde erkekten fazla hanımlar. Hem de hanımların çoğu açık saçık boyalı saldırıdan erkekler bu müthiş saldırıya düçar oluyor. Erkekler onların o müthiş saldırılarından nasıl kurtulsunlar?

Sakın unutmayalım! Herkesi ölüm bekliyor. Ondan sonra dolu dizgin hesap vermeye gideceğiz. Haramlardan kurtulup ibadetlerini yapanlar, geçici değil ebedi bir mutluluk yeri olan cennete o zevkli hayatı yaşamak için oraya gidecekler. İsyan edip haramlara boğulup ibadetlerini yapmayanlarda, Günahlarını temizleyinceye kadar cehennemde yanacaklar. imansızlar ise; ebediyyen sonsuz bir hayatta cehennemde yanacaklar. Unutmayalım ki, hiç çekinmeden rahat rahat günah yapanların imanlarında şüphe var, o şüphe onları imansızlarla birleştirir ve onlarda, imansızlar gibi ebedi cehennem azabından kurtulamayacaklar.

Cehennem azabının en hafifi ayağının altına bir kor ateşi konur, o ateşin sıcağından beyin lak lak yaparak kaynar. Cennetliklerin de mutlulukları tarif edilmez. ağrı yok, sızı yok, yokluk yok, aman bu nimetler bitecekler derdi yok, karşında bir meyve ağacı görürsün onu almaya gitmek yok. Parmakla işaret edersin gelir. O ağaçta dünyada gördüğün bütün meyveler mevcut. Sen istediğin meyveyi orada koparır koparma hemen onun yerine başkası biter. Hatta  ölüm derdi de orada yok, yaşa babam yaşa.

Aman kardeşler bir an önce yaptığımız günahlardan pişman olup Allah’ımızın emirlerini yerine getirmeye çalım…

Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: