Kardeşlerinizin arasını düzeltin..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

“Hucurat Sûresi 10. Ayet Meali”

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

 Allah’ım, bana sevgini ve sevgisi Senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et.

Allah’ım, bana rızık olarak verdiğin ve benim de sevdiğim şeyleri Senin sevdiğin şeyler yapmak hususunda bana destek ol.

Arzu ettiğim halde bana vermediğin şeyleri senin sevgini kazanmaya vesile kıl.

Hadis-i Şerif Meali – Camiü’s-sağir – 1469

.…….

Risale-i Nur’dan;

Risale-i Nur yalnız bu vatan ve millet için değil, âlem-i İslâm ve bütün beşeriyetin ihtiyacına cevap verecek bir külliyat olarak telif edilmiştir.

(Hutbe-i Şamiye’den)

.…….

Cevşen’den ;

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,
Ey zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,
Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,
Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,
Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,
Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
Ey sonsuz azamet ve celâl sahibi Ecell,
Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan Ehakk,
Ey herkesten fazla iyilik yapan Eberr,
Ey varlığının sonu olmayan Ebed,

 Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.  

 .…….

Esma-ül Hüsna’dan ;

En-Nûr: Bütün kâinatı maddeten aydınlattığı gibi, kullarının hayat yollarını akıl nimetiyle, gönderdiği kitap ve peygamberlerle aydınlatan; mü’min kullarının kalplerini îman ile nurlandtran.

El-Hâdi: Her bir varlığı tam bir hikmetle yaratılış gayesine doğru ileten; dünyevî ve uhrevî her konuda bütün zarar ve menfaatleri gösterip doğru yola sevkeden; lâyık gördüğü kullarını hidâyete erdiren.

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: